Đơn Hoàn Trả

 • Địa chỉ email và số đơn đặt hàng của bạn phải khớp với hồ sơ của chúng tôi để tiếp tục trả lại hàng của bạn. Vui lòng đảm bảo số đơn đặt hàng của bạn là chính xác và địa chỉ email của bạn là địa chỉ mà ban đầu bạn đã sử dụng để đặt hàng.

  Chọn sản phẩm trả về của bạn :
  1. Thay Đổi Kích Cỡ
  2. Khắc Chữ/Kí Hiệu
  3. Yêu Cầu Sữa Chữa
  4. Rút Lại Đơn Hàng
  Lí do:
  Sản phẩm bị hư hỏng.
  Sản phẩm bị thiếu một số chi tiết.
  Đây không phải là sản phẩm mà tôi đã đặt hàng.
  Khác (tối đa 1000 kí tự)
  1. Credit Card
  2. Chuyển khoản ngân hàng
  3. Paypal
  Tôi đã đọc các điều khoản và điều kiện và chấp nhận chúng.
  Tôi chưa gỡ bỏ niêm phong trên sản phẩm.
  Tôi không thể sử dụng được sản phẩm.
  Chúng tôi đã gửi tới bạn thiếu những sản phẩm đi kèm(Etui, Giấy chứng nhận..vv..).
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Hãy đảm bảo sản phẩm trả lại của bạn đáp ứng đủ tất cả các yêu cầu cho việc thu hồi. Trong trường hợp sản phẩm không đủ điều kiện để thu hồi, trách nhiệm liên quan tới hàng hóa sẽ thuộc về phía khác hàng và chi phí vận chuyển sẽ không được chi trả bởi Glamira.
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Xin lưu ý rằng yêu cầu trả lại của bạn sẽ được xử lý dựa trên thông tin bạn gửi trực tuyến. Bất kỳ ghi chú viết tay nào trên bản in của mẫu đơn trả lại sẽ không được xem xét.
* Trường bắt buộc
LƯU Ý QUAN TRỌNG: Để đảm bảo các dịch vụ trả lại nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi không thể sửa đổi yêu cầu của bạn sau khi bạn gửi mẫu hoàn trả. Trước khi bạn nộp đơn, vui lòng kiểm tra kỹ các thông tin mà bạn đã cung cấp liên quan đến yêu cầu của bạn.