Đang tải...

ĐỔI TRẢ HÀNG

Có thể mất 4-5 ngày làm việc hoặc tối đa một tuần để tiền của bạn xuất hiện trở lại trong tài khoản của bạn, tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Chúng tôi cung cấp một Chính sách hoàn trả rất linh hoạt, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc đặt hàng hoặc không thích sản phẩm. Chính sách hoàn trả của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội trả lại đơn hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện hoàn trả. Xin vui lòng xem Chính sách hoàn trả của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Bạn có thể gửi lại chiếc nhẫn để thay đổi kích thước trong vòng 60 ngày kể từ ngày giao hàng. Tất cả những gì bạn cần làm là hoàn thành biểu mẫu trả hàng trực tuyến của chúng tôi, gửi chiếc nhẫn cần thay đổi kích thước, in một bản sao của biểu mẫu và gửi cùng với sản phẩm. Trong thời gian chờ đợi, bạn có thể yêu cầu thước đo kích thước nhẫn miễn phí để đảm bảo rằng kích cỡ nhẫn mới của bạn sẽ chính xác. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc Chính sách Hoàn trả của chúng tôi.

Không, vui lòng không gửi bất kỳ phụ kiện hoặc vật phẩm bổ sung nào cùng với chiếc nhẫn của bạn khi bạn trả lại để thay đổi kích thước hoặc sửa chữa. Chúng tôi không thể lưu trữ bất kỳ mục bổ sung nào nhận được với sản phẩm, do đó chúng sẽ không được trả lại cho bạn sau quá trình thay đổi kích thước hoặc sửa chữa.

Không, vui lòng không cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm của bạn tại các bên thứ ba vì nó sẽ làm mất hiệu lực bảo hành trọn đời của bạn.

Không, chúng tôi không phục vụ các sản phẩm của các nhà sản xuất khác.

Xóa bản khắc không phải là dịch vụ tiêu chuẩn mà chúng tôi cung cấp.

Bạn có thể trao đổi sản phẩm của mình miễn là nó đáp ứng các điều kiện hoàn trả. Bạn có thể đọc Chính sách hoàn trả để biết thêm thông tin chi tiết. Xin nhớ rằng thiết kế tùy chỉnh không đủ điều kiện để trao đổi hoặc hoàn trả.

Có, bạn có thể. Khắc không phải là một trở ngại cho việc thay đổi kích thước.

GLAMIRA mang đến cho khách hàng cơ hội gửi lại sản phẩm để thay đổi kích thước trong vòng 60 ngày đầu tiên sau khi nhận được hàng. Tuy nhiên, tính năng thay đổi kích thước nhiều lần sẽ không khả dụng đối với những khách hàng chưa mua Gói bảo vệ.

Xem Kế hoạch Bảo vệ của chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.