Đang tải...

ĐỔI TRẢ HÀNG

Có thể mất 4-5 ngày làm việc hoặc tối đa một tuần để tiền của bạn xuất hiện trở lại trong tài khoản của bạn, tùy thuộc vào ngân hàng của bạn.

Chúng tôi cung cấp một Chính sách hoàn trả rất linh hoạt, vì vậy bạn không phải lo lắng về việc đặt hàng hoặc không thích sản phẩm. Chính sách hoàn trả của chúng tôi mang đến cho bạn cơ hội trả lại đơn hàng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng, tùy thuộc vào điều kiện hoàn trả. Xin vui lòng xem Chính sách hoàn trả của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tất cả bạn phải làm là điền vào biểu mẫu hoàn trả trực tuyến của chúng tôi, gửi nó để thay đổi kích thước, in một bản sao của biểu mẫu và gửi cho chúng tôi với sản phẩm. Bạn cũng có thể áp dụng cho một thước đo kích thước vòng miễn phí trong thời gian này để đảm bảo chiếc nhẫn mới của bạn có kích thước phù hợp. Xin vui lòng xem Chính sách hoàn trả của chúng tôi và biết thêm chi tiết.

Không, vui lòng không gửi bất kỳ phụ kiện hoặc vật phẩm bổ sung nào cùng với chiếc nhẫn của bạn khi bạn trả lại để thay đổi kích thước hoặc sửa chữa. Chúng tôi không thể lưu trữ bất kỳ mục bổ sung nào nhận được với sản phẩm, do đó chúng sẽ không được trả lại cho bạn sau quá trình thay đổi kích thước hoặc sửa chữa.

Không, vui lòng không cung cấp dịch vụ cho các sản phẩm của bạn tại các bên thứ ba vì nó sẽ làm mất hiệu lực bảo hành trọn đời của bạn.

Không, chúng tôi không phục vụ các sản phẩm của các nhà sản xuất khác.

Xóa bản khắc không phải là dịch vụ tiêu chuẩn mà chúng tôi cung cấp.

Bạn có thể trao đổi sản phẩm của mình miễn là nó đáp ứng các điều kiện hoàn trả. Bạn có thể đọc Chính sách hoàn trả để biết thêm thông tin chi tiết. Xin nhớ rằng thiết kế tùy chỉnh không đủ điều kiện để trao đổi hoặc hoàn trả.

Có, bạn có thể. Khắc không phải là một trở ngại cho việc thay đổi kích thước.

Chi phí của quá trình thay đổi kích thước phụ thuộc vào các tùy chọn sản phẩm và sự khác biệt giữa kích thước hiện tại và kích thước yêu cầu. Loại kim loại, số lượng đá quý và thiết kế của sản phẩm là một số yếu tố ảnh hưởng đến chi phí. Khi bạn gửi nhẫn cho chúng tôi, chúng tôi sẽ kiểm tra và xác định loại thủ tục nào sẽ được thực hiện. Sau đó chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về chi phí.