Đang tải...
Tìm thấy 139 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Rysymbol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  10.719.852,00 ₫
  5.742.990  - 62.561.016  5.742.990 ₫ - 62.561.016 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Duamutef

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  15.643.227,00 ₫
  8.129.678  - 97.485.384  8.129.678 ₫ - 97.485.384 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Cagliarxc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.129 crt - AAA

  20.734.145,00 ₫
  10.519.761  - 122.475.829  10.519.761 ₫ - 122.475.829 ₫
 4. Nhẫn GLAMIRA Lombardia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  17.715.480,00 ₫
  9.067.880  - 105.070.248  9.067.880 ₫ - 105.070.248 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Enhanced

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  26.109.498,00 ₫
  12.560.317  - 164.008.654  12.560.317 ₫ - 164.008.654 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Sapientia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  13.193.143,00 ₫
  7.132.041  - 73.499.644  7.132.041 ₫ - 73.499.644 ₫
 7. Nhẫn GLAMIRA Reformulation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  11.689.471,00 ₫
  6.643.836  - 67.174.205  6.643.836 ₫ - 67.174.205 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Bewhs

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.148 crt - AAA

  19.995.753,00 ₫
  10.025.612  - 106.188.173  10.025.612 ₫ - 106.188.173 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Lafiyali

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  26.063.083,00 ₫
  11.688.623  - 142.584.229  11.688.623 ₫ - 142.584.229 ₫
 10. Nhẫn GLAMIRA Wila

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  20.049.243,00 ₫
  8.375.054  - 97.258.970  8.375.054 ₫ - 97.258.970 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Uvuyo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  13.722.103,00 ₫
  7.110.815  - 80.928.859  7.110.815 ₫ - 80.928.859 ₫
 12. Nhẫn GLAMIRA Bonitas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  18.612.364,00 ₫
  9.047.504  - 118.527.738  9.047.504 ₫ - 118.527.738 ₫
 13. Nhẫn GLAMIRA Palermos

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.186 crt - AAA

  17.522.462,00 ₫
  8.619.581  - 108.155.143  8.619.581 ₫ - 108.155.143 ₫
 14. Nhẫn GLAMIRA Bilema

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  19.903.772,00 ₫
  10.242.404  - 111.919.279  10.242.404 ₫ - 111.919.279 ₫
 15. Nhẫn GLAMIRA Klanas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  19.407.641,00 ₫
  9.251.276  - 120.395.649  9.251.276 ₫ - 120.395.649 ₫
 16. Nhẫn GLAMIRA Allocate

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  14.616.721,00 ₫
  7.768.830  - 84.452.425  7.768.830 ₫ - 84.452.425 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Kulmin

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  15.003.889,00 ₫
  8.028.640  - 84.027.899  8.028.640 ₫ - 84.027.899 ₫
 18. Nhẫn GLAMIRA Terni

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.129 crt - AAA

  21.586.876,00 ₫
  10.975.419  - 127.357.879  10.975.419 ₫ - 127.357.879 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn GLAMIRA Sardinia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.074 crt - AAA

  19.164.246,00 ₫
  10.066.366  - 110.150.413  10.066.366 ₫ - 110.150.413 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Abruzzo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  18.307.836,00 ₫
  9.129.013  - 112.895.688  9.129.013 ₫ - 112.895.688 ₫
 22. Nhẫn GLAMIRA Aslisko

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  21.072.633,00 ₫
  10.836.740  - 123.607.898  10.836.740 ₫ - 123.607.898 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Casoria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  15.414.830,00 ₫
  8.193.357  - 92.490.122  8.193.357 ₫ - 92.490.122 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Crvena

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  17.379.822,00 ₫
  7.195.720  - 81.976.025  7.195.720 ₫ - 81.976.025 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Derrubar

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  16.267.562,00 ₫
  6.558.930  - 75.608.127  6.558.930 ₫ - 75.608.127 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Donhedza

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  22.058.951,00 ₫
  10.706.553  - 124.018.279  10.706.553 ₫ - 124.018.279 ₫
 27. Nhẫn GLAMIRA Lamezia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.106 crt - AAA

  19.127.171,00 ₫
  10.045.990  - 112.881.539  10.045.990 ₫ - 112.881.539 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Misericordia

  Vàng 14K
  11.456.265,00 ₫
  6.558.930  - 65.589.307  6.558.930 ₫ - 65.589.307 ₫
 29. Nhẫn GLAMIRA Napoli

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  18.778.210,00 ₫
  9.169.767  - 116.490.007  9.169.767 ₫ - 116.490.007 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Pistoia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.266 crt - AAA

  20.614.428,00 ₫
  10.147.875  - 128.659.760  10.147.875 ₫ - 128.659.760 ₫
 31. Nhẫn GLAMIRA Pokles

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  22.920.739,00 ₫
  9.719.953  - 116.872.087  9.719.953 ₫ - 116.872.087 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Yonekyimhu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  22.657.249,00 ₫
  11.411.266  - 132.084.274  11.411.266 ₫ - 132.084.274 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Rothela

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  27.427.227,00 ₫
  11.221.644  - 139.499.337  11.221.644 ₫ - 139.499.337 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Sassari

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.129 crt - AAA

  22.699.136,00 ₫
  11.569.756  - 133.725.776  11.569.756 ₫ - 133.725.776 ₫
 35. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Sestosan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.018 crt - AAA

  9.484.481,00 ₫
  5.420.351  - 53.631.815  5.420.351 ₫ - 53.631.815 ₫
 36. Nhẫn đeo ngón út GLAMIRA Sikhara

  Vàng 14K
  14.533.515,00 ₫
  7.987.886  - 83.207.152  7.987.886 ₫ - 83.207.152 ₫
 37. Nhẫn GLAMIRA Teramo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.074 crt - AAA

  12.787.295,00 ₫
  6.834.873  - 73.641.156  6.834.873 ₫ - 73.641.156 ₫
 38. Nhẫn GLAMIRA Veer

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  18.377.742,00 ₫
  9.608.445  - 103.343.849  9.608.445 ₫ - 103.343.849 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Affective

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.528 crt - AAA

  29.464.386,00 ₫
  12.288.620  - 188.065.140  12.288.620 ₫ - 188.065.140 ₫
 40. Nhẫn GLAMIRA Anukampa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  12.700.410,00 ₫
  6.898.551  - 69.636.457  6.898.551 ₫ - 69.636.457 ₫
 41. Nhẫn GLAMIRA Cumpassione

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.152 crt - AAA

  18.492.364,00 ₫
  8.965.995  - 95.575.016  8.965.995 ₫ - 95.575.016 ₫
 42. Nhẫn GLAMIRA Isolating

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Trai Trắng

  0.2 crt - AAA

  19.771.320,00 ₫
  9.964.481  - 122.192.816  9.964.481 ₫ - 122.192.816 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Kagalakan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  12.980.598,00 ₫
  6.686.289  - 76.683.597  6.686.289 ₫ - 76.683.597 ₫
 44. Nhẫn GLAMIRA Konkavi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.548 crt - AAA

  25.580.254,00 ₫
  11.173.531  - 167.291.655  11.173.531 ₫ - 167.291.655 ₫
 45. Nhẫn GLAMIRA Lakansyel

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  14.331.723,00 ₫
  7.832.509  - 78.976.035  7.832.509 ₫ - 78.976.035 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Malukong

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.724 crt - AAA

  22.968.568,00 ₫
  9.699.576  - 122.037.154  9.699.576 ₫ - 122.037.154 ₫
 47. Nhẫn GLAMIRA Marga

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  15.030.492,00 ₫
  7.811.283  - 88.895.796  7.811.283 ₫ - 88.895.796 ₫
 48. Nhẫn GLAMIRA Acerra

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.074 crt - AAA

  13.009.746,00 ₫
  6.962.230  - 74.914.731  6.962.230 ₫ - 74.914.731 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Afragola

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.068 crt - AAA

  16.026.432,00 ₫
  8.497.317  - 89.079.760  8.497.317 ₫ - 89.079.760 ₫
 50. Nhẫn GLAMIRA Aiga

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.198 crt - AAA

  18.837.645,00 ₫
  9.373.540  - 108.820.236  9.373.540 ₫ - 108.820.236 ₫
 51. Nhẫn GLAMIRA Assignment

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.3 crt - AAA

  22.696.589,00 ₫
  11.105.607  - 142.315.360  11.105.607 ₫ - 142.315.360 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Attach

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  20.761.598,00 ₫
  10.555.421  - 115.584.350  10.555.421 ₫ - 115.584.350 ₫
 53. Nhẫn GLAMIRA Bagheria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  14.436.155,00 ₫
  7.811.283  - 85.612.793  7.811.283 ₫ - 85.612.793 ₫
 54. Nhẫn GLAMIRA Banja

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  14.167.007,00 ₫
  7.365.531  - 83.476.017  7.365.531 ₫ - 83.476.017 ₫
 55. Nhẫn GLAMIRA Bologna

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  17.216.803,00 ₫
  9.027.126  - 101.532.533  9.027.126 ₫ - 101.532.533 ₫
 56. Nhẫn GLAMIRA Bruz

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  25.337.425,00 ₫
  11.883.905  - 147.904.956  11.883.905 ₫ - 147.904.956 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Concavum

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.436 crt - AAA

  21.004.143,00 ₫
  9.475.426  - 135.975.762  9.475.426 ₫ - 135.975.762 ₫
 58. Nhẫn GLAMIRA Doethineb

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  19.162.267,00 ₫
  9.846.179  - 107.674.016  9.846.179 ₫ - 107.674.016 ₫
 59. Nhẫn GLAMIRA Explicitly

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  16.412.184,00 ₫
  8.278.262  - 103.527.805  8.278.262 ₫ - 103.527.805 ₫
 60. Nhẫn GLAMIRA Flexibility

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  19.228.775,00 ₫
  9.821.839  - 117.763.586  9.821.839 ₫ - 117.763.586 ₫
 61. Nhẫn GLAMIRA Grosseto

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.098 crt - AAA

  19.997.450,00 ₫
  10.262.214  - 117.452.265  10.262.214 ₫ - 117.452.265 ₫

You’ve viewed 60 of 139 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng