Đang tải...
Tìm thấy 139 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Duamutef Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Duamutef

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  13.845.874,00 ₫
  Mới

 2. Nhẫn Rysymbol Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rysymbol

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.567.636,00 ₫
  Mới

 3. Nhẫn Reformulation Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Reformulation

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.352.233,00 ₫
  Mới

 4. Nhẫn Donhedza Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Donhedza

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.06 crt - AAA

  18.947.642,00 ₫
  Mới

 5. Nhẫn Kulmin Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Kulmin

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  13.128.870,00 ₫
  Mới

 6. Thiết kế mới nhất
 7. Nhẫn Misericordia Vàng 585

  Nhẫn GLAMIRA Misericordia

  Vàng 585
  10.094.036,00 ₫
  Mới

 8. Nhẫn Veer Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Veer

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.05 crt - AAA

  15.891.449,00 ₫
  Mới

 9. Nhẫn Anukampa Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Anukampa

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  11.176.301,00 ₫
  Mới

 10. Nhẫn Cumpassione Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Cumpassione

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.152 crt - AAA

  16.355.123,00 ₫
  Mới

 11. Nhẫn Lakansyel Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Lakansyel

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  12.663.843,00 ₫
  Mới

 12. Nhẫn Afragola Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Nhẫn GLAMIRA Afragola

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.068 crt - AAA

  13.964.024,00 ₫
  Mới

 13. Nhẫn Attach Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Attach

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.184 crt - AAA

  18.239.558,00 ₫
  Mới

 14. Nhẫn Enhanced Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Enhanced

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  22.923.343,00 ₫
  Mới

 15. Nhẫn Flexibility Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Flexibility

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  17.023.191,00 ₫
  Mới

 16. Nhẫn Labor Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Labor

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  28.792.673,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 139 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...