Đang tải...
Tìm thấy 6 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ khuyên tai Sunglow

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Sapphire Trắng

  0.502 crt - AAA

  25.288.746,00 ₫
  8.843.731  - 1.319.031.479  8.843.731 ₫ - 1.319.031.479 ₫
 2. Xỏ khuyên tai Innamorato

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite & Đá Swarovski

  0.676 crt - AAA

  21.747.631,00 ₫
  7.784.113  - 1.313.993.767  7.784.113 ₫ - 1.313.993.767 ₫
 3. Xỏ khuyên tai Heans

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  0.88 crt - AAA

  21.937.536,00 ₫
  6.581.855  - 1.628.666.808  6.581.855 ₫ - 1.628.666.808 ₫
 4. Xỏ khuyên tai Rneg

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh

  1.05 crt - AAA

  40.588.108,00 ₫
  10.154.668  - 3.749.501.093  10.154.668 ₫ - 3.749.501.093 ₫
 5. Xỏ khuyên tai Ulimbere

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.844 crt - AAA

  20.282.450,00 ₫
  8.221.658  - 1.668.119.448  8.221.658 ₫ - 1.668.119.448 ₫
 6. Xỏ khuyên tai Yuans

  Vàng 14K & Đá Zircon Xanh & Đá Moissanite

  0.988 crt - AAA

  22.598.947,00 ₫
  8.915.051  - 749.911.534  8.915.051 ₫ - 749.911.534 ₫

You’ve viewed 6 of 6 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng