Đang tải...
Tìm thấy 5 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Heans Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Heans

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.88 crt - AAAAA

  10.306.541,00 ₫
 2. Bông Tai Borke Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Borke

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  6.764.774,00 ₫
 3. Bông Tai Hoferin Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hoferin

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.594 crt - AAAAA

  8.252.317,00 ₫
 4. Bông Tai Selle Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Selle

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.476 crt - AAAAA

  8.039.810,00 ₫

You’ve viewed 5 of 5 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...