Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Hehw Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Hehw

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.06 crt - AAAAA

  7.189.786,00 ₫
 2. Bông Tai Latipicco Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Latipicco

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.66 crt - AAAAA

  8.358.570,00 ₫
 3. Bông Tai Anthoy Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Anthoy

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.242 crt - AAAAA

  7.508.545,00 ₫
 4. Bông Tai Aphaph Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Aphaph

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.426 crt - AAAAA

  9.916.947,00 ₫
 5. Bông Tai Donbando Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Donbando

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.286 crt - AAAAA

  8.358.570,00 ₫
 6. Bông Tai Edwen Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Edwen

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.248 crt - AAAAA

  7.827.305,00 ₫
 7. Bông Tai Eoted Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eoted

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  7.650.216,00 ₫
 8. Bông Tai Essendora Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Essendora

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.198 crt - AAAAA

  8.358.570,00 ₫
 9. Bông Tai Eyro Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Eyro

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.132 crt - AAAAA

  6.339.762,00 ₫
 10. Bông Tai Farnicato Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Farnicato

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.176 crt - AAAAA

  7.473.128,00 ₫
 11. Bông Tai Gostivares Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Gostivares

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.172 crt - AAAAA

  8.323.151,00 ₫
 12. Bông Tai Indoyalo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Indoyalo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.128 crt - AAAAA

  7.721.052,00 ₫
 13. Bông Tai Stende Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Stende

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.11 crt - AAAAA

  6.729.357,00 ₫
 14. Bông Tai Vimead Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Vimead

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.84 crt - AAAAA

  9.031.505,00 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...