Đang tải...
Tìm thấy 8 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Byldra Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Byldra

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.25 crt - AAAAA

  7.296.039,00 ₫
 2. Bông Tai Elfco Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Elfco

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  7.048.115,00 ₫
 3. Bông Tai Habba Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Habba

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  8.181.481,00 ₫
 4. Bông Tai Ndes Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ndes

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.27 crt - AAAAA

  8.677.328,00 ₫
 5. Bông Tai Sollea Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Sollea

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.164 crt - AAAAA

  8.146.063,00 ₫

You’ve viewed 8 of 8 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...