Đang tải...
Tìm thấy 115 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ifera Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ifera

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.134 crt - VS1

  15.135.241,00 ₫
 2. Bông Tai Elkarrekin Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Elkarrekin

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.132 crt - VS1

  14.319.553,00 ₫
 3. Bông Tai Wananga Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Wananga

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.134 crt - VS1

  13.276.489,00 ₫
 4. Thiết kế mới nhất
 5. Bông Tai Lanu Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Lanu

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.028 crt - VS1

  9.561.148,00 ₫
 6. Bông Tai Valoa Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Valoa

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  7.850.826,00 ₫
 7. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  13.689.875,00 ₫
 8. Bông Tai Szerencse Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Szerencse

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.015 crt - VS1

  9.205.890,00 ₫
 9. Bông Tai Formue Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Formue

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  25.598.053,00 ₫
 10. Bông Tai Bong Zijn Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Bong Zijn

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  13.689.875,00 ₫
 11. Bông Tai Asdeop Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Asdeop

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  9.368.379,00 ₫
 12. Bông Tai Borke Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Borke

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  31.205.671,00 ₫
 13. Bông Tai Brytta Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Brytta

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  7.000.802,00 ₫
 14. Bông Tai Byldra Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Byldra

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.25 crt - VS1

  19.840.924,00 ₫
 15. Bông Tai Cogese Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Cogese

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.168 crt - VS1

  15.182.554,00 ₫
 16. Bông Tai Dellele Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Dellele

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  6.893.467,00 ₫
 17. Bông Tai Digeal Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Digeal

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.246 crt - VS1

  13.497.646,00 ₫
 18. Bông Tai Discea Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Discea

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.054 crt - VS1

  8.435.353,00 ₫
 19. Bông Tai Domocr Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Domocr

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  11.609.695,00 ₫
 20. Bông Tai Dryrs Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Dryrs

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  9.743.102,00 ₫
 21. Bông Tai Eoldo Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Eoldo

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.03 crt - VS1

  7.886.243,00 ₫
 22. Bông Tai Equing Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Equing

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.112 crt - VS1

  10.325.196,00 ₫
 23. Bông Tai Euorma Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Euorma

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.064 crt - VS1

  10.555.005,00 ₫
 24. Bông Tai Fedu Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Fedu

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.018 crt - VS1

  6.559.838,00 ₫
 25. Bông Tai Ferch Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ferch

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.464 crt - VS1

  25.913.838,00 ₫
 26. Bông Tai Fnde Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Fnde

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.12 crt - VS1

  10.699.920,00 ₫
 27. Bông Tai Ftarw Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ftarw

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.288 crt - VS1

  21.661.285,00 ₫
 28. Bông Tai Ganci Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Ganci

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.352 crt - VS1

  22.326.379,00 ₫
 29. Bông Tai Haenos Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Haenos

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.06 crt - VS1

  8.397.230,00 ₫
 30. Bông Tai Haused Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Haused

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.224 crt - VS1

  15.718.956,00 ₫
 31. Bông Tai Heans Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Heans

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.88 crt - VS1

  134.511.720,00 ₫
 32. Bông Tai Heenat Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Heenat

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  8.376.684,00 ₫
 33. Bông Tai Hinastor Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Hinastor

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  7.497.731,00 ₫
 34. Bông Tai hookah Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA hookah

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.072 crt - VS1

  11.817.064,00 ₫
 35. Bông Tai Hroce Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Hroce

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.576 crt - VS1

  33.751.417,00 ₫
 36. Bông Tai Kemed Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Kemed

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.4 crt - VS1

  24.504.971,00 ₫
 37. Bông Tai Krucli Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Bông Tai GLAMIRA Krucli

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.128 crt - VS1

  11.113.848,00 ₫

You’ve viewed 60 of 115 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...