Đang tải...
Tìm thấy 141 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Lanu Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Lanu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.028 crt - AAA

  8.939.311,00 ₫
 2. Bông Tai Ifera Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ifera

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  10.782.382,00 ₫
 3. Bông Tai Czysty Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Czysty

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.534 crt - AAA

  17.251.378,00 ₫
 4. Thiết kế mới nhất
 5. Bông Tai Gleor Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Gleor

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.66 crt - AAA

  16.775.539,00 ₫
 6. Bông Tai Bonge Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bonge

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  10.959.200,00 ₫
 7. Bông Tai Aphaph Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Aphaph

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - AAA

  14.215.732,00 ₫
 8. Bông Tai Cogese Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Cogese

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  11.073.022,00 ₫
 9. Bông Tai Edwen Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Edwen

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.248 crt - AAA

  10.314.651,00 ₫
 10. Bông Tai Elfco Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Elfco

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  7.967.351,00 ₫
 11. Bông Tai Eoted Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eoted

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  10.137.563,00 ₫
 12. Bông Tai Eyro Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Eyro

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  8.205.272,00 ₫
 13. Bông Tai Fedu Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Fedu

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  6.262.437,00 ₫

You’ve viewed 60 of 141 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...