Đang tải...
Tìm thấy 13 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Zangoose

  Nhẫn GLAMIRA Zangoose

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.648 crt - VS

  36.075.110,00 ₫
  7.865.622  - 119.801.315  7.865.622 ₫ - 119.801.315 ₫
 2. Nhẫn Botello

  Nhẫn GLAMIRA Botello

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.27 crt - VS

  16.892.747,00 ₫
  5.334.313  - 77.348.684  5.334.313 ₫ - 77.348.684 ₫
 3. Nhẫn đính hôn Zamazenta

  Nhẫn đính hôn Zamazenta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.116 crt - VS

  84.417.899,00 ₫
  8.925.240  - 1.156.466.211  8.925.240 ₫ - 1.156.466.211 ₫
 4. Nhẫn Zygarde

  Nhẫn GLAMIRA Zygarde

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.265 crt - VS

  20.189.620,00 ₫
  6.478.271  - 82.598.663  6.478.271 ₫ - 82.598.663 ₫
 5. Nhẫn đính hôn Puzo

  Nhẫn đính hôn Puzo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.3 crt - VS

  20.700.182,00 ₫
  6.601.383  - 93.494.838  6.601.383 ₫ - 93.494.838 ₫
 6. lifetime warranty
 7. Nhẫn đính hôn Lavonne

  Nhẫn đính hôn Lavonne

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.245 crt - VS

  38.271.326,00 ₫
  7.050.532  - 104.857.990  7.050.532 ₫ - 104.857.990 ₫
 8. Nhẫn đính hôn Tropius

  Nhẫn đính hôn Tropius

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  21.389.331,00 ₫
  8.069.395  - 102.480.645  8.069.395 ₫ - 102.480.645 ₫
 9. Nhẫn đính hôn Mitch

  Nhẫn đính hôn Mitch

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.35 crt - VS

  42.459.702,00 ₫
  7.429.209  - 317.956.037  7.429.209 ₫ - 317.956.037 ₫
 10. Nhẫn đính hôn Whismur

  Nhẫn đính hôn Whismur

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.5 crt - AAA

  23.671.018,00 ₫
  10.493.157  - 1.154.513.395  10.493.157 ₫ - 1.154.513.395 ₫
 11. Nhẫn Kael

  Nhẫn GLAMIRA Kael

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.47 crt - VS

  28.490.524,00 ₫
  9.053.730  - 139.570.086  9.053.730 ₫ - 139.570.086 ₫
 12. Nhẫn đính hôn Hatty

  Nhẫn đính hôn Hatty

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.338 crt - VS

  38.158.402,00 ₫
  6.728.741  - 280.003.384  6.728.741 ₫ - 280.003.384 ₫
 13. Nhẫn đính hôn Shaunte

  Nhẫn đính hôn Shaunte

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.458 crt - VS

  46.435.532,00 ₫
  7.804.491  - 332.899.362  7.804.491 ₫ - 332.899.362 ₫
 14. lifetime warranty
 15. Bông tai nữ Necrolyte

  Bông tai nữ Necrolyte

  Vàng 14K & Kim Cương

  1.188 crt - VS

  90.343.154,00 ₫
  6.151.668  - 757.043.574  6.151.668 ₫ - 757.043.574 ₫

You’ve viewed 13 of 13 products