Đang tải...
Tìm thấy 9 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Maleia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.266 crt - VS

  9.408.350,00 ₫
  2.251.687  - 46.146.006  2.251.687 ₫ - 46.146.006 ₫
 2. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Markia

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  23.086.870,00 ₫
  2.527.912  - 57.735.568  2.527.912 ₫ - 57.735.568 ₫
 3. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Munas

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.1 crt - AAA

  5.499.029,00 ₫
  2.133.951  - 36.962.082  2.133.951 ₫ - 36.962.082 ₫
 4. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Forzalife

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.2 crt - AAA

  6.789.023,00 ₫
  2.429.422  - 43.386.583  2.429.422 ₫ - 43.386.583 ₫
 5. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Dhakari

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  14.917.286,00 ₫
  2.519.987  - 70.273.248  2.519.987 ₫ - 70.273.248 ₫
 6. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Patten

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.258 crt - VS

  13.150.125,00 ₫
  2.363.762  - 43.528.092  2.363.762 ₫ - 43.528.092 ₫
 7. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Rosalea

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.19 crt - AAA

  7.685.904,00 ₫
  2.371.403  - 44.334.689  2.371.403 ₫ - 44.334.689 ₫
 8. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Ulwandle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  19.958.111,00 ₫
  2.445.837  - 52.428.994  2.445.837 ₫ - 52.428.994 ₫
 9. Vòng đeo tay dây GLAMIRA Vitalco

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.292 crt - VS

  16.764.824,00 ₫
  2.384.139  - 61.216.686  2.384.139 ₫ - 61.216.686 ₫

You’ve viewed 9 of 9 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng