Đang tải...
Đá Sultan

Đá Sultan

Loại đá bán quý này rất phổ biến và có thể được sử dụng trong nhiều sắc thái khác nhau, từ màu xanh lá cây trong ánh sáng mặt trời và rượu sâm banh trong ánh sáng trong nhà đến tông màu mâm xôi dưới ánh nến.

RECOMMENDED PRODUCTS FOR YOU
Nhẫn GLAMIRA Diana

Nhẫn GLAMIRA Diana

91.627.409,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Daphne

Nhẫn GLAMIRA Daphne

94.212.898,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Aida

Nhẫn GLAMIRA Aida

66.214.012,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Sabina

Nhẫn GLAMIRA Sabina

49.988.392,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Hayley 2.15crt

Nhẫn GLAMIRA Hayley 2.15crt

50.339.866,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Alfrida 2.0 crt

Nhẫn GLAMIRA Alfrida 2.0 crt

47.234.195,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Alfrida 3.0 crt

Nhẫn GLAMIRA Alfrida 3.0 crt

71.420.409,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Alina 2.0 crt

Nhẫn GLAMIRA Alina 2.0 crt

48.827.991,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Alina 3.0 crt

Nhẫn GLAMIRA Alina 3.0 crt

66.780.695,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Alisha 2.0crt

Nhẫn GLAMIRA Alisha 2.0crt

51.980.163,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Alisha 3.0crt

Nhẫn GLAMIRA Alisha 3.0crt

68.728.667,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Almira 2.0 crt

Nhẫn GLAMIRA Almira 2.0 crt

46.242.500,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Almira 3.0 crt

Nhẫn GLAMIRA Almira 3.0 crt

63.911.863,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Amanda 2.0crt

Nhẫn GLAMIRA Amanda 2.0crt

50.775.962,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Amanda 3.0crt

Nhẫn GLAMIRA Amanda 3.0crt

67.843.225,00 ₫
Nhẫn GLAMIRA Arian 2.0 crt

Nhẫn GLAMIRA Arian 2.0 crt

49.784.267,00 ₫