Đang tải...
Tìm thấy 47 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai SYLVIE Sogno

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Hồng Ngọc

  7.06 crt - AA

  174.538.322,00 ₫
  16.998.032  - 8.836.783.587  16.998.032 ₫ - 8.836.783.587 ₫
 2. Bông Tai SYLVIE Tangkarua

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  5.568 crt - AAA

  76.559.919,00 ₫
  17.798.406  - 632.473.415  17.798.406 ₫ - 632.473.415 ₫
 3. Bông Tai SYLVIE Thersites

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo

  1.4 crt - AAA

  47.978.259,00 ₫
  11.111.267  - 297.225.001  11.111.267 ₫ - 297.225.001 ₫
 4. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Sereba - S

  Bông Tai SYLVIE Sereba - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.52 crt - AAA

  31.649.566,00 ₫
  11.750.038  - 391.540.596  11.750.038 ₫ - 391.540.596 ₫
 5. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Sereba - M

  Bông Tai SYLVIE Sereba - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  2.52 crt - AAA

  32.835.975,00 ₫
  12.320.601  - 398.333.016  12.320.601 ₫ - 398.333.016 ₫
 6. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Riyo - S

  Bông Tai SYLVIE Riyo - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  109.063.348,00 ₫
  17.498.407  - 853.510.098  17.498.407 ₫ - 853.510.098 ₫
 7. Chữ viết tắt
  Bông Tai SYLVIE Riyo - M

  Bông Tai SYLVIE Riyo - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  4.8 crt - AAA

  108.915.047,00 ₫
  17.439.539  - 852.661.046  17.439.539 ₫ - 852.661.046 ₫
 8. Bông Tai SYLVIE Quijano

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.76 crt - AAA

  27.052.512,00 ₫
  11.148.060  - 174.735.019  11.148.060 ₫ - 174.735.019 ₫
 9. Bông Tai SYLVIE Palata

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.904 crt - AA

  58.833.965,00 ₫
  18.739.439  - 3.494.997.586  18.739.439 ₫ - 3.494.997.586 ₫
 10. Bông Tai SYLVIE Ngway

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski & Kim Cương Xanh Dương

  4.94 crt - AA

  1.027.065.792,00 ₫
  14.153.140  - 6.985.367.833  14.153.140 ₫ - 6.985.367.833 ₫
 11. Bông Tai SYLVIE Perak

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.016 crt - AAA

  50.934.097,00 ₫
  16.546.336  - 382.413.278  16.546.336 ₫ - 382.413.278 ₫
 12. Bông Tai SYLVIE Argjendi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  7.26 crt - AAAAA

  41.338.954,00 ₫
  17.671.614  - 2.775.255.713  17.671.614 ₫ - 2.775.255.713 ₫
 13. Bông Tai SYLVIE Sudrabs

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Đá Sapphire Trắng

  2.34 crt - AAA

  31.504.377,00 ₫
  9.860.330  - 5.672.746.695  9.860.330 ₫ - 5.672.746.695 ₫
 14. Bông Tai SYLVIE Sierabro

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.22 crt - AAA

  33.179.840,00 ₫
  12.067.866  - 224.602.702  12.067.866 ₫ - 224.602.702 ₫
 15. Bông Tai SYLVIE Sidabras

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.63 crt - AAA

  42.809.513,00 ₫
  14.816.816  - 253.739.360  14.816.816 ₫ - 253.739.360 ₫
 16. Bông Tai SYLVIE Patraklos

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.76 crt - AAA

  23.799.791,00 ₫
  9.965.046  - 152.871.911  9.965.046 ₫ - 152.871.911 ₫
 17. Bông Tai SYLVIE Effeeza

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.9 crt - AAA

  41.817.536,00 ₫
  13.883.707  - 360.168.101  13.883.707 ₫ - 360.168.101 ₫
 18. Bông Tai SYLVIE Theseus

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.38 crt - AAA

  27.757.225,00 ₫
  10.964.098  - 255.395.011  10.964.098 ₫ - 255.395.011 ₫
 19. Bông Tai SYLVIE Teukros

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Hồng Ngọc

  5.64 crt - AAA

  130.312.588,00 ₫
  16.777.278  - 1.062.221.380  16.777.278 ₫ - 1.062.221.380 ₫
 20. Bông Tai SYLVIE Sueno

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.92 crt - AAA

  20.851.878,00 ₫
  5.667.425  - 168.069.950  5.667.425 ₫ - 168.069.950 ₫
 21. Bông Tai SYLVIE Srebro

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.4 crt - AA

  43.225.264,00 ₫
  11.589.567  - 3.233.192.222  11.589.567 ₫ - 3.233.192.222 ₫
 22. Bông Tai SYLVIE Sonhar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.52 crt - AAA

  27.967.225,00 ₫
  10.632.968  - 304.526.857  10.632.968 ₫ - 304.526.857 ₫
 23. Bông Tai SYLVIE Moemiti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.14 crt - AAA

  35.811.903,00 ₫
  10.228.253  - 285.536.377  10.228.253 ₫ - 285.536.377 ₫
 24. Bông Tai SYLVIE Hopea

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.9 crt - AAA

  18.911.513,00 ₫
  7.967.509  - 165.522.797  7.967.509 ₫ - 165.522.797 ₫
 25. Bông Tai SYLVIE Fedha

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire Vàng

  3.64 crt - AAA

  55.415.395,00 ₫
  6.969.023  - 334.951.238  6.969.023 ₫ - 334.951.238 ₫
 26. Bông Tai SYLVIE Diomedes

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.552 crt - AAA

  38.267.929,00 ₫
  12.374.092  - 227.914.011  12.374.092 ₫ - 227.914.011 ₫
 27. Bông Tai SYLVIE Bruadar

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.812 crt - AAA

  16.914.540,00 ₫
  6.686.289  - 136.117.278  6.686.289 ₫ - 136.117.278 ₫
 28. Bông Tai SYLVIE Artsat

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  2.58 crt - AA

  32.241.920,00 ₫
  9.152.786  - 4.040.952.540  9.152.786 ₫ - 4.040.952.540 ₫
 29. Bông Tai SYLVIE Leskly

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  7.494.302,00 ₫
  3.871.679  - 44.094.126  3.871.679 ₫ - 44.094.126 ₫
 30. Bông Tai SYLVIE Matchless

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.28 crt - AAA

  31.770.131,00 ₫
  11.129.664  - 341.361.587  11.129.664 ₫ - 341.361.587 ₫
 31. Bông Tai SYLVIE Cosane

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.49 crt - AAA

  10.180.988,00 ₫
  3.936.207  - 72.381.726  3.936.207 ₫ - 72.381.726 ₫
 32. Bông Tai SYLVIE Tonne

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.32 crt - AAA

  81.247.819,00 ₫
  11.232.965  - 337.795.561  11.232.965 ₫ - 337.795.561 ₫
 33. Bông Tai SYLVIE Bratus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  4.14 crt - AAA

  63.905.072,00 ₫
  9.731.557  - 412.172.572  9.731.557 ₫ - 412.172.572 ₫
 34. Bông Tai SYLVIE Aotrom

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.052 crt - AAA

  20.386.600,00 ₫
  7.280.625  - 126.975.811  7.280.625 ₫ - 126.975.811 ₫
 35. Bông Tai SYLVIE Svetlo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2.59 crt - AA

  45.621.856,00 ₫
  10.265.045  - 4.533.176.619  10.265.045 ₫ - 4.533.176.619 ₫
 36. Bông Tai SYLVIE Libben

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Vàng

  4.24 crt - AAA

  46.729.587,00 ₫
  13.503.332  - 5.537.181.300  13.503.332 ₫ - 5.537.181.300 ₫
 37. Bông Tai SYLVIE Gaudium

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.864 crt - AAA

  33.361.822,00 ₫
  12.641.543  - 229.965.886  12.641.543 ₫ - 229.965.886 ₫
 38. Bông Tai SYLVIE Verdant

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.56 crt - AAA

  30.237.590,00 ₫
  5.094.315  - 137.376.702  5.094.315 ₫ - 137.376.702 ₫
 39. Bông Tai SYLVIE Moly

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  2 crt - AAA

  30.735.702,00 ₫
  12.356.261  - 321.606.961  12.356.261 ₫ - 321.606.961 ₫
 40. Bông Tai SYLVIE Berdea

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  3.42 crt - AA

  84.141.110,00 ₫
  22.018.763  - 3.464.926.971  22.018.763 ₫ - 3.464.926.971 ₫
 41. Bông Tai SYLVIE Kreise

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Vàng

  1.76 crt - AA

  34.272.288,00 ₫
  9.492.407  - 1.927.179.542  9.492.407 ₫ - 1.927.179.542 ₫
 42. Bông Tai SYLVIE Elvita

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Sapphire Trắng

  5.32 crt - AAA

  76.412.182,00 ₫
  20.674.430  - 6.497.756.934  20.674.430 ₫ - 6.497.756.934 ₫
 43. Bông Tai SYLVIE Composition

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  3.76 crt - AA

  68.186.562,00 ₫
  14.967.098  - 4.034.372.384  14.967.098 ₫ - 4.034.372.384 ₫
 44. Bông Tai SYLVIE Improvisation

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  5.388 crt - AA

  90.852.021,00 ₫
  17.716.897  - 7.576.294.278  17.716.897 ₫ - 7.576.294.278 ₫
 45. Bông Tai SYLVIE Impressi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  3.1 crt - AA

  62.518.568,00 ₫
  10.698.062  - 3.349.229.404  10.698.062 ₫ - 3.349.229.404 ₫
 46. Bông Tai SYLVIE Gwerthuso

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.984 crt - AA

  29.560.613,00 ₫
  8.660.336  - 3.575.417.014  8.660.336 ₫ - 3.575.417.014 ₫
 47. Bông Tai SYLVIE Pensitatio

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.7 crt - AAA

  40.765.560,00 ₫
  7.310.342  - 328.795.606  7.310.342 ₫ - 328.795.606 ₫

You’ve viewed 47 of 47 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng