Đang tải...
Tìm thấy 20 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. SYLVIE Vòng cổ Paperclip Urrea

  SYLVIE Vòng cổ Paperclip Urrea

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire Vàng

  0.52 crt - AA

  24.404.316,00 ₫
  9.967.027  - 1.244.678.250  9.967.027 ₫ - 1.244.678.250 ₫
 2. SYLVIE Collier Toboso

  SYLVIE Collier Toboso

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire & Đá Swarovski

  7.02 crt - AA

  80.864.048,00 ₫
  18.989.060  - 1.862.203.247  18.989.060 ₫ - 1.862.203.247 ₫
 3. SYLVIE Vòng cổ Paperclip Shway

  SYLVIE Vòng cổ Paperclip Shway

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Ngọc Lục Bảo

  1.35 crt - AA

  38.792.644,00 ₫
  9.414.294  - 2.465.571.710  9.414.294 ₫ - 2.465.571.710 ₫
 4. SYLVIE Vòng cổ Paperclip Rosinante

  SYLVIE Vòng cổ Paperclip Rosinante

  Vàng 14K & Đá Topaz Xanh & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Vàng & Kim Cương

  1.62 crt - AAA

  38.124.155,00 ₫
  11.161.645  - 1.274.882.447  11.161.645 ₫ - 1.274.882.447 ₫
 5. SYLVIE Collier Quri

  SYLVIE Collier Quri

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  7.8 crt - AAA

  94.896.341,00 ₫
  26.006.480  - 806.402.403  26.006.480 ₫ - 806.402.403 ₫
 6. SYLVIE Collier Liryo

  SYLVIE Collier Liryo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  10.34 crt - AA

  118.086.514,00 ₫
  25.611.670  - 14.162.944.478  25.611.670 ₫ - 14.162.944.478 ₫
 7. Chữ viết tắt
  SYLVIE Collier Nahasi - S

  SYLVIE Collier Nahasi - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  12.532 crt - AAA

  117.446.328,00 ₫
  26.139.498  - 1.666.053.417  26.139.498 ₫ - 1.666.053.417 ₫
 8. Chữ viết tắt
  SYLVIE Collier Nahasi - M

  SYLVIE Collier Nahasi - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  12.58 crt - AAA

  118.511.889,00 ₫
  26.309.309  - 1.674.444.892  26.309.309 ₫ - 1.674.444.892 ₫
 9. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - S

  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  13.596.160,00 ₫
  6.226.385  - 68.150.615  6.226.385 ₫ - 68.150.615 ₫
 10. Chữ viết tắt
  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - M

  Dây Chuyền SYLVIE Iksion - M

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  14.165.026,00 ₫
  6.438.648  - 72.480.786  6.438.648 ₫ - 72.480.786 ₫
 11. Dây Chuyền SYLVIE Kumush

  Dây Chuyền SYLVIE Kumush

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  1.1 crt - AAA

  25.203.559,00 ₫
  8.529.015  - 184.173.653  8.529.015 ₫ - 184.173.653 ₫
 12. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  10.259.383,00 ₫
  3.183.946  - 49.046.930  3.183.946 ₫ - 49.046.930 ₫
 13. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - G

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - G

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.178 crt - AAA

  10.636.079,00 ₫
  3.247.908  - 44.702.613  3.247.908 ₫ - 44.702.613 ₫
 14. Chữ viết tắt
  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - A

  Mặt Dây Chuyền SYLVIE Mabuhay - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  9.770.613,00 ₫
  2.860.741  - 46.910.153  2.860.741 ₫ - 46.910.153 ₫
 15. Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Dây Chuyền SYLVIE Caeruleum

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.27 crt - AAA

  11.049.852,00 ₫
  4.422.997  - 61.655.366  4.422.997 ₫ - 61.655.366 ₫
 16. Dây Chuyền SYLVIE Eadrom

  Dây Chuyền SYLVIE Eadrom

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Ngọc Lục Bảo

  3.64 crt - VS1

  282.295.263,00 ₫
  14.834.646  - 1.553.115.274  14.834.646 ₫ - 1.553.115.274 ₫
 17. Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Dây Chuyền SYLVIE Besplaten

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Sapphire Hồng

  1.13 crt - AA

  21.835.083,00 ₫
  4.503.374  - 2.239.956.361  4.503.374 ₫ - 2.239.956.361 ₫
 18. Dây Chuyền SYLVIE Zeleni

  Dây Chuyền SYLVIE Zeleni

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  7.68 crt - AA

  161.526.872,00 ₫
  26.900.815  - 5.620.664.679  26.900.815 ₫ - 5.620.664.679 ₫
 19. Dây Chuyền SYLVIE Merdix

  Dây Chuyền SYLVIE Merdix

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  3.98 crt - AA

  87.814.110,00 ₫
  16.747.844  - 5.267.971.634  16.747.844 ₫ - 5.267.971.634 ₫
 20. Dây Chuyền SYLVIE Hijau

  Dây Chuyền SYLVIE Hijau

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.92 crt - AAA

  129.000.802,00 ₫
  43.230.927  - 326.058.831  43.230.927 ₫ - 326.058.831 ₫

You’ve viewed 20 of 20 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng