Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Teselya - S

  Nhẫn SYLVIE Teselya - S

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  17.399.349,00 ₫
  8.925.240  - 106.216.472  8.925.240 ₫ - 106.216.472 ₫
 2. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Teselya - M

  Nhẫn SYLVIE Teselya - M

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  19.241.512,00 ₫
  9.719.953  - 118.909.813  9.719.953 ₫ - 118.909.813 ₫
 3. Nhẫn SYLVIE Poias

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.77 crt - AA

  31.485.414,00 ₫
  10.651.364  - 1.017.122.530  10.651.364 ₫ - 1.017.122.530 ₫
 4. Nhẫn SYLVIE Ngoen

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  3.06 crt - AAA

  40.563.486,00 ₫
  7.641.473  - 527.219.197  7.641.473 ₫ - 527.219.197 ₫
 5. Nhẫn SYLVIE Inzozi

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  20.092.261,00 ₫
  8.212.036  - 108.523.067  8.212.036 ₫ - 108.523.067 ₫
 6. Nhẫn SYLVIE Ifeza

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.572 crt - AA

  28.285.902,00 ₫
  10.381.082  - 2.140.914.378  10.381.082 ₫ - 2.140.914.378 ₫
 7. Nhẫn SYLVIE Filoktetes

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Hồng Ngọc

  0.628 crt - AA

  29.961.365,00 ₫
  10.777.307  - 1.146.447.392  10.777.307 ₫ - 1.146.447.392 ₫
 8. Nhẫn SYLVIE Egeus

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.29 crt - AAA

  14.964.267,00 ₫
  7.514.115  - 89.773.155  7.514.115 ₫ - 89.773.155 ₫
 9. Nhẫn SYLVIE Drim

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  1.65 crt - AA

  38.985.662,00 ₫
  9.169.767  - 2.467.516.601  9.169.767 ₫ - 2.467.516.601 ₫
 10. Nhẫn SYLVIE Azurfa

  14K Vàng và Rhodium Đen & Ngọc Lục Bảo

  3.084 crt - AAA

  85.038.557,00 ₫
  22.838.382  - 640.454.506  22.838.382 ₫ - 640.454.506 ₫
 11. Nhẫn SYLVIE Airgid

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  1.8 crt - AAA

  53.308.046,00 ₫
  9.430.143  - 1.172.117.082  9.430.143 ₫ - 1.172.117.082 ₫
 12. Nhẫn SYLVIE Somnium

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.86 crt - AAA

  21.781.592,00 ₫
  6.410.346  - 108.424.011  6.410.346 ₫ - 108.424.011 ₫
 13. Nhẫn SYLVIE Philostrate

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.351 crt - AAA

  19.930.658,00 ₫
  9.414.294  - 118.612.638  9.414.294 ₫ - 118.612.638 ₫
 14. Nhẫn SYLVIE Orosun

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.54 crt - AAA

  28.295.525,00 ₫
  11.736.736  - 186.876.470  11.736.736 ₫ - 186.876.470 ₫
 15. Nhẫn SYLVIE Norho

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  2.25 crt - AA

  43.952.054,00 ₫
  7.599.020  - 2.235.725.249  7.599.020 ₫ - 2.235.725.249 ₫
 16. Nhẫn SYLVIE Kumis

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng & Hồng Ngọc

  1.2 crt - AAA

  25.802.421,00 ₫
  8.130.527  - 174.183.131  8.130.527 ₫ - 174.183.131 ₫
 17. Nhẫn SYLVIE Krin

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  2.438 crt - AA

  53.008.613,00 ₫
  11.054.663  - 2.300.055.128  11.054.663 ₫ - 2.300.055.128 ₫
 18. Nhẫn SYLVIE Hermia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.43 crt - AAA

  20.875.655,00 ₫
  8.782.599  - 127.060.714  8.782.599 ₫ - 127.060.714 ₫
 19. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - SET

  Nhẫn SYLVIE Braks - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.866 crt - AAA

  48.434.769,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  20.732.448  - 1.412.243.303  20.732.448 ₫ - 1.412.243.303 ₫
 20. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - B

  Nhẫn SYLVIE Braks - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.44 crt - AA

  32.140.318,00 ₫
  10.540.987  - 901.679.686  10.540.987 ₫ - 901.679.686 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Nhẫn SYLVIE Braks - A

  Nhẫn SYLVIE Braks - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.426 crt - AA

  26.202.610,00 ₫
  10.908.910  - 1.007.584.843  10.908.910 ₫ - 1.007.584.843 ₫
 22. Nhẫn SYLVIE Sugon

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.006 crt - AAA

  36.830.484,00 ₫
  9.882.972  - 1.269.489.265  9.882.972 ₫ - 1.269.489.265 ₫
 23. Nhẫn SYLVIE Phupha

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Hồng Ngọc

  0.56 crt - AA

  20.048.110,00 ₫
  8.701.090  - 1.312.083.401  8.701.090 ₫ - 1.312.083.401 ₫
 24. Nhẫn SYLVIE Nyiaj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  1.104 crt - AA

  23.635.357,00 ₫
  7.471.662  - 1.592.313.200  7.471.662 ₫ - 1.592.313.200 ₫
 25. Nhẫn SYLVIE Marzanie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.41 crt - AAA

  21.863.102,00 ₫
  5.377.332  - 110.150.419  5.377.332 ₫ - 110.150.419 ₫
 26. Nhẫn SYLVIE Lilye

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.916 crt - AAA

  35.680.866,00 ₫
  13.960.971  - 243.946.953  13.960.971 ₫ - 243.946.953 ₫
 27. Nhẫn SYLVIE Chaandee

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  1.716 crt - AA

  47.875.808,00 ₫
  14.753.703  - 2.204.055.586  14.753.703 ₫ - 2.204.055.586 ₫
 28. Nhẫn SYLVIE Argentu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  19.262.454,00 ₫
  11.405.605  - 71.603.433  11.405.605 ₫ - 71.603.433 ₫
 29. Nhẫn SYLVIE Zosavuta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.128 crt - AAA

  40.176.034,00 ₫
  15.619.171  - 308.319.290  15.619.171 ₫ - 308.319.290 ₫
 30. Nhẫn SYLVIE Viridescent

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.956 crt - AA

  28.142.694,00 ₫
  9.865.990  - 1.867.604.350  9.865.990 ₫ - 1.867.604.350 ₫
 31. Nhẫn SYLVIE Skinandi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AA

  22.788.570,00 ₫
  8.558.449  - 1.824.330.974  8.558.449 ₫ - 1.824.330.974 ₫
 32. Nhẫn SYLVIE Nevpravimi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.739 crt - AAA

  24.312.902,00 ₫
  8.680.713  - 138.650.281  8.680.713 ₫ - 138.650.281 ₫
 33. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Martox - S

  Nhẫn SYLVIE Martox - S

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.754 crt - AAA

  36.760.295,00 ₫
  13.853.990  - 203.079.218  13.853.990 ₫ - 203.079.218 ₫
 34. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Martox - M

  Nhẫn SYLVIE Martox - M

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.81 crt - AAA

  38.374.910,00 ₫
  14.834.646  - 211.810.314  14.834.646 ₫ - 211.810.314 ₫
 35. Chữ viết tắt
  Nhẫn SYLVIE Martox - E

  Nhẫn SYLVIE Martox - E

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.695 crt - AAA

  36.686.710,00 ₫
  14.567.194  - 227.645.139  14.567.194 ₫ - 227.645.139 ₫
 36. Nhẫn SYLVIE Rakov

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.245 crt - AA

  39.203.868,00 ₫
  14.551.345  - 1.694.609.889  14.551.345 ₫ - 1.694.609.889 ₫
 37. Nhẫn SYLVIE Ebly

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  1.3 crt - AA

  37.721.424,00 ₫
  9.398.445  - 1.655.270.453  9.398.445 ₫ - 1.655.270.453 ₫
 38. Nhẫn SYLVIE Kijany

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.5 crt - AAA

  38.546.703,00 ₫
  16.564.166  - 242.475.264  16.564.166 ₫ - 242.475.264 ₫
 39. Nhẫn SYLVIE Balio

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  1.144 crt - AAA

  48.602.597,00 ₫
  8.762.222  - 234.140.394  8.762.222 ₫ - 234.140.394 ₫

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng