Đang tải...
Tìm thấy 30 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Sbapna

  Bạch Kim 950
  13.448.991,00 ₫
  3.785.642  - 37.358.310  3.785.642 ₫ - 37.358.310 ₫
 2. Bông tai nữ Mechta

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  14.564.080,00 ₫
  4.043.754  - 41.377.158  4.043.754 ₫ - 41.377.158 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Beneficiary

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  47.603.545,00 ₫
  11.886.735  - 147.225.712  11.886.735 ₫ - 147.225.712 ₫
 4. Mặt dây chuyền nữ Mimpi

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.231 crt - AAA

  41.895.082,00 ₫
  8.300.903  - 114.523.038  8.300.903 ₫ - 114.523.038 ₫
 5. Vòng tay nữ Contextualization

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.236 crt - AAA

  31.828.148,00 ₫
  5.068.843  - 106.357.981  5.068.843 ₫ - 106.357.981 ₫
 6. Airpods® GLAMIRA Context

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  34.536.625,00 ₫
  8.499.015  - 110.928.712  8.499.015 ₫ - 110.928.712 ₫
 7. Mặt dây chuyền nữ Assumption

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  54.596.908,00 ₫
  10.751.552  - 140.022.914  10.751.552 ₫ - 140.022.914 ₫
 8. Nhẫn GLAMIRA Beneficial

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.628 crt - AAA

  51.763.903,00 ₫
  11.405.605  - 158.744.525  11.405.605 ₫ - 158.744.525 ₫
 9. Nhẫn GLAMIRA Available

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  44.456.391,00 ₫
  10.777.307  - 147.848.352  10.777.307 ₫ - 147.848.352 ₫
 10. Bông tai nữ Geheugen

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.508 crt - AAA

  47.060.152,00 ₫
  10.375.422  - 166.527.508  10.375.422 ₫ - 166.527.508 ₫
 11. Bông tai nữ Ametsa

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  40.465.843,00 ₫
  9.390.521  - 168.310.517  9.390.521 ₫ - 168.310.517 ₫
 12. Mặt dây chuyền nữ Authoritatively

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  51.902.580,00 ₫
  10.062.687  - 158.730.373  10.062.687 ₫ - 158.730.373 ₫
 13. Dây chuyền nữ Damgo

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.228 crt - AAA

  31.850.790,00 ₫
  8.101.093  - 97.612.740  8.101.093 ₫ - 97.612.740 ₫
 14. Mặt dây chuyền nữ Makarfi

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  45.418.651,00 ₫
  8.903.731  - 111.820.222  8.903.731 ₫ - 111.820.222 ₫
 15. Bông tai nữ Teriya

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  35.713.980,00 ₫
  8.855.618  - 112.541.915  8.855.618 ₫ - 112.541.915 ₫
 16. Airpods® GLAMIRA Erinnerunq

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  33.817.762,00 ₫
  7.886.000  - 129.975.796  7.886.000 ₫ - 129.975.796 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  41.552.630,00 ₫
  10.420.704  - 127.103.163  10.420.704 ₫ - 127.103.163 ₫
 18. Bông tai nữ Manatua

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.104 crt - AAA

  15.039.548,00 ₫
  3.914.697  - 44.065.821  3.914.697 ₫ - 44.065.821 ₫
 19. Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  38.246.986,00 ₫
  8.499.015  - 127.612.596  8.499.015 ₫ - 127.612.596 ₫
 20. Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  36.540.390,00 ₫
  9.434.671  - 111.523.052  9.434.671 ₫ - 111.523.052 ₫
 21. Bông tai nữ Assuming

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  22.553.664,00 ₫
  5.879.688  - 78.296.793  5.879.688 ₫ - 78.296.793 ₫
 22. Airpods® GLAMIRA Contextual

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  19.361.227,00 ₫
  5.011.674  - 67.117.603  5.011.674 ₫ - 67.117.603 ₫
 23. Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AAA

  54.441.249,00 ₫
  12.472.582  - 162.423.756  12.472.582 ₫ - 162.423.756 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.082 crt - AAA

  27.554.583,00 ₫
  7.386.756  - 77.886.415  7.386.756 ₫ - 77.886.415 ₫
 25. Nhẫn GLAMIRA Yuxu

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.238 crt - AAA

  43.638.469,00 ₫
  10.836.740  - 138.041.792  10.836.740 ₫ - 138.041.792 ₫
 26. Nhẫn GLAMIRA Unistus

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.366 crt - AAA

  34.536.626,00 ₫
  8.538.072  - 121.711.683  8.538.072 ₫ - 121.711.683 ₫
 27. Bông tai nữ Dreemen

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  36.582.844,00 ₫
  9.271.654  - 118.074.910  9.271.654 ₫ - 118.074.910 ₫
 28. Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  42.206.402,00 ₫
  10.480.138  - 140.928.575  10.480.138 ₫ - 140.928.575 ₫
 29. Bông tai nữ Paseduluran

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  20.844.238,00 ₫
  5.412.709  - 69.579.851  5.412.709 ₫ - 69.579.851 ₫
 30. Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  68.872.312,00 ₫
  14.184.838  - 198.437.733  14.184.838 ₫ - 198.437.733 ₫

You’ve viewed 30 of 30 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng