Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông Tai Ametsa Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Ametsa

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.624 crt - AAA

  17.985.417,00 ₫
 2. Bông Tai Teriya Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Bông Tai GLAMIRA Teriya

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.192 crt - AAA

  15.028.446,00 ₫
 3. Nhẫn Hakili Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.168 crt - AAA

  17.426.575,00 ₫
 4. Nhẫn Ubwenzi Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.324 crt - AAA

  15.607.295,00 ₫
 5. Nhẫn Loyalitet Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.144 crt - AAA

  15.291.241,00 ₫
 6. Nhẫn Kasetyan Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.082 crt - AAA

  11.506.146,00 ₫
 7. Nhẫn Mohopolo Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.264 crt - AAA

  18.308.501,00 ₫
 8. Vòng tay Nqimpi Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 585 & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  37.073.919,00 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...