Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Loyalitet Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.144 crt - AAAAA

  14.804.586,00 ₫
 2. Bông Tai Manatua Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Manatua

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.104 crt - AAAAA

  6.091.839,00 ₫
 3. Nhẫn Hakili Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  16.858.811,00 ₫
 4. Nhẫn Ubwenzi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.324 crt - AAAAA

  14.769.167,00 ₫
 5. Nhẫn Beneficiary Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Beneficiary

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  19.090.124,00 ₫
 6. Mặt Dây Chuyền Mimpi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Mặt Dây Chuyền GLAMIRA Mimpi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.231 crt - AAAAA

  19.564.341,00 ₫
 7. Airpods® Context Vàng 585 & Đá Swarovski

  Airpods® GLAMIRA Context

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.216 crt - AAAAA

  13.742.055,00 ₫
 8. Nhẫn Beneficial Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Beneficial

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.628 crt - AAAAA

  19.763.060,00 ₫
 9. Vòng Tay Lealdade Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Lealdade

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAAAA

  46.892.997,00 ₫
 10. Bông Tai Geheugen Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Geheugen

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.508 crt - AAAAA

  18.098.429,00 ₫
 11. Bông Tai Ametsa Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Ametsa

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.624 crt - AAAAA

  15.335.851,00 ₫
 12. Vòng tay Availability Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Availability

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.408 crt - AAAAA

  34.815.571,00 ₫
 13. Dây Chuyền Damgo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Dây Chuyền GLAMIRA Damgo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  14.394.443,00 ₫
 14. Bông Tai Teriya Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Teriya

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  14.379.573,00 ₫
 15. Airpods® Erinnerunq Vàng 585 & Đá Swarovski

  Airpods® GLAMIRA Erinnerunq

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.52 crt - AAAAA

  12.608.691,00 ₫
 16. Bông Tai Assuming Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Assuming

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.206 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
 17. Airpods® Contextual Vàng 585 & Đá Swarovski

  Airpods® GLAMIRA Contextual

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.192 crt - AAAAA

  7.756.469,00 ₫
 18. Nhẫn Authoritative Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Authoritative

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.364 crt - AAAAA

  21.498.526,00 ₫
 19. Vòng tay Authority Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Authority

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  8.646 crt - AAAAA

  62.016.343,00 ₫
 20. Nhẫn Kasetyan Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.082 crt - AAAAA

  11.262.819,00 ₫
 21. Bông Tai Mechta Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Mechta

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  6.162.674,00 ₫
 22. Nhẫn Yuxu Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Yuxu

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.238 crt - AAAAA

  17.496.329,00 ₫
 23. Vòng tay Memwa Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.785 crt - AAAAA

  52.347.318,00 ₫
 24. Bông Tai Dreemen Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Dreemen

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.2 crt - AAAAA

  14.840.003,00 ₫
 25. Nhẫn Mohopolo Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.264 crt - AAAAA

  16.929.646,00 ₫
 26. Vòng tay Nqimpi Vàng 585 & Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  37.046.883,00 ₫
 27. Bông Tai Paseduluran Vàng 585 & Đá Swarovski

  Bông Tai GLAMIRA Paseduluran

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  8.323.151,00 ₫
 28. Nhẫn Unelma Vàng 585 & Đá Swarovski

  Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Vàng 585 & Đá Swarovski

  0.086 crt - AAAAA

  27.873.707,00 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...