Đang tải...
Tìm thấy 35 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Available Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Available

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.352 crt - AAA

  26.216.645,00 ₫
 2. Nhẫn Ubwenzi Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Ubwenzi

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.324 crt - AAA

  22.654.330,00 ₫
 3. Vòng tay Memwa Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Memwa

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.785 crt - AAA

  75.952.790,00 ₫
 4. Nhẫn Kasetyan Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Kasetyan

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.082 crt - AAA

  16.050.963,00 ₫
 5. Bông Tai Ametsa Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Ametsa

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.624 crt - AAA

  24.659.350,00 ₫
 6. Bông Tai Teriya Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Teriya

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  20.806.123,00 ₫
 7. Nhẫn Hakili Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Hakili

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  23.947.752,00 ₫
 8. Nhẫn Loyalitet Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Loyalitet

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.144 crt - AAA

  20.998.623,00 ₫
 9. Bông Tai Dreemen Vàng 750 & Đá Sapphire

  Bông Tai GLAMIRA Dreemen

  Vàng 750 & Đá Sapphire

  0.2 crt - AAA

  20.721.769,00 ₫
 10. Nhẫn Mohopolo Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Mohopolo

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  24.448.465,00 ₫
 11. Vòng tay Nqimpi Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Nqimpi

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  49.854.021,00 ₫
 12. Nhẫn Unelma Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Unelma

  Vàng 750 & Đá Sapphire Trắng

  0.086 crt - AAA

  37.908.261,00 ₫

You’ve viewed 35 of 35 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...