Đang tải...
Tìm thấy 493 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay Anolued - A

  Vòng tay GLAMIRA Anolued - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.008 crt - AAA

  63.543.377,00 ₫
  18.989.060  - 166.984.867  18.989.060 ₫ - 166.984.867 ₫
 2. Airpods® Caang

  Airpods® GLAMIRA Caang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  10.104.291,00 ₫
  5.136.768  - 56.858.219  5.136.768 ₫ - 56.858.219 ₫
 3. Airpods® Miredo

  Airpods® GLAMIRA Miredo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.21 crt - AAA

  13.781.819,00 ₫
  6.439.214  - 88.924.099  6.439.214 ₫ - 88.924.099 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - B

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - B

  Vàng Trắng 14K
  8.675.619,00 ₫
  4.966.957  - 49.669.575  4.966.957 ₫ - 49.669.575 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - A

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  10.372.591,00 ₫
  5.306.578  - 65.575.159  5.306.578 ₫ - 65.575.159 ₫
 6. Phụ kiện Apple Watch® Gracioso - SET

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  17.231.521,00 ₫
  8.617.883  - 104.843.839  8.617.883 ₫ - 104.843.839 ₫
 7. Phụ kiện Apple Watch® Pluvieux

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Pluvieux

  Vàng 14K
  6.562.327,00 ₫
  3.807.151  - 37.570.575  3.807.151 ₫ - 37.570.575 ₫
 8. Phụ kiện Apple Watch® Nkarhi - B

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nkarhi - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  9.922.876,00 ₫
  4.903.278  - 64.485.536  4.903.278 ₫ - 64.485.536 ₫
 9. Vòng tay Aceleranda - A

  Vòng tay GLAMIRA Aceleranda - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.456 crt - AAA

  42.813.192,00 ₫
  13.423.521  - 94.444.079  13.423.521 ₫ - 94.444.079 ₫
 10. Vòng tay Pigsa - A

  Vòng tay GLAMIRA Pigsa - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.18 crt - AAA

  36.306.901,00 ₫
  14.818.797  - 62.988.378  14.818.797 ₫ - 62.988.378 ₫
 11. Thiết kế mới nhất
 12. Vòng tay Eyodwa - A

  Vòng tay GLAMIRA Eyodwa - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.52 crt - AAA

  40.208.299,00 ₫
  13.726.350  - 96.146.713  13.726.350 ₫ - 96.146.713 ₫
 13. Phụ kiện Apple Watch® Ntango

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Ntango

  Vàng 14K
  8.860.994,00 ₫
  5.073.088  - 50.730.885  5.073.088 ₫ - 50.730.885 ₫
 14. Vòng tay Daydate - A

  Vòng tay GLAMIRA Daydate - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  36.716.711,00 ₫
  12.009.848  - 66.839.681  12.009.848 ₫ - 66.839.681 ₫
 15. Vòng tay Unikalus - A

  Vòng tay GLAMIRA Unikalus - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  38.820.946,00 ₫
  14.547.100  - 59.300.094  14.547.100 ₫ - 59.300.094 ₫
 16. Dây đai Apple Watch® Unikalus - B

  Dây đai Apple Watch® GLAMIRA Unikalus - B

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.792 crt - AAA

  70.398.627,00 ₫
  24.806.486  - 502.673.085  24.806.486 ₫ - 502.673.085 ₫
 17. Apple Watch® Unikalus Set

  GLAMIRA Apple Watch® Unikalus Set

  Thép không gỉ / Vàng 14k & Đá Sapphire Trắng

  0.88 crt - AAA

  109.219.575,00 ₫
  39.353.587  - 200.430.385  39.353.587 ₫ - 200.430.385 ₫
 18. Airpods® Something

  Airpods® GLAMIRA Something

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Đen & Đá Swarovski

  0.593 crt - AAA

  23.154.511,00 ₫
  9.621.180  - 148.853.062  9.621.180 ₫ - 148.853.062 ₫
 19. Phụ kiện Apple Watch® Subitem

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.042 crt - AAA

  10.310.043,00 ₫
  5.497.614  - 60.127.065  5.497.614 ₫ - 60.127.065 ₫
 20. Phụ kiện Apple Watch® Gkturest

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gkturest

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  7.643.736,00 ₫
  3.613.567  - 54.424.266  3.613.567 ₫ - 54.424.266 ₫
 21. Airpods® Serenad

  Airpods® GLAMIRA Serenad

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.312 crt - AAA

  18.118.781,00 ₫
  8.320.715  - 117.848.497  8.320.715 ₫ - 117.848.497 ₫
 22. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - A

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - A

  Vàng Trắng 14K
  5.338.842,00 ₫
  3.097.343  - 30.565.890  3.097.343 ₫ - 30.565.890 ₫
 23. Ốp đồng hồ Apple® Tugevus

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tugevus

  Vàng 14K
  68.626.372,00 ₫
  23.338.204  - 459.691.923  23.338.204 ₫ - 459.691.923 ₫
 24. Vòng tay Boldness - A

  Vòng tay GLAMIRA Boldness - A

  Vàng 14K
  41.413.104,00 ₫
  15.806.528  - 55.638.980  15.806.528 ₫ - 55.638.980 ₫
 25. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - B

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.078 crt - AAA

  9.821.273,00 ₫
  5.136.768  - 60.933.672  5.136.768 ₫ - 60.933.672 ₫
 26. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - SET

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.408 crt - AAA

  30.171.647,00 ₫
  12.427.582  - 197.107.550  12.427.582 ₫ - 197.107.550 ₫
 27. Ốp đồng hồ Apple® Tahi

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Tahi

  Vàng 14K
  132.055.693,00 ₫
  43.671.570  - 838.919.838  43.671.570 ₫ - 838.919.838 ₫
 28. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - A

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  12.837.107,00 ₫
  6.479.969  - 79.273.206  6.479.969 ₫ - 79.273.206 ₫
 29. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - B

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - B

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.126 crt - AAA

  11.281.926,00 ₫
  5.794.783  - 71.164.752  5.794.783 ₫ - 71.164.752 ₫
 30. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - C

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.062 crt - AAA

  7.675.716,00 ₫
  4.108.281  - 46.287.510  4.108.281 ₫ - 46.287.510 ₫
 31. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - D

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  7.902.130,00 ₫
  4.108.281  - 46.429.019  4.108.281 ₫ - 46.429.019 ₫
 32. Phụ kiện Apple Watch® Nodez - SET

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.38 crt - AAA

  29.135.237,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  12.391.922  - 166.654.868  12.391.922 ₫ - 166.654.868 ₫
 33. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - A

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  11.652.679,00 ₫
  5.766.765  - 73.315.690  5.766.765 ₫ - 73.315.690 ₫
 34. Ốp đồng hồ Apple® Oxeia

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Oxeia

  Thép không gỉ 316L
  -50%
  5.660.350,00 ₫ 11.320.701,00 ₫
 35. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - C

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.108 crt - AAA

  8.315.902,00 ₫
  4.151.300  - 54.212.005  4.151.300 ₫ - 54.212.005 ₫
 36. Phụ kiện Apple Watch® Kumu - D

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.114 crt - AAA

  8.185.148,00 ₫
  4.108.281  - 53.645.965  4.108.281 ₫ - 53.645.965 ₫
 37. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - B

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.102 crt - AAA

  7.703.169,00 ₫
  3.828.660  - 50.292.206  3.828.660 ₫ - 50.292.206 ₫
 38. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - C

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  6.805.437,00 ₫
  3.570.548  - 42.594.130  3.570.548 ₫ - 42.594.130 ₫
 39. Phụ kiện Apple Watch® Lavenir - SET

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.162 crt - AAA

  14.656.909,00 ₫
  7.091.286  - 93.735.397  7.091.286 ₫ - 93.735.397 ₫
 40. Ốp đồng hồ Apple® Rattail

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Rattail

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.968 crt - AAA

  85.332.330,00 ₫
  24.447.747  - 695.054.956  24.447.747 ₫ - 695.054.956 ₫
 41. Phụ kiện Apple Watch® Qarsoodiga - A

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Qarsoodiga - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.128 crt - AAA

  10.390.137,00 ₫
  5.349.030  - 65.263.836  5.349.030 ₫ - 65.263.836 ₫
 42. Ốp đồng hồ Apple® Faisin

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Faisin

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.808 crt - AAA

  77.065.672,00 ₫
  23.956.018  - 546.181.372  23.956.018 ₫ - 546.181.372 ₫
 43. Vòng tay Danglam - A

  Vòng tay GLAMIRA Danglam - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  48.858.728,00 ₫
  15.091.909  - 114.214.550  15.091.909 ₫ - 114.214.550 ₫
 44. Vòng tay Jedinstven - A

  Vòng tay GLAMIRA Jedinstven - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.336 crt - AAA

  36.335.486,00 ₫
  12.820.693  - 76.034.354  12.820.693 ₫ - 76.034.354 ₫
 45. Airpods® Virtuaz

  Airpods® GLAMIRA Virtuaz

  Vàng 14K
  11.233.814,00 ₫
  6.174.310  - 64.315.732  6.174.310 ₫ - 64.315.732 ₫
 46. Vòng tay Horalogy - A

  Vòng tay GLAMIRA Horalogy - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.288 crt - AAA

  51.362.586,00 ₫
  16.836.712  - 92.340.693  16.836.712 ₫ - 92.340.693 ₫
 47. Airpods® Jasny

  Airpods® GLAMIRA Jasny

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng & Đá Swarovski

  0.471 crt - AAA

  17.848.499,00 ₫
  8.456.563  - 127.598.448  8.456.563 ₫ - 127.598.448 ₫
 48. Phụ kiện Apple Watch® Hopeso - C

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - C

  Vàng Hồng 14K
  6.933.079,00 ₫
  4.022.244  - 39.693.202  4.022.244 ₫ - 39.693.202 ₫
 49. Phụ kiện Apple Watch® Igihe

  Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Igihe

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.182 crt - AAA

  11.050.701,00 ₫
  5.646.199  - 73.754.364  5.646.199 ₫ - 73.754.364 ₫
 50. Ốp đồng hồ Apple® Sterkte

  Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Sterkte

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.64 crt - AAA

  71.802.960,00 ₫
  23.388.638  - 520.515.218  23.388.638 ₫ - 520.515.218 ₫
 51. Airpods® Escuchar

  Airpods® GLAMIRA Escuchar

  14K Vàng và Rhodium Đen
  13.235.879,00 ₫
  7.072.607  - 75.777.937  7.072.607 ₫ - 75.777.937 ₫
 52. Vòng tay Unicu - A

  Vòng tay GLAMIRA Unicu - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.08 crt - AAA

  47.787.508,00 ₫
  15.452.756  - 151.640.789  15.452.756 ₫ - 151.640.789 ₫

You’ve viewed 60 of 493 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng