Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Airpods® GLAMIRA Novus

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.273 crt - AAA

  17.536.613,00 ₫
  7.600.718  - 95.023.128  7.600.718 ₫ - 95.023.128 ₫
 2. Airpods® GLAMIRA Unexampled

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.549 crt - AAA

  20.577.070,00 ₫
  8.439.582  - 117.961.699  8.439.582 ₫ - 117.961.699 ₫
 3. Airpods® GLAMIRA Phecda

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.388 crt - AAA

  17.459.631,00 ₫
  7.356.191  - 104.702.328  7.356.191 ₫ - 104.702.328 ₫
 4. Airpods® GLAMIRA Pesona

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  14.012.760,00 ₫
  7.172.795  - 83.631.671  7.172.795 ₫ - 83.631.671 ₫
 5. Airpods® GLAMIRA Heillaser

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.236 crt - AAA

  17.693.405,00 ₫
  8.293.545  - 107.079.677  8.293.545 ₫ - 107.079.677 ₫
 6. Airpods® GLAMIRA Fascino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng

  0.116 crt - AAA

  14.348.420,00 ₫
  7.295.059  - 85.641.098  7.295.059 ₫ - 85.641.098 ₫
 7. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.108 crt - AAA

  10.824.286,00 ₫
  5.646.199  - 65.377.046  5.646.199 ₫ - 65.377.046 ₫
 8. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Tradition - SET

  14K Vàng và Rhodium Đen & Đá Sapphire Trắng & Kim Cương Đen

  0.284 crt - AAA

  31.737.300,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.711.349  - 188.334.005  13.711.349 ₫ - 188.334.005 ₫
 9. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Brotide

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  7.078.550,00 ₫
  3.893.188  - 50.391.268  3.893.188 ₫ - 50.391.268 ₫
 10. Ốp đồng hồ Apple® GLAMIRA Grapes

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.128 crt - AAA

  83.914.127,00 ₫
  25.948.149  - 629.486.158  25.948.149 ₫ - 629.486.158 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Countdown

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  10.921.928,00 ₫
  5.540.067  - 60.325.181  5.540.067 ₫ - 60.325.181 ₫
 12. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nguva

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  9.933.348,00 ₫
  5.476.389  - 66.735.531  5.476.389 ₫ - 66.735.531 ₫
 13. Airpods® GLAMIRA Dacapo

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.094 crt - AAA

  17.892.083,00 ₫
  8.895.240  - 98.985.372  8.895.240 ₫ - 98.985.372 ₫
 14. Airpods® GLAMIRA Taimeris

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  14.716.061,00 ₫
  7.666.944  - 86.645.813  7.666.944 ₫ - 86.645.813 ₫
 15. Airpods® GLAMIRA Taimi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.23 crt - AAA

  15.803.980,00 ₫
  8.142.414  - 102.013.664  8.142.414 ₫ - 102.013.664 ₫
 16. Airpods® GLAMIRA Yingisela

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.06 crt - AAA

  10.526.552,00 ₫
  5.816.010  - 62.660.078  5.816.010 ₫ - 62.660.078 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng