Đang tải...
Tìm thấy 358 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Igihe

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.182 crt - VS1

  16.522.561,00 ₫
  5.943.367  - 76.726.044  5.943.367 ₫ - 76.726.044 ₫
 2. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - A

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  17.782.273,00 ₫
  6.133.555  - 77.136.422  6.133.555 ₫ - 77.136.422 ₫
 3. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - B

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  14.311.346,00 ₫
  5.455.162  - 64.117.617  5.455.162 ₫ - 64.117.617 ₫
 4. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - C

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.108 crt - VS1

  14.111.819,00 ₫
  4.344.885  - 56.122.375  4.344.885 ₫ - 56.122.375 ₫
 5. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - D

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.114 crt - VS1

  11.264.096,00 ₫
  4.301.866  - 55.556.335  4.301.866 ₫ - 55.556.335 ₫
 6. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Kumu - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.408 crt - VS1

  41.628.480,00 ₫
  13.336.917  - 207.932.968  13.336.917 ₫ - 207.932.968 ₫
 7. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - A

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.128 crt - VS1

  18.381.137,00 ₫
  6.867.136  - 83.306.204  6.867.136 ₫ - 83.306.204 ₫
 8. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - B

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.126 crt - VS1

  14.309.081,00 ₫
  6.134.404  - 74.560.962  6.134.404 ₫ - 74.560.962 ₫
 9. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - C

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.062 crt - VS1

  9.226.369,00 ₫
  4.301.866  - 48.197.880  4.301.866 ₫ - 48.197.880 ₫
 10. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - D

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.064 crt - VS1

  10.321.364,00 ₫
  4.280.356  - 48.127.124  4.280.356 ₫ - 48.127.124 ₫
 11. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Nodez - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.38 crt - VS1

  40.439.806,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.336.917  - 177.904.808  13.336.917 ₫ - 177.904.808 ₫
 12. Airpods® GLAMIRA Jasny

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.471 crt - VS1

  34.748.323,00 ₫
  8.925.240  - 132.480.498  8.925.240 ₫ - 132.480.498 ₫
 13. Airpods® GLAMIRA Cuidar

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.23 crt - VS1

  29.518.725,00 ₫
  6.367.893  - 185.404.774  6.367.893 ₫ - 185.404.774 ₫
 14. Airpods® GLAMIRA Esperarte

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.244 crt - VS1

  28.954.389,00 ₫
  10.420.704  - 124.357.893  10.420.704 ₫ - 124.357.893 ₫
 15. Airpods® GLAMIRA Something

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Swarovski

  0.593 crt - VS1

  32.772.861,00 ₫
  10.265.045  - 156.282.269  10.265.045 ₫ - 156.282.269 ₫
 16. Airpods® GLAMIRA Tendenza

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.236 crt - VS1

  42.918.757,00 ₫
  14.923.796  - 193.569.829  14.923.796 ₫ - 193.569.829 ₫
 17. Airpods® GLAMIRA Kukuman

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.216 crt - VS1

  21.316.030,00 ₫
  6.516.478  - 85.032.615  6.516.478 ₫ - 85.032.615 ₫
 18. Airpods® GLAMIRA Intrepide

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.072 crt - VS1

  12.682.862,00 ₫
  4.733.467  - 56.164.821  4.733.467 ₫ - 56.164.821 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Airpods® GLAMIRA Berezia

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.174 crt - VS1

  25.030.069,00 ₫
  8.716.939  - 114.735.302  8.716.939 ₫ - 114.735.302 ₫
 21. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - SET

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.226 crt - VS1

  34.167.572,00 ₫
  11.518.247  - 151.187.961  11.518.247 ₫ - 151.187.961 ₫
 22. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - A

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.148 crt - VS1

  20.903.390,00 ₫
  7.926.754  - 91.570.314  7.926.754 ₫ - 91.570.314 ₫
 23. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Hopeso - B

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.078 crt - VS1

  12.717.109,00 ₫
  4.602.997  - 54.990.304  4.602.997 ₫ - 54.990.304 ₫
 24. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Subitem

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.042 crt - VS1

  12.808.239,00 ₫
  5.858.462  - 63.735.540  5.858.462 ₫ - 63.735.540 ₫
 25. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - A

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.102 crt - VS1

  16.079.639,00 ₫
  5.624.973  - 68.759.104  5.624.973 ₫ - 68.759.104 ₫
 26. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Gracioso - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.102 crt - VS1

  23.494.698,00 ₫
  9.212.219  - 111.211.729  9.212.219 ₫ - 111.211.729 ₫
 27. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - B

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.102 crt - VS1

  13.150.690,00 ₫
  4.000.735  - 51.990.311  4.000.735 ₫ - 51.990.311 ₫
 28. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - C

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.06 crt - VS1

  10.093.252,00 ₫
  3.721.114  - 44.079.977  3.721.114 ₫ - 44.079.977 ₫
 29. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Lavenir - SET

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.162 crt - VS1

  23.651.773,00 ₫
  7.539.586  - 98.405.190  7.539.586 ₫ - 98.405.190 ₫
 30. Airpods® GLAMIRA Firgun

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.216 crt - VS1

  23.614.698,00 ₫
  7.519.209  - 98.192.925  7.519.209 ₫ - 98.192.925 ₫
 31. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - SET

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.381 crt - VS1

  42.287.343,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  13.122.956  - 188.206.646  13.122.956 ₫ - 188.206.646 ₫
 32. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - A

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.1 crt - VS1

  17.387.180,00 ₫
  6.049.499  - 69.862.872  6.049.499 ₫ - 69.862.872 ₫
 33. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - B

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.055 crt - VS1

  11.624.377,00 ₫
  6.007.047  - 65.164.784  6.007.047 ₫ - 65.164.784 ₫
 34. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - C

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - VS1

  14.609.645,00 ₫
  4.108.281  - 55.061.053  4.108.281 ₫ - 55.061.053 ₫
 35. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rivarde - D

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  10.290.233,00 ₫
  4.065.263  - 47.108.264  4.065.263 ₫ - 47.108.264 ₫
 36. Airpods® GLAMIRA Avvio

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.28 crt - VS1

  31.373.058,00 ₫
  9.050.900  - 132.395.596  9.050.900 ₫ - 132.395.596 ₫
 37. Airpods® GLAMIRA Autore

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.581 crt - VS1

  24.538.750,00 ₫
  7.824.868  - 112.131.543  7.824.868 ₫ - 112.131.543 ₫
 38. Airpods® GLAMIRA Autonomo

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - VS1

  25.843.460,00 ₫
  9.087.692  - 119.376.785  9.087.692 ₫ - 119.376.785 ₫
 39. Airpods® GLAMIRA Orora

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.055 crt - VS1

  12.847.861,00 ₫
  6.439.214  - 72.169.461  6.439.214 ₫ - 72.169.461 ₫
 40. Airpods® GLAMIRA Attitudino

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.495 crt - VS1

  22.740.456,00 ₫
  8.915.051  - 141.480.455  8.915.051 ₫ - 141.480.455 ₫
 41. Airpods® GLAMIRA Attecehire

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  14.924.645,00 ₫
  6.398.460  - 73.641.157  6.398.460 ₫ - 73.641.157 ₫
 42. Airpods® GLAMIRA Assemblea

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - VS1

  19.466.509,00 ₫
  6.561.478  - 82.867.528  6.561.478 ₫ - 82.867.528 ₫
 43. Airpods® GLAMIRA Avidita

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - VS1

  35.445.961,00 ₫
  11.934.282  - 174.352.940  11.934.282 ₫ - 174.352.940 ₫
 44. Airpods® GLAMIRA Kumirika

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.3 crt - VS1

  28.819.108,00 ₫
  9.667.878  - 118.301.323  9.667.878 ₫ - 118.301.323 ₫
 45. Airpods® GLAMIRA Termes

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.296 crt - VS1

  26.338.173,00 ₫
  9.945.235  - 133.782.377  9.945.235 ₫ - 133.782.377 ₫
 46. Airpods® GLAMIRA Sumunar

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.052 crt - VS1

  11.295.793,00 ₫
  5.349.030  - 56.292.180  5.349.030 ₫ - 56.292.180 ₫
 47. Airpods® GLAMIRA Sijatsi

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.028 crt - VS1

  14.998.230,00 ₫
  7.621.095  - 80.886.404  7.621.095 ₫ - 80.886.404 ₫
 48. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Rovesciare

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Đá Sapphire Trắng

  0.156 crt - VS1

  24.323.372,00 ₫
  8.974.485  - 110.673.995  8.974.485 ₫ - 110.673.995 ₫
 49. Airpods® GLAMIRA Risplendere

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.068 crt - VS1

  15.520.396,00 ₫
  7.519.209  - 84.777.893  7.519.209 ₫ - 84.777.893 ₫
 50. Airpods® GLAMIRA Mandrum

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.11 crt - VS1

  18.113.120,00 ₫
  8.150.904  - 91.103.340  8.150.904 ₫ - 91.103.340 ₫
 51. Airpods® GLAMIRA Knossos

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.304 crt - VS1

  26.808.550,00 ₫
  9.984.858  - 134.942.753  9.984.858 ₫ - 134.942.753 ₫
 52. Airpods® GLAMIRA Hypoge

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.232 crt - VS1

  22.793.381,00 ₫
  6.941.004  - 90.749.568  6.941.004 ₫ - 90.749.568 ₫
 53. Airpods® GLAMIRA Glans

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.028 crt - VS1

  18.950.569,00 ₫
  8.995.712  - 106.570.248  8.995.712 ₫ - 106.570.248 ₫
 54. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - A

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.16 crt - VS1

  16.628.410,00 ₫
  7.089.588  - 85.612.797  7.089.588 ₫ - 85.612.797 ₫
 55. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - B

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.16 crt - VS1

  16.887.937,00 ₫
  6.948.645  - 87.098.637  6.948.645 ₫ - 87.098.637 ₫
 56. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - C

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.08 crt - VS1

  10.771.927,00 ₫
  4.968.655  - 56.391.235  4.968.655 ₫ - 56.391.235 ₫
 57. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - D

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.072 crt - VS1

  10.870.417,00 ₫
  5.140.729  - 57.353.494  5.140.729 ₫ - 57.353.494 ₫
 58. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Farnakia - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.472 crt - VS1

  44.175.638,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  15.599.925  - 223.414.033  15.599.925 ₫ - 223.414.033 ₫
 59. Airpods® GLAMIRA Encanto

  14K Vàng và Rhodium Đen & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.032 crt - VS1

  13.382.481,00 ₫
  6.826.382  - 74.051.533  6.826.382 ₫ - 74.051.533 ₫
 60. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - SET

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.316 crt - VS1

  38.874.720,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  14.585.024  - 201.027.343  14.585.024 ₫ - 201.027.343 ₫
 61. Phụ kiện Apple Watch® GLAMIRA Distira - A

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.092 crt - VS1

  14.697.099,00 ₫
  6.724.496  - 78.707.170  6.724.496 ₫ - 78.707.170 ₫

You’ve viewed 60 of 358 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng