Đang tải...
Tìm thấy 307 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Bông tai nữ Minuscolo

  Bông tai nữ Minuscolo

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.14 crt - AAA

  5.440.445,00 ₫
  2.860.741  - 42.212.062  2.860.741 ₫ - 42.212.062 ₫
 2. Nhẫn Venusa

  Nhẫn GLAMIRA Venusa

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.105 crt - AAA

  9.918.914,00 ₫
  5.097.711  - 59.419.526  5.097.711 ₫ - 59.419.526 ₫
 3. Bông tai nữ Brezza

  Bông tai nữ Brezza

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.02 crt - AAA

  5.582.802,00 ₫
  3.140.361  - 32.631.913  3.140.361 ₫ - 32.631.913 ₫
 4. Dây chuyền nữ Galactica

  Dây chuyền nữ Galactica

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.145 crt - VS

  9.053.729,00 ₫
  4.086.773  - 53.603.518  4.086.773 ₫ - 53.603.518 ₫
 5. Nhẫn Nyota

  Nhẫn GLAMIRA Nyota

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.444 crt - AAA

  29.460.425,00 ₫
  11.371.644  - 168.961.463  11.371.644 ₫ - 168.961.463 ₫
 6. Nhẫn Pasiphae

  Nhẫn GLAMIRA Pasiphae

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.1 crt - AAA

  11.940.508,00 ₫
  6.155.631  - 70.924.190  6.155.631 ₫ - 70.924.190 ₫
 7. Nhẫn Euploia

  Nhẫn GLAMIRA Euploia

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.112 crt - AAA

  19.602.641,00 ₫
  9.370.710  - 112.287.203  9.370.710 ₫ - 112.287.203 ₫
 8. Bông tai nữ Spanios

  Bông tai nữ Spanios

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.296 crt - VS

  24.810.163,00 ₫
  7.389.587  - 106.740.053  7.389.587 ₫ - 106.740.053 ₫
 9. Bông tai nữ Stellatesta

  Bông tai nữ Stellatesta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.264 crt - VS

  12.033.903,00 ₫
  4.669.788  - 72.226.067  4.669.788 ₫ - 72.226.067 ₫
 10. Bông tai nữ Acrae

  Bông tai nữ Acrae

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  13.650.500,00 ₫
  3.699.604  - 47.348.828  3.699.604 ₫ - 47.348.828 ₫
 11. Dây chuyền nữ Eonstar

  Dây chuyền nữ Eonstar

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.8 crt - AAA

  23.773.187,00 ₫
  7.891.943  - 96.311.994  7.891.943 ₫ - 96.311.994 ₫
 12. Bông tai nữ Movimento

  Bông tai nữ Movimento

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.12 crt - VS

  11.359.473,00 ₫
  4.818.372  - 58.032.736  4.818.372 ₫ - 58.032.736 ₫
 13. Bông tai nữ Fahasoavana

  Bông tai nữ Fahasoavana

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.956 crt - VS

  28.631.748,00 ₫
  8.193.357  - 532.723.884  8.193.357 ₫ - 532.723.884 ₫
 14. Nhẫn Porphyra

  Nhẫn GLAMIRA Porphyra

  Vàng 14K
  12.605.599,00 ₫
  6.735.816  - 72.169.462  6.735.816 ₫ - 72.169.462 ₫
 15. Nhẫn Eurythu

  Nhẫn GLAMIRA Eurythu

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.102 crt - VS

  14.161.629,00 ₫
  6.325.441  - 68.405.333  6.325.441 ₫ - 68.405.333 ₫
 16. Bông tai nữ Attached

  Bông tai nữ Attached

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.082 crt - VS

  13.775.311,00 ₫
  5.766.765  - 65.674.217  5.766.765 ₫ - 65.674.217 ₫
 17. Bông tai nữ Kypris

  Bông tai nữ Kypris

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  7.765.999,00 ₫
  3.011.306  - 41.292.253  3.011.306 ₫ - 41.292.253 ₫
 18. Bông tai nữ Chioma

  Bông tai nữ Chioma

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  13.615.405,00 ₫
  5.688.651  - 78.622.263  5.688.651 ₫ - 78.622.263 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Nhẫn Tinystar

  Nhẫn GLAMIRA Tinystar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.13 crt - VS

  16.464.826,00 ₫
  7.845.245  - 96.650.484  7.845.245 ₫ - 96.650.484 ₫
 21. Bông tai nữ Gigante

  Bông tai nữ Gigante

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  12.515.032,00 ₫
  4.669.788  - 71.914.747  4.669.788 ₫ - 71.914.747 ₫
 22. Vòng tay nữ Greatness

  Vòng tay nữ Greatness

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  21.977.724,00 ₫
  6.474.025  - 95.730.673  6.474.025 ₫ - 95.730.673 ₫
 23. Nhẫn Arklig

  Nhẫn GLAMIRA Arklig

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.36 crt - VS

  20.469.807,00 ₫
  8.497.317  - 121.117.344  8.497.317 ₫ - 121.117.344 ₫
 24. Dây chuyền nữ Aphros

  Dây chuyền nữ Aphros

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.482 crt - VS

  30.923.909,00 ₫
  8.926.372  - 47.445.057  8.926.372 ₫ - 47.445.057 ₫
 25. Nhẫn Attaleia

  Nhẫn GLAMIRA Attaleia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Kim Cương

  1.022 crt - VS1

  77.584.158,00 ₫
  15.547.850  - 257.885.566  15.547.850 ₫ - 257.885.566 ₫
 26. Vòng tay nữ Monopats

  Vòng tay nữ Monopats

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.12 crt - AAA

  17.942.743,00 ₫
  8.425.431  - 107.631.559  8.425.431 ₫ - 107.631.559 ₫
 27. Bông Tai Pontia

  Bông Tai GLAMIRA Pontia

  Vàng Trắng 14K
  6.117.423,00 ₫
  3.549.039  - 35.023.417  3.549.039 ₫ - 35.023.417 ₫
 28. Nhẫn Senzauscita

  Nhẫn GLAMIRA Senzauscita

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.212 crt - VS

  29.969.856,00 ₫
  10.234.479  - 138.678.587  10.234.479 ₫ - 138.678.587 ₫
 29. Nhẫn Adelp

  Nhẫn GLAMIRA Adelp

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen & Đá Swarovski

  0.212 crt - AAA

  18.565.099,00 ₫
  9.648.067  - 119.532.447  9.648.067 ₫ - 119.532.447 ₫
 30. Bông tai nữ Anastrophe

  Bông tai nữ Anastrophe

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.68 crt - AA

  15.245.585,00 ₫
  4.839.599  - 472.978.884  4.839.599 ₫ - 472.978.884 ₫
 31. Bông tai nữ Ederastar

  Bông tai nữ Ederastar

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  7.733.169,00 ₫
  4.330.167  - 49.867.683  4.330.167 ₫ - 49.867.683 ₫
 32. Nhẫn Sukra

  Nhẫn GLAMIRA Sukra

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.164 crt - AAA

  15.721.339,00 ₫
  7.722.982  - 88.542.031  7.722.982 ₫ - 88.542.031 ₫
 33. Nhẫn Soleggiato

  Nhẫn GLAMIRA Soleggiato

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.084 crt - VS

  16.131.998,00 ₫
  8.150.904  - 91.018.435  8.150.904 ₫ - 91.018.435 ₫
 34. Mặt dây chuyền nữ Coraggiostar

  Mặt dây chuyền nữ Coraggiostar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo & Ngọc Trai Trắng

  0.16 crt - VS

  14.529.269,00 ₫
  4.882.617  - 62.730.827  4.882.617 ₫ - 62.730.827 ₫
 35. Vòng tay Scenastar

  Vòng tay GLAMIRA Scenastar

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  1.55 crt - VS

  39.966.883,00 ₫
  14.375.025  - 198.008.116  14.375.025 ₫ - 198.008.116 ₫
 36. Nhẫn Peristeri

  Nhẫn GLAMIRA Peristeri

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.281 crt - VS

  14.476.061,00 ₫
  5.922.141  - 73.881.717  5.922.141 ₫ - 73.881.717 ₫
 37. Nhẫn Stellastar

  Nhẫn GLAMIRA Stellastar

  Vàng 14K & Kim Cương Đen

  0.14 crt - AAA

  14.515.400,00 ₫
  7.386.756  - 86.631.657  7.386.756 ₫ - 86.631.657 ₫
 38. Nhẫn Fallingstar

  Nhẫn GLAMIRA Fallingstar

  Vàng Hồng 14K & Đá Moissanite

  0.1 crt - VS

  9.623.161,00 ₫
  5.136.768  - 60.735.560  5.136.768 ₫ - 60.735.560 ₫
 39. Nhẫn Bleparospasm

  Nhẫn GLAMIRA Bleparospasm

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.365 crt - VS

  22.444.703,00 ₫
  5.412.709  - 78.296.790  5.412.709 ₫ - 78.296.790 ₫
 40. Bông tai nữ Issoria

  Bông tai nữ Issoria

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.279 crt - VS

  16.183.506,00 ₫
  6.561.478  - 86.292.041  6.561.478 ₫ - 86.292.041 ₫
 41. Vòng tay nữ Nagid

  Vòng tay nữ Nagid

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  20.149.430,00 ₫
  5.200.446  - 87.381.657  5.200.446 ₫ - 87.381.657 ₫
 42. Nhẫn Irawo

  Nhẫn GLAMIRA Irawo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  16.481.523,00 ₫
  6.049.499  - 72.381.727  6.049.499 ₫ - 72.381.727 ₫
 43. Bông tai nữ Heavenus

  Bông tai nữ Heavenus

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.368 crt - VS

  25.397.991,00 ₫
  7.216.946  - 94.641.053  7.216.946 ₫ - 94.641.053 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Cytherea

  Bông tai nữ Cytherea

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.31 crt - VS

  19.920.187,00 ₫
  5.054.692  - 67.655.332  5.054.692 ₫ - 67.655.332 ₫
 45. Bông tai nữ Veskelisia

  Bông tai nữ Veskelisia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.32 crt - VS

  13.366.915,00 ₫
  4.882.052  - 80.292.070  4.882.052 ₫ - 80.292.070 ₫
 46. Nhẫn Frejya

  Nhẫn GLAMIRA Frejya

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.398 crt - VS

  19.238.681,00 ₫
  7.790.057  - 105.013.650  7.790.057 ₫ - 105.013.650 ₫
 47. Bông tai nữ Augerinos

  Bông tai nữ Augerinos

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.577.382,00 ₫
  4.237.338  - 52.655.408  4.237.338 ₫ - 52.655.408 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng Cổ Sympathia

  GLAMIRA Vòng Cổ Sympathia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  3.867 crt - VS

  241.772.249,00 ₫
  40.839.429  - 841.892.235  40.839.429 ₫ - 841.892.235 ₫
 49. Bông tai nữ Everardo

  Bông tai nữ Everardo

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.168 crt - VS

  12.744.844,00 ₫
  3.699.604  - 48.452.596  3.699.604 ₫ - 48.452.596 ₫
 50. Mặt dây chuyền nữ Ljusstar

  Mặt dây chuyền nữ Ljusstar

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Kim Cương Nhân Tạo

  0.204 crt - AAA

  13.060.690,00 ₫
  4.415.073  - 63.084.602  4.415.073 ₫ - 63.084.602 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Mặt dây chuyền nữ Doritis

  Mặt dây chuyền nữ Doritis

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.555 crt - VS

  20.240.279,00 ₫
  5.009.409  - 86.348.641  5.009.409 ₫ - 86.348.641 ₫
 52. Vòng tay nữ Pienodi

  Vòng tay nữ Pienodi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.368 crt - VS

  13.673.422,00 ₫
  4.733.467  - 80.928.855  4.733.467 ₫ - 80.928.855 ₫
 53. Vòng tay nữ Cerigo

  Vòng tay nữ Cerigo

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.24 crt - VS

  14.853.324,00 ₫
  4.775.071  - 68.348.731  4.775.071 ₫ - 68.348.731 ₫
 54. Nhẫn Intermittente

  Nhẫn GLAMIRA Intermittente

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.035 crt - VS

  12.425.316,00 ₫
  6.643.836  - 69.551.552  6.643.836 ₫ - 69.551.552 ₫
 55. Bông tai nữ Melaenis

  Bông tai nữ Melaenis

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.138 crt - VS

  12.317.770,00 ₫
  5.011.674  - 62.079.891  5.011.674 ₫ - 62.079.891 ₫
 56. Nhẫn Moltestelle

  Nhẫn GLAMIRA Moltestelle

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Hồng

  0.04 crt - VS

  13.382.482,00 ₫
  6.826.382  - 74.391.155  6.826.382 ₫ - 74.391.155 ₫
 57. Mặt dây chuyền nữ Philodoxia

  Mặt dây chuyền nữ Philodoxia

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.38 crt - VS

  35.229.170,00 ₫
  3.592.057  - 254.588.410  3.592.057 ₫ - 254.588.410 ₫
 58. Nhẫn Passero

  Nhẫn GLAMIRA Passero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - VS1

  21.939.516,00 ₫
  6.520.723  - 79.952.444  6.520.723 ₫ - 79.952.444 ₫
 59. Bông tai nữ Peptasteri

  Bông tai nữ Peptasteri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.16 crt - VS

  12.460.410,00 ₫
  4.606.110  - 60.211.975  4.606.110 ₫ - 60.211.975 ₫
 60. Vòng tay nữ Duale

  Vòng tay nữ Duale

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.237 crt - VS

  20.042.450,00 ₫
  6.255.819  - 82.994.889  6.255.819 ₫ - 82.994.889 ₫
 61. Bông Tai Zuxra

  Bông Tai GLAMIRA Zuxra

  Vàng Trắng-Vàng 14K
  10.344.006,00 ₫
  5.685.255  - 59.221.410  5.685.255 ₫ - 59.221.410 ₫

You’ve viewed 60 of 307 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng