Đang tải...
Tìm thấy 167 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Neutron Star

  Nhẫn GLAMIRA Neutron Star

  Vàng Hồng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.33 crt - VS

  16.856.805,00 ₫
  7.025.910  - 100.145.750  7.025.910 ₫ - 100.145.750 ₫
 2. Bông tai nữ Achlys

  Bông tai nữ Achlys

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.096 crt - VS

  7.578.641,00 ₫
  2.968.287  - 38.122.453  2.968.287 ₫ - 38.122.453 ₫
 3. Bông tai nữ Laconic

  Bông tai nữ Laconic

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.268 crt - VS

  15.841.338,00 ₫
  3.936.207  - 64.598.744  3.936.207 ₫ - 64.598.744 ₫
 4. Bông tai nữ Orbit

  Bông tai nữ Orbit

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.114 crt - AAA

  16.924.163,00 ₫
  7.891.943  - 96.438.215  7.891.943 ₫ - 96.438.215 ₫
 5. Bông tai nữ Finifugal

  Bông tai nữ Finifugal

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  7.917.697,00 ₫
  4.215.828  - 44.207.333  4.215.828 ₫ - 44.207.333 ₫
 6. Vòng tay nữ Biosatellite

  Vòng tay nữ Biosatellite

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  9.358.821,00 ₫
  4.839.599  - 58.414.811  4.839.599 ₫ - 58.414.811 ₫
 7. Nhẫn Stellar

  Nhẫn GLAMIRA Stellar

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.216 crt - VS

  26.778.551,00 ₫
  11.778.057  - 142.442.719  11.778.057 ₫ - 142.442.719 ₫
 8. Bông tai nữ Trouvaille

  Bông tai nữ Trouvaille

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.276 crt - VS

  21.451.877,00 ₫
  6.091.952  - 83.617.527  6.091.952 ₫ - 83.617.527 ₫
 9. Mặt dây chuyền nữ Interstellar

  Mặt dây chuyền nữ Interstellar

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.099 crt - VS

  11.977.016,00 ₫
  3.204.890  - 43.796.959  3.204.890 ₫ - 43.796.959 ₫
 10. Bông tai nữ Cosmogyral

  Bông tai nữ Cosmogyral

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.236 crt - VS

  10.706.834,00 ₫
  4.323.375  - 68.419.484  4.323.375 ₫ - 68.419.484 ₫
 11. Nhẫn Dorado

  Nhẫn GLAMIRA Dorado

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.246 crt - AAA

  15.085.116,00 ₫
  7.559.964  - 104.985.349  7.559.964 ₫ - 104.985.349 ₫
 12. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Mangata

  Bông tai nữ Mangata

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.248 crt - AAA

  15.237.661,00 ₫
  6.928.268  - 84.452.422  6.928.268 ₫ - 84.452.422 ₫
 13. Bông tai nữ Ratri

  Bông tai nữ Ratri

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.144 crt - VS

  13.800.782,00 ₫
  5.794.783  - 71.193.055  5.794.783 ₫ - 71.193.055 ₫
 14. Dây Chuyền Prodigious

  Dây Chuyền GLAMIRA Prodigious

  Vàng 14K
  9.914.669,00 ₫
  4.831.674  - 40.471.502  4.831.674 ₫ - 40.471.502 ₫
 15. Vòng tay nữ Epsilon

  Vòng tay nữ Epsilon

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.147 crt - VS

  13.568.141,00 ₫
  6.337.328  - 76.655.295  6.337.328 ₫ - 76.655.295 ₫
 16. Bông tai nữ Orbit A

  Bông tai nữ Orbit A

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.208 crt - VS

  24.430.354,00 ₫
  9.032.504  - 114.013.606  9.032.504 ₫ - 114.013.606 ₫
 17. Bông tai nữ Lagom

  Bông tai nữ Lagom

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.27 crt - AAA

  14.621.250,00 ₫
  6.153.932  - 77.178.876  6.153.932 ₫ - 77.178.876 ₫
 18. Nhẫn Magellanic Cloud

  Nhẫn GLAMIRA Magellanic Cloud

  Vàng Trắng 14K
  8.453.166,00 ₫
  4.839.599  - 48.395.992  4.839.599 ₫ - 48.395.992 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng Cổ Bluestraggier

  GLAMIRA Vòng Cổ Bluestraggier

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  5.04 crt - VS

  206.594.301,00 ₫
  49.103.540  - 4.005.971.572  49.103.540 ₫ - 4.005.971.572 ₫
 21. Bông tai nữ Vespero

  Bông tai nữ Vespero

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.2 crt - VS

  19.368.869,00 ₫
  6.663.364  - 88.825.048  6.663.364 ₫ - 88.825.048 ₫
 22. Nhẫn Appeared

  Nhẫn GLAMIRA Appeared

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.274 crt - VS

  38.335.571,00 ₫
  9.434.671  - 307.710.801  9.434.671 ₫ - 307.710.801 ₫
 23. Xỏ khuyên tai Welkin

  Xỏ khuyên tai Welkin

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.068 crt - VS

  11.486.264,00 ₫
  4.988.183  - 57.098.778  4.988.183 ₫ - 57.098.778 ₫
 24. Nhẫn Intense

  Nhẫn GLAMIRA Intense

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.999 crt - VS

  39.260.473,00 ₫
  12.711.732  - 268.654.385  12.711.732 ₫ - 268.654.385 ₫
 25. Dây chuyền nữ Freyr

  Dây chuyền nữ Freyr

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.14 crt - AAA

  13.544.369,00 ₫
  7.070.909  - 82.117.534  7.070.909 ₫ - 82.117.534 ₫
 26. Bông tai nữ Hackle

  Bông tai nữ Hackle

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.348 crt - VS

  22.275.176,00 ₫
  6.458.459  - 93.650.495  6.458.459 ₫ - 93.650.495 ₫
 27. Bông tai nữ Oblivion

  Bông tai nữ Oblivion

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.4 crt - VS

  20.244.526,00 ₫
  4.323.375  - 63.240.264  4.323.375 ₫ - 63.240.264 ₫
 28. Nhẫn Capture

  Nhẫn GLAMIRA Capture

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.502 crt - VS

  37.067.934,00 ₫
  10.975.419  - 159.961.498  10.975.419 ₫ - 159.961.498 ₫
 29. Dây chuyền nữ Hubble

  Dây chuyền nữ Hubble

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.158 crt - VS

  14.503.797,00 ₫
  6.162.706  - 63.862.900  6.162.706 ₫ - 63.862.900 ₫
 30. Mặt dây chuyền nữ Luminosity

  Mặt dây chuyền nữ Luminosity

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - VS

  15.700.113,00 ₫
  5.391.483  - 68.716.653  5.391.483 ₫ - 68.716.653 ₫
 31. Dây Chuyền Apollost

  Dây Chuyền GLAMIRA Apollost

  Vàng 14K
  15.756.999,00 ₫
  9.021.183  - 90.211.830  9.021.183 ₫ - 90.211.830 ₫
 32. Bông tai nữ Starbow

  Bông tai nữ Starbow

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Moissanite

  0.14 crt - VS

  13.616.537,00 ₫
  6.973.551  - 88.697.685  6.973.551 ₫ - 88.697.685 ₫
 33. Bông Tai Rejuvenesce

  Bông Tai GLAMIRA Rejuvenesce

  Vàng 14K
  7.711.660,00 ₫
  4.415.073  - 44.150.730  4.415.073 ₫ - 44.150.730 ₫
 34. Bông tai nữ Gaspra

  Bông tai nữ Gaspra

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.344 crt - VS

  22.086.686,00 ₫
  5.094.315  - 84.792.045  5.094.315 ₫ - 84.792.045 ₫
 35. Nhẫn Ikigai

  Nhẫn GLAMIRA Ikigai

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc & Ngọc Trai Trắng

  0.245 crt - AAA

  17.876.234,00 ₫
  7.917.414  - 92.730.686  7.917.414 ₫ - 92.730.686 ₫
 36. Bông Tai Abendrot

  Bông Tai GLAMIRA Abendrot

  Vàng Hồng 14K
  8.898.070,00 ₫
  5.094.315  - 50.943.150  5.094.315 ₫ - 50.943.150 ₫
 37. Dây chuyền nữ Novation

  Dây chuyền nữ Novation

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.216 crt - VS

  14.229.836,00 ₫
  5.627.520  - 64.513.841  5.627.520 ₫ - 64.513.841 ₫
 38. Vòng Cổ Pleiades

  GLAMIRA Vòng Cổ Pleiades

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  4.146 crt - AA

  200.751.971,00 ₫
  55.428.982  - 2.145.088.887  55.428.982 ₫ - 2.145.088.887 ₫
 39. Bông tai nữ Orbit B

  Bông tai nữ Orbit B

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.02 crt - VS

  13.935.498,00 ₫
  6.788.174  - 80.136.407  6.788.174 ₫ - 80.136.407 ₫
 40. Nhẫn Ursamajor

  Nhẫn GLAMIRA Ursamajor

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.155 crt - VS

  14.163.326,00 ₫
  6.877.325  - 82.754.317  6.877.325 ₫ - 82.754.317 ₫
 41. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Scorpius

  Nhẫn GLAMIRA Scorpius

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.17 crt - VS

  15.270.775,00 ₫
  7.365.531  - 89.277.877  7.365.531 ₫ - 89.277.877 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Nhẫn Pearlnova

  Nhẫn GLAMIRA Pearlnova

  Vàng 14K & Kim Cương Đen & Ngọc Trai Đen

  0.749 crt - AAA

  31.062.303,00 ₫
  10.579.194  - 177.904.809  10.579.194 ₫ - 177.904.809 ₫
 43. Nhẫn Lynx

  Nhẫn GLAMIRA Lynx

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.135 crt - VS

  16.405.957,00 ₫
  6.683.741  - 81.254.324  6.683.741 ₫ - 81.254.324 ₫
 44. Bông Tai Zorya

  Bông Tai GLAMIRA Zorya

  Vàng 14K
  8.379.016,00 ₫
  4.797.147  - 47.971.470  4.797.147 ₫ - 47.971.470 ₫
 45. Nhẫn Blue Shifted

  Nhẫn GLAMIRA Blue Shifted

  Vàng Trắng-Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương & Đá Sapphire Trắng

  0.338 crt - VS1

  29.453.632,00 ₫
  9.311.276  - 126.706.939  9.311.276 ₫ - 126.706.939 ₫
 46. Bông Tai Bhava

  Bông Tai GLAMIRA Bhava

  Vàng Hồng 14K
  7.377.982,00 ₫
  4.224.036  - 42.240.360  4.224.036 ₫ - 42.240.360 ₫
 47. Bông Tai Scotus

  Bông Tai GLAMIRA Scotus

  Vàng Hồng 14K
  4.560.260,00 ₫
  2.645.647  - 26.108.362  2.645.647 ₫ - 26.108.362 ₫
 48. Nhẫn Tohil

  Nhẫn GLAMIRA Tohil

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.18 crt - AAA

  22.750.079,00 ₫
  10.375.422  - 135.876.710  10.375.422 ₫ - 135.876.710 ₫
 49. Vòng tay nữ Blasi

  Vòng tay nữ Blasi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.69 crt - VS

  24.077.713,00 ₫
  6.622.609  - 1.118.272.995  6.622.609 ₫ - 1.118.272.995 ₫
 50. Dây chuyền nữ Exploding

  Dây chuyền nữ Exploding

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo & Đá Swarovski

  0.752 crt - AA

  23.995.073,00 ₫
  10.045.990  - 1.070.419.831  10.045.990 ₫ - 1.070.419.831 ₫
 51. Bông tai nữ Menuo

  Bông tai nữ Menuo

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.448 crt - VS

  30.675.985,00 ₫
  7.707.982  - 115.485.298  7.707.982 ₫ - 115.485.298 ₫
 52. Bông Tai Holmes

  Bông Tai GLAMIRA Holmes

  Vàng 14K
  10.937.212,00 ₫
  6.011.292  - 62.617.627  6.011.292 ₫ - 62.617.627 ₫
 53. Dây chuyền nữ Betalyrae

  Dây chuyền nữ Betalyrae

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1.152 crt - VS

  75.344.075,00 ₫
  15.520.963  - 252.409.177  15.520.963 ₫ - 252.409.177 ₫
 54. Dây Chuyền Aether

  Dây Chuyền GLAMIRA Aether

  Vàng 14K
  14.348.139,00 ₫
  8.214.583  - 82.145.835  8.214.583 ₫ - 82.145.835 ₫
 55. Vòng tay nữ Supersky

  Vòng tay nữ Supersky

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Sapphire Trắng

  0.364 crt - AA

  14.860.400,00 ₫
  6.052.046  - 275.305.294  6.052.046 ₫ - 275.305.294 ₫
 56. Dây chuyền nữ Khonsu

  Dây chuyền nữ Khonsu

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.228 crt - VS

  22.806.682,00 ₫
  6.735.816  - 40.065.091  6.735.816 ₫ - 40.065.091 ₫
 57. Dây chuyền nữ Novastic

  Dây chuyền nữ Novastic

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Swarovski

  0.418 crt - AAA

  16.126.054,00 ₫
  7.428.643  - 236.088.690  7.428.643 ₫ - 236.088.690 ₫
 58. Nhẫn Serida

  Nhẫn GLAMIRA Serida

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương & Ngọc Trai Trắng

  0.049 crt - VS

  15.642.377,00 ₫
  7.539.586  - 81.707.156  7.539.586 ₫ - 81.707.156 ₫
 59. Nhẫn Starnova

  Nhẫn GLAMIRA Starnova

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.576 crt - VS

  32.398.147,00 ₫
  12.031.074  - 164.744.500  12.031.074 ₫ - 164.744.500 ₫
 60. Bông tai nữ Extragalactic

  Bông tai nữ Extragalactic

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.862 crt - VS

  34.907.380,00 ₫
  11.003.721  - 1.355.455.835  11.003.721 ₫ - 1.355.455.835 ₫
 61. Bông tai nữ Kalani

  Bông tai nữ Kalani

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Dương

  0.044 crt - VS1

  9.243.351,00 ₫
  3.441.492  - 37.301.706  3.441.492 ₫ - 37.301.706 ₫

You’ve viewed 60 of 167 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng