Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Cneen Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Cneen

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.045 crt - VS1

  5.181.523,00 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Arvise Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Arvise

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.024.635,00 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Azid Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Azid

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.130.888,00 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Byros Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Byros

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.006 crt - VS1

  4.307.976,00 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Elleo Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Elleo

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.15 crt - VS1

  24.943.233,00 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Eskina Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Eskina

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.054 crt - VS1

  7.496.109,00 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Ftea Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Ftea

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.064 crt - VS1

  7.154.909,00 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Malla Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Malla

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.036 crt - VS1

  6.322.458,00 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Minite Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Minite

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.006 crt - VS1

  4.166.305,00 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Rewi Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Rewi

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.095.471,00 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Ulloon Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Ulloon

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  4.826.264,00 ₫
 12. Xỏ khuyên tai Distortion Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Distortion

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.008 crt - VS1

  4.024.635,00 ₫
  Mới

 13. Xỏ khuyên tai Astoria Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Astoria

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.032 crt - VS1

  5.029.578,00 ₫
  Mới

 14. Xỏ khuyên tai Akromatic Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Akromatic

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.2 crt - VS1

  22.339.627,00 ₫
  Mới

 15. Xỏ khuyên tai Martiney Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Martiney

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.016 crt - VS1

  4.720.012,00 ₫
  Mới

 16. Xỏ khuyên tai Kirust Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Kirust

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  5.662.500,00 ₫
  Mới

 17. Xỏ khuyên tai Larapidite Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Larapidite

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.05 crt - VS1

  6.312.455,00 ₫
  Mới

 18. Xỏ khuyên tai Konijo Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Konijo

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.04 crt - VS1

  5.343.741,00 ₫
  Mới

 19. Xỏ khuyên tai Mahbub Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Mahbub

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  4.723.796,00 ₫
  Mới

 20. Xỏ khuyên tai Moai Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Moai

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.024 crt - VS1

  4.723.796,00 ₫
  Mới

 21. Xỏ khuyên tai Yashil Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Yashil

  Vàng 585 & Kim Cương Nâu

  0.048 crt - VS1

  5.968.281,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...