Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Malla Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Malla

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.036 crt - VS1

  6.890.222,00 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Azid Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Azid

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  4.211.998,00 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Byros Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Byros

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  4.389.086,00 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Cneen Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Cneen

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.045 crt - VS1

  5.235.595,00 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Elleo Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Elleo

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.15 crt - VS1

  26.132.834,00 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Ftea Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Ftea

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.064 crt - VS1

  7.911.928,00 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Rewi Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ lỗ tai GLAMIRA Rewi

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  4.176.581,00 ₫
 8. Xỏ khuyên tai Distortion Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Distortion

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  4.105.745,00 ₫
  Mới

 9. Xỏ khuyên tai Astoria Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Astoria

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.032 crt - VS1

  5.408.088,00 ₫
  Mới

 10. Xỏ khuyên tai Akromatic Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Akromatic

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.2 crt - VS1

  23.529.228,00 ₫
  Mới

 11. Xỏ khuyên tai Martiney Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Martiney

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  4.882.231,00 ₫
  Mới

 12. Xỏ khuyên tai Kirust Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Kirust

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  6.149.155,00 ₫
  Mới

 13. Xỏ khuyên tai Konijo Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Konijo

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  5.830.396,00 ₫
  Mới

 14. Xỏ khuyên tai Mahbub Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Mahbub

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  5.021.197,00 ₫
  Mới

 15. Xỏ khuyên tai Moai Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Moai

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  5.021.197,00 ₫
  Mới

 16. Xỏ khuyên tai Yashil Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Yashil

  Vàng 585 & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  6.536.045,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...