Đang tải...
Tìm thấy 39 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ lỗ tai Malla

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.036 crt - VS1

  7.361.001,00 ₫
  2.989.796  - 11.338.812  2.989.796 ₫ - 11.338.812 ₫
 2. Xỏ lỗ tai Klifica

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.17 crt - VS1

  18.565.666,00 ₫
  2.774.703  - 31.472.680  2.774.703 ₫ - 31.472.680 ₫
 3. Xỏ lỗ tai Arvise

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  4.483.279,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 4. Xỏ lỗ tai Azid

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  4.594.504,00 ₫
  2.452.063  - 6.414.307  2.452.063 ₫ - 6.414.307 ₫
 5. Xỏ lỗ tai Byros

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  4.816.957,00 ₫
  2.581.119  - 6.713.174  2.581.119 ₫ - 6.713.174 ₫
 6. Xỏ lỗ tai Cneen

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.045 crt - VS1

  5.666.010,00 ₫
  2.581.119  - 8.015.055  2.581.119 ₫ - 8.015.055 ₫
 7. Xỏ lỗ tai Ddod

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  4.799.409,00 ₫
  2.538.100  - 7.179.586  2.538.100 ₫ - 7.179.586 ₫
 8. Xỏ lỗ tai Elleo

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.15 crt - VS1

  27.615.434,00 ₫
  2.688.666  - 153.961.533  2.688.666 ₫ - 153.961.533 ₫
 9. Xỏ lỗ tai Eskina

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.054 crt - VS1

  8.946.749,00 ₫
  3.269.418  - 14.193.894  3.269.418 ₫ - 14.193.894 ₫
 10. Xỏ lỗ tai Ftea

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.064 crt - VS1

  8.541.750,00 ₫
  3.247.908  - 13.408.236  3.247.908 ₫ - 13.408.236 ₫
 11. Xỏ lỗ tai Fyht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.015 crt - VS1

  4.539.883,00 ₫
  2.387.535  - 6.830.909  2.387.535 ₫ - 6.830.909 ₫
 12. Xỏ lỗ tai Hetio

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  7.843.263,00 ₫
  2.645.647  - 13.117.294  2.645.647 ₫ - 13.117.294 ₫
 13. Xỏ lỗ tai Hriht

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.27 crt - VS1

  34.853.890,00 ₫
  2.602.629  - 847.296.738  2.602.629 ₫ - 847.296.738 ₫
 14. Xỏ lỗ tai Lalyp

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  5.296.105,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 15. Xỏ lỗ tai Latisca

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  4.668.655,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 16. Xỏ lỗ tai Lydrot

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.07 crt - VS1

  7.657.886,00 ₫
  2.538.100  - 12.868.238  2.538.100 ₫ - 12.868.238 ₫
 17. Xỏ lỗ tai Minite

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.006 crt - VS1

  4.668.655,00 ₫
  2.495.082  - 6.513.930  2.495.082 ₫ - 6.513.930 ₫
 18. Xỏ lỗ tai Nelois

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  5.407.331,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 19. Xỏ lỗ tai Orlen

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  5.254.219,00 ₫
  2.473.572  - 8.530.146  2.473.572 ₫ - 8.530.146 ₫
 20. Xỏ lỗ tai Phlive

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  5.402.520,00 ₫
  2.559.610  - 8.729.391  2.559.610 ₫ - 8.729.391 ₫
 21. Xỏ lỗ tai Reki

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.114 crt - VS1

  12.811.353,00 ₫
  3.376.965  - 21.801.405  3.376.965 ₫ - 21.801.405 ₫
 22. Xỏ lỗ tai Rewi

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  4.557.430,00 ₫
  2.430.554  - 6.364.497  2.430.554 ₫ - 6.364.497 ₫
 23. Xỏ lỗ tai Scyc

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.064 crt - VS1

  8.282.224,00 ₫
  3.097.343  - 13.059.559  3.097.343 ₫ - 13.059.559 ₫
 24. Xỏ lỗ tai Ulloon

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  5.407.331,00 ₫
  2.710.175  - 7.747.886  2.710.175 ₫ - 7.747.886 ₫
 25. Xỏ lỗ tai Unurn

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  5.664.028,00 ₫
  2.645.647  - 8.334.298  2.645.647 ₫ - 8.334.298 ₫
 26. Xỏ lỗ tai Uvass

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  5.328.370,00 ₫
  2.516.591  - 8.629.769  2.516.591 ₫ - 8.629.769 ₫
 27. Xỏ khuyên tai Distortion

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  4.483.279,00 ₫
  2.387.535  - 6.264.874  2.387.535 ₫ - 6.264.874 ₫
 28. Xỏ khuyên tai Astoria

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.032 crt - VS1

  5.846.574,00 ₫
  2.538.100  - 8.821.088  2.538.100 ₫ - 8.821.088 ₫
 29. Xỏ khuyên tai Akromatic

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.2 crt - VS1

  25.260.728,00 ₫
  4.351.394  - 129.220.140  4.351.394 ₫ - 129.220.140 ₫
 30. Xỏ khuyên tai Esters

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.038 crt - VS1

  6.082.611,00 ₫
  2.839.231  - 10.112.780  2.839.231 ₫ - 10.112.780 ₫
 31. Xỏ khuyên tai Martiney

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  5.296.105,00 ₫
  2.645.647  - 7.598.453  2.645.647 ₫ - 7.598.453 ₫
 32. Xỏ khuyên tai Kirust

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  6.696.475,00 ₫
  2.817.722  - 10.204.478  2.817.722 ₫ - 10.204.478 ₫
 33. Xỏ khuyên tai Larapidite

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.05 crt - VS1

  6.991.381,00 ₫
  2.430.554  - 21.392.728  2.430.554 ₫ - 21.392.728 ₫
 34. Xỏ khuyên tai Konijo

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  6.288.648,00 ₫
  2.581.119  - 9.656.556  2.581.119 ₫ - 9.656.556 ₫
 35. Xỏ khuyên tai Mahbub

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  5.404.501,00 ₫
  2.495.082  - 7.985.621  2.495.082 ₫ - 7.985.621 ₫
 36. Xỏ khuyên tai Moai

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  5.404.501,00 ₫
  2.495.082  - 7.985.621  2.495.082 ₫ - 7.985.621 ₫
 37. Xỏ khuyên tai Denbora

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS1

  4.965.258,00 ₫
  2.667.156  - 6.912.418  2.667.156 ₫ - 6.912.418 ₫
 38. Xỏ khuyên tai Koha

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Ngọc Trai Trắng

  0.008 crt - VS1

  4.928.182,00 ₫
  2.645.647  - 6.862.607  2.645.647 ₫ - 6.862.607 ₫
 39. Xỏ khuyên tai Yashil

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  7.064.398,00 ₫
  2.817.722  - 10.940.324  2.817.722 ₫ - 10.940.324 ₫

You’ve viewed 39 of 39 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng