Đang tải...
Tìm thấy 45 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xỏ khuyên tai Astoria Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Astoria

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.032 crt - AAA

  4.461.814,00 ₫
  Mới

 2. Xỏ khuyên tai Martiney Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Martiney

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.016 crt - AAA

  4.395.576,00 ₫
  Mới

 3. Xỏ khuyên tai Kirust Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Kirust

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.04 crt - AAA

  4.959.554,00 ₫
  Mới

 4. Xỏ khuyên tai Konijo Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Konijo

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.04 crt - AAA

  4.640.795,00 ₫
  Mới

 5. Xỏ khuyên tai Mahbub Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Mahbub

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  4.318.251,00 ₫
  Mới

 6. Xỏ khuyên tai Moai Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Moai

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.024 crt - AAA

  4.318.251,00 ₫
  Mới

 7. Xỏ khuyên tai Yashil Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  Xỏ khuyên tai GLAMIRA Yashil

  Vàng 585 & Đá Sapphire Vàng

  0.048 crt - AAA

  4.913.862,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 45 of 45 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...