Đang tải...
Tìm thấy 582 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn Duamutef Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Duamutef

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  13.845.874,00 ₫
  Mới

 2. Nhẫn Rysymbol Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Rysymbol

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  9.567.636,00 ₫
  Mới

 3. Dây Chuyền Shpits Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Shpits

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  6.976.468,00 ₫
  Mới

 4. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Someone - SET Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Someone - SET

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  12.500.003,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  Mới

 5. Dây Chuyền Qulla Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Qulla

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  11.818.416,00 ₫
  Mới

 6. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Someone - A Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Someone - A

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  12.995.851,00 ₫
  Mới

 7. Vòng Tay Computable Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Computable

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  1.89 crt - AAA

  43.408.817,00 ₫
  Mới

 8. Bông Tai Ohtonka Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Ohtonka

  Vàng 585
  11.864.918,00 ₫
  Mới

 9. Nhẫn Reformulation Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Nhẫn GLAMIRA Reformulation

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.352.233,00 ₫
  Mới

 10. Dây Chuyền Kilele Vàng 585 & Hồng Ngọc

  Dây Chuyền GLAMIRA Kilele

  Vàng 585 & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  11.167.921,00 ₫
  Mới

 11. Bông Tai Procse Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Procse

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  8.583.241,00 ₫
  Mới

 12. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Acireale - A Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Acireale - A

  Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  15.242.305,00 ₫
  Mới

 13. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Acireale - B Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Acireale - B

  Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  14.994.381,00 ₫
  Mới

 14. Xem Cả Bộ
  Bông Tai Acireale - SET Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Acireale - SET

  Vàng 585 & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.268 crt - AAA

  15.242.305,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  Mới

 15. Dây Chuyền Bahinia Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Dây Chuyền GLAMIRA Bahinia

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.685.861,00 ₫
  Mới

 16. Bông Tai Bharavase Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Bharavase

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  11.409.356,00 ₫
  Mới

 17. Vòng Tay Blauwe Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Blauwe

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  10.068.892,00 ₫
  Mới

 18. Bông Tai Boginja Vàng 585

  Bông Tai GLAMIRA Boginja

  Vàng 585
  14.202.485,00 ₫
  Mới

 19. Vòng Tay Bonding Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Bonding

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  9.849.085,00 ₫
  Mới

 20. Bông Tai Compasion Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  Bông Tai GLAMIRA Compasion

  Vàng 585 & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  6.491.706,00 ₫
  Mới

You’ve viewed 60 of 582 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng
Đang tải...