Đang tải...
Tìm thấy 582 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn GLAMIRA Rysymbol

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  10.719.852,00 ₫
  5.742.990  - 62.561.016  5.742.990 ₫ - 62.561.016 ₫
 2. Nhẫn GLAMIRA Duamutef

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  15.643.227,00 ₫
  8.129.678  - 97.485.384  8.129.678 ₫ - 97.485.384 ₫
 3. Mặt dây chuyền nữ Barrejat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.112 crt - AAA

  11.692.585,00 ₫
  4.172.810  - 47.829.961  4.172.810 ₫ - 47.829.961 ₫
 4. Bông tai nữ Pesaro

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.772 crt - AAA

  35.556.622,00 ₫
  14.513.704  - 191.829.274  14.513.704 ₫ - 191.829.274 ₫
 5. Dây chuyền nữ Similarity

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.1 crt - AAA

  14.344.457,00 ₫
  7.829.396  - 85.499.586  7.829.396 ₫ - 85.499.586 ₫
 6. Nhẫn GLAMIRA Cagliarxc

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.129 crt - AAA

  20.734.145,00 ₫
  10.519.761  - 122.475.829  10.519.761 ₫ - 122.475.829 ₫
 7. Dây chuyền nữ Specifically

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  16.523.977,00 ₫
  8.617.883  - 22.714.985  8.617.883 ₫ - 22.714.985 ₫
 8. Dây chuyền nữ Wisa

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  1.3 crt - AAA

  43.662.528,00 ₫
  10.400.894  - 161.617.157  10.400.894 ₫ - 161.617.157 ₫
 9. Bông tai nữ Tarkus

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  12.168.902,00 ₫
  6.091.952  - 65.334.594  6.091.952 ₫ - 65.334.594 ₫
 10. Dây chuyền nữ Bertuah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  11.317.870,00 ₫
  5.218.843  - 46.471.476  5.218.843 ₫ - 46.471.476 ₫
 11. Nhẫn GLAMIRA Lombardia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  17.715.480,00 ₫
  9.067.880  - 105.070.248  9.067.880 ₫ - 105.070.248 ₫
 12. Dây chuyền nữ Qulla

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  13.038.899,00 ₫
  7.238.172  - 75.325.109  7.238.172 ₫ - 75.325.109 ₫
 13. Bông tai nữ Sicilia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.196 crt - AAA

  13.996.347,00 ₫
  7.089.588  - 85.924.117  7.089.588 ₫ - 85.924.117 ₫
 14. Dây chuyền nữ Shpits

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  7.747.886,00 ₫
  3.883.000  - 10.244.100  3.883.000 ₫ - 10.244.100 ₫
 15. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Someone - SET

  Bông tai nữ Someone - SET

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  13.900.687,00 ₫
  (Giá cả bộ)
  7.132.041  - 87.509.012  7.132.041 ₫ - 87.509.012 ₫
 16. Bông tai nữ Yhppy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  19.497.358,00 ₫
  9.393.917  - 112.343.799  9.393.917 ₫ - 112.343.799 ₫
 17. Nhẫn GLAMIRA Enhanced

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.32 crt - AAA

  26.109.498,00 ₫
  12.560.317  - 164.008.654  12.560.317 ₫ - 164.008.654 ₫
 18. Bông tai nữ Nomada

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.552 crt - AAA

  18.672.363,00 ₫
  8.069.395  - 99.141.038  8.069.395 ₫ - 99.141.038 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Mặt dây chuyền nữ Pero

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  12.005.884,00 ₫
  4.108.281  - 55.287.466  4.108.281 ₫ - 55.287.466 ₫
 21. Nhẫn GLAMIRA Sapientia

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  13.193.143,00 ₫
  7.132.041  - 73.499.644  7.132.041 ₫ - 73.499.644 ₫
 22. Mặt dây chuyền nữ Aino

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.356 crt - AAA

  16.076.808,00 ₫
  5.484.878  - 88.004.291  5.484.878 ₫ - 88.004.291 ₫
 23. Vòng đeo ngón tay Sarreysa

  Vàng 14K
  9.713.727,00 ₫
  5.561.294  - 55.612.942  5.561.294 ₫ - 55.612.942 ₫
 24. Nhẫn GLAMIRA Reformulation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  11.689.471,00 ₫
  6.643.836  - 67.174.205  6.643.836 ₫ - 67.174.205 ₫
 25. Bông tai nữ Legislator

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.424 crt - AAA

  33.152.105,00 ₫
  14.228.422  - 202.442.432  14.228.422 ₫ - 202.442.432 ₫
 26. Xem Cả Bộ
  Bông tai nữ Someone - A

  Bông tai nữ Someone - A

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.176 crt - AAA

  14.530.967,00 ₫
  8.200.431  - 91.117.487  8.200.431 ₫ - 91.117.487 ₫
 27. Dây chuyền nữ Uffizi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.206 crt - AAA

  20.433.863,00 ₫
  9.198.069  - 30.735.701  9.198.069 ₫ - 30.735.701 ₫
 28. Dây chuyền nữ Altamura

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.222 crt - AAA

  16.187.752,00 ₫
  8.214.583  - 98.079.720  8.214.583 ₫ - 98.079.720 ₫
 29. Dây chuyền choker nữ Jatuhkan

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  15.970.960,00 ₫
  6.389.120  - 73.910.022  6.389.120 ₫ - 73.910.022 ₫
 30. Bông tai nữ Mieszany

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.617.938,00 ₫
  8.293.545  - 90.806.169  8.293.545 ₫ - 90.806.169 ₫
 31. Bông tai nữ Amestecat

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  18.026.798,00 ₫
  8.815.995  - 98.872.164  8.815.995 ₫ - 98.872.164 ₫
 32. Nhẫn GLAMIRA Bewhs

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.148 crt - AAA

  19.995.753,00 ₫
  10.025.612  - 106.188.173  10.025.612 ₫ - 106.188.173 ₫
 33. Nhẫn GLAMIRA Lafiyali

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.6 crt - AAA

  26.063.083,00 ₫
  11.688.623  - 142.584.229  11.688.623 ₫ - 142.584.229 ₫
 34. Nhẫn GLAMIRA Wila

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.26 crt - AAA

  20.049.243,00 ₫
  8.375.054  - 97.258.970  8.375.054 ₫ - 97.258.970 ₫
 35. Dây chuyền nữ Tytils

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.2 crt - AAA

  14.512.572,00 ₫
  6.251.290  - 27.364.396  6.251.290 ₫ - 27.364.396 ₫
 36. Bông tai nữ Amagezi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  17.433.593,00 ₫
  8.741.844  - 95.475.954  8.741.844 ₫ - 95.475.954 ₫
 37. Dây chuyền nữ Kilele

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  12.691.636,00 ₫
  6.877.325  - 69.452.494  6.877.325 ₫ - 69.452.494 ₫
 38. Bông tai nữ Procse

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  9.578.161,00 ₫
  5.441.860  - 55.174.263  5.441.860 ₫ - 55.174.263 ₫
 39. Nhẫn GLAMIRA Uvuyo

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.172 crt - AAA

  13.722.103,00 ₫
  7.110.815  - 80.928.859  7.110.815 ₫ - 80.928.859 ₫
 40. Vòng tay nữ Computable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  1.89 crt - AAA

  50.556.834,00 ₫
  17.439.539  - 419.644.230  17.439.539 ₫ - 419.644.230 ₫
 41. Bông Tai GLAMIRA Ohtonka

  Vàng 14K
  13.792.008,00 ₫
  7.580.340  - 78.961.882  7.580.340 ₫ - 78.961.882 ₫
 42. Bông tai nữ Livorno

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.258 crt - AAA

  16.961.521,00 ₫
  8.171.281  - 104.645.723  8.171.281 ₫ - 104.645.723 ₫
 43. Nhẫn GLAMIRA Bonitas

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.264 crt - AAA

  18.612.364,00 ₫
  9.047.504  - 118.527.738  9.047.504 ₫ - 118.527.738 ₫
 44. Dây chuyền nữ Veneto

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.17 crt - AAA

  14.112.383,00 ₫
  6.380.346  - 60.509.140  6.380.346 ₫ - 60.509.140 ₫
 45. Bông tai nữ Weisheit

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.192 crt - AAA

  16.877.464,00 ₫
  8.436.186  - 92.292.009  8.436.186 ₫ - 92.292.009 ₫
 46. Nhẫn GLAMIRA Palermos

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.186 crt - AAA

  17.522.462,00 ₫
  8.619.581  - 108.155.143  8.619.581 ₫ - 108.155.143 ₫
 47. Bông tai nữ Dermisan

  Vàng 14K
  11.789.943,00 ₫
  6.749.967  - 67.499.677  6.749.967 ₫ - 67.499.677 ₫
 48. Bông tai nữ Hasiera

  Vàng 14K
  15.237.946,00 ₫
  8.375.054  - 87.240.150  8.375.054 ₫ - 87.240.150 ₫
 49. Nhẫn GLAMIRA Bilema

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  19.903.772,00 ₫
  10.242.404  - 111.919.279  10.242.404 ₫ - 111.919.279 ₫
 50. Bông tai nữ Bulu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.344 crt - AAA

  13.667.764,00 ₫
  6.431.573  - 78.579.815  6.431.573 ₫ - 78.579.815 ₫
 51. Vòng tay nữ Ceugrwm

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.98 crt - AAA

  45.245.726,00 ₫
  15.833.132  - 137.072.178  15.833.132 ₫ - 137.072.178 ₫
 52. Nhẫn GLAMIRA Klanas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.292 crt - AAA

  19.407.641,00 ₫
  9.251.276  - 120.395.649  9.251.276 ₫ - 120.395.649 ₫
 53. Bông tai nữ Legislation

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.44 crt - AAA

  23.156.492,00 ₫
  10.301.837  - 133.046.534  10.301.837 ₫ - 133.046.534 ₫
 54. Dây chuyền nữ Liguria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.134 crt - AAA

  12.965.879,00 ₫
  5.928.650  - 54.976.147  5.928.650 ₫ - 54.976.147 ₫
 55. Dây chuyền nữ Sauke

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  13.675.122,00 ₫
  7.407.983  - 76.938.309  7.407.983 ₫ - 76.938.309 ₫
 56. Dây chuyền nữ Seroala

  Vàng 14K
  14.199.838,00 ₫
  7.804.491  - 19.077.644  7.804.491 ₫ - 19.077.644 ₫
 57. Nhẫn GLAMIRA Allocate

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  14.616.721,00 ₫
  7.768.830  - 84.452.425  7.768.830 ₫ - 84.452.425 ₫
 58. Vòng tay GLAMIRA Ortnas

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.216 crt - AAA

  75.145.396,00 ₫
  25.025.824  - 110.897.585  25.025.824 ₫ - 110.897.585 ₫
 59. Vòng tay nữ Orzu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  9.168.351,00 ₫
  5.269.786  - 52.740.312  5.269.786 ₫ - 52.740.312 ₫
 60. Bông tai nữ Segss

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.256 crt - AAA

  15.306.718,00 ₫
  7.726.377  - 79.075.089  7.726.377 ₫ - 79.075.089 ₫
 61. Bông tai nữ Casertada

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Đá Sapphire Trắng

  0.148 crt - AAA

  13.933.801,00 ₫
  7.280.625  - 83.419.413  7.280.625 ₫ - 83.419.413 ₫

You’ve viewed 60 of 582 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng