Đang tải...
Tìm thấy 18 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Nhẫn đính hôn Tessa

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  1 crt - SI

  86.669.586,00 ₫
  8.201.847  - 1.680.473.162  8.201.847 ₫ - 1.680.473.162 ₫
 2. Nhẫn đính hôn Wellons

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.892 crt - SI

  96.263.598,00 ₫
  8.776.373  - 1.662.657.210  8.776.373 ₫ - 1.662.657.210 ₫
 3. Nhẫn GLAMIRA Lester

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.276 crt - VS

  19.281.134,00 ₫
  6.549.308  - 97.230.666  6.549.308 ₫ - 97.230.666 ₫
 4. Vòng tay nữ Raymundo

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  3.124 crt - AAA

  210.300.983,00 ₫
  16.792.561  - 257.441.797  16.792.561 ₫ - 257.441.797 ₫
 5. Nhẫn GLAMIRA Abode

  Vàng Hồng 14K & Đá Rhodolite

  0.544 crt - AAA

  17.359.728,00 ₫
  6.983.740  - 134.518.225  6.983.740 ₫ - 134.518.225 ₫
 6. lifetime warranty
 7. GLAMIRA Vòng Cổ Alyesa

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  20 crt - VS

  217.659.155,00 ₫
  26.688.552  - 2.905.033.397  26.688.552 ₫ - 2.905.033.397 ₫
 8. Vòng Tay GLAMIRA Sanass

  Vàng 14K & Đá Sapphire Nhiều Màu

  4.56 crt - AAA

  44.991.860,00 ₫
  23.510.830  - 222.281.959  23.510.830 ₫ - 222.281.959 ₫
 9. Vòng tay nữ Brandenk

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  9 crt - VS

  170.621.359,00 ₫
  17.881.047  - 5.415.919.614  17.881.047 ₫ - 5.415.919.614 ₫
 10. Dây chuyền trơn GLAMIRA Selden

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  12.63 crt - VS

  8.504.562.899,00 ₫
  144.853.180  - 8.504.562.899  144.853.180 ₫ - 8.504.562.899 ₫
 11. Bông tai nữ Archuleta

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.69 crt - VS

  54.045.026,00 ₫
  19.698.019  - 474.620.390  19.698.019 ₫ - 474.620.390 ₫
 12. Bông tai nữ Rely

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Đen

  1.2 crt - AAA

  35.616.339,00 ₫
  11.801.830  - 294.691.998  11.801.830 ₫ - 294.691.998 ₫
 13. Vòng tay nữ Foust

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  4.83 crt - VS

  173.602.383,00 ₫
  39.028.116  - 547.471.366  39.028.116 ₫ - 547.471.366 ₫
 14. lifetime warranty
 15. Bông tai nữ Kaminas

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  2.49 crt - VS

  61.825.743,00 ₫
  23.637.623  - 506.884.384  23.637.623 ₫ - 506.884.384 ₫
 16. Vòng tay GLAMIRA Tomei

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Đen

  0.84 crt - AAA

  33.805.027,00 ₫
  13.499.935  - 118.052.269  13.499.935 ₫ - 118.052.269 ₫
 17. Bông tai nữ Emig

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  3.696 crt - VS

  56.183.789,00 ₫
  18.798.024  - 574.935.952  18.798.024 ₫ - 574.935.952 ₫
 18. Bông tai nữ Urquhart

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  3.09 crt - VS

  52.386.826,00 ₫
  17.277.370  - 389.814.189  17.277.370 ₫ - 389.814.189 ₫
 19. Bông tai nữ Wiesen

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  2.88 crt - AAA

  62.569.230,00 ₫
  19.938.584  - 563.983.171  19.938.584 ₫ - 563.983.171 ₫
 20. Bông tai nữ Wismer

  Vàng Trắng 14K
  44.675.730,00 ₫
  18.074.913  - 381.550.070  18.074.913 ₫ - 381.550.070 ₫

You’ve viewed 18 of 18 products