Đang tải...
Tìm thấy 165 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Maple Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.42 crt - AAA

  31.605.539,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Princetta Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  20.225.921,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Avice Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  18.276.597,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Falcila Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  16.795.004,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Poshia Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  16.446.234,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Pranshi Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  23.478.399,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Posie Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  12.780.099,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Pootsie Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  12.166.374,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Purlie Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  19.466.199,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Puthika Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  15.391.814,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Penny Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  1.55 crt - VS

  225.380.760,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Evaristo Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evaristo

  Bạch Kim 950
  17.154.587,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Evnika Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evnika

  Bạch Kim 950
  13.066.685,00 ₫
  4.113.586  - 36.296.347  4.113.586 ₫ - 36.296.347 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Lummie Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lummie

  Bạch Kim 950
  23.505.435,00 ₫
  6.964.573  - 65.292.877  6.964.573 ₫ - 65.292.877 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Presila Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Presila

  Bạch Kim 950
  16.643.601,00 ₫
  5.054.723  - 46.232.227  5.054.723 ₫ - 46.232.227 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Rachana Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachana

  Bạch Kim 950
  15.110.636,00 ₫
  4.477.225  - 41.973.990  4.477.225 ₫ - 41.973.990 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Rachelis Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachelis

  Bạch Kim 950
  11.679.719,00 ₫
  3.460.657  - 32.443.665  3.460.657 ₫ - 32.443.665 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Eruchi Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eruchi

  Bạch Kim 950
  14.599.650,00 ₫
  4.325.822  - 40.554.585  4.325.822 ₫ - 40.554.585 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Estlin Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Estlin

  Bạch Kim 950
  19.125.541,00 ₫
  5.454.321  - 53.126.505  5.454.321 ₫ - 53.126.505 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Etolia Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Etolia

  Bạch Kim 950
  17.592.579,00 ₫
  5.082.300  - 48.868.275  5.082.300 ₫ - 48.868.275 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Eufracia Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eufracia

  Bạch Kim 950
  17.592.579,00 ₫
  5.017.142  - 48.868.275  5.017.142 ₫ - 48.868.275 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Fardosa Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardosa

  Bạch Kim 950
  24.673.410,00 ₫
  6.579.576  - 68.537.250  6.579.576 ₫ - 68.537.250 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Fernie Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fernie

  Bạch Kim 950
  22.848.453,00 ₫
  6.177.544  - 63.467.925  6.177.544 ₫ - 63.467.925 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Phindulo Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Phindulo

  Bạch Kim 950
  16.643.601,00 ₫
  4.869.794  - 46.232.227  4.869.794 ₫ - 46.232.227 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Piamaria Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piamaria

  Bạch Kim 950
  23.797.430,00 ₫
  6.434.119  - 66.103.972  6.434.119 ₫ - 66.103.972 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Pipoca Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pipoca

  Bạch Kim 950
  22.629.458,00 ₫
  6.118.335  - 62.859.607  6.118.335 ₫ - 62.859.607 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Rafaila Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rafaila

  Bạch Kim 950
  15.621.624,00 ₫
  4.628.629  - 43.393.402  4.628.629 ₫ - 43.393.402 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Rajamir Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajamir

  Bạch Kim 950
  12.044.710,00 ₫
  3.658.023  - 33.457.530  3.658.023 ₫ - 33.457.530 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Rajuna Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajuna

  Bạch Kim 950
  17.154.587,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Eydie Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  21.669.665,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Eyshal Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  18.820.029,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Ezira Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  18.711.883,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Fabiolita Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  15.935.245,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Fardau Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  26.257.741,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Piuta Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  20.409.770,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Porfiria Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  17.979.197,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Quillie Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Bạch Kim 950 & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  13.858.851,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Quinta Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  17.489.838,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Drew Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  14.999.787,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Benson Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  14.615.871,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Elon Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  18.238.745,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Emerson Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  17.592.579,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Howard Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  12.901.762,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Ira Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Bạch Kim 950 & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  14.713.201,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Jenee Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  12.544.883,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Jennefer Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jennefer

  Bạch Kim 950
  13.723.670,00 ₫
  3.862.959  - 38.121.307  3.862.959 ₫ - 38.121.307 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Lynnette Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  18.138.712,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Mariano Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Bạch Kim 950 & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  17.627.724,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Zachary Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  18.349.597,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Dominik Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  17.500.653,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Endrit Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  19.190.429,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Ninurta Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Bạch Kim 950 & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  16.754.449,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Wapasha Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Wapasha

  Bạch Kim 950
  12.044.710,00 ₫
  3.390.363  - 33.457.530  3.390.363 ₫ - 33.457.530 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Bottego Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  15.370.186,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Empilera Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Bạch Kim 950 & Đá Sapphire Hồng

  0.28 crt - AAA

  27.195.902,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Gantier Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gantier

  Bạch Kim 950
  10.365.750,00 ₫
  2.917.766  - 28.793.752  2.917.766 ₫ - 28.793.752 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Gardey Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gardey

  Bạch Kim 950 & Ngọc Trai Hồng
  10.073.756,00 ₫
  2.835.575  - 27.982.657  2.835.575 ₫ - 27.982.657 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Larised Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Bạch Kim 950 & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  18.306.339,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Leganued Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Bạch Kim 950 & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - VS

  21.293.859,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Curbear Platin trắng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Bạch Kim 950 & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  16.684.154,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫

You’ve viewed 60 of 165 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng