Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Drew black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.005 crt - AAA

  7.252.240,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Quillie black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  6.685.557,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Penny black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  1.55 crt - AAA

  68.574.019,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Eydie black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.005 crt - AAA

  10.475.248,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Eyshal black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  9.041.778,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Ezira black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.04 crt - AAA

  8.741.674,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Fabiolita black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  7.589.654,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Falcila black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.01 crt - AAA

  8.058.465,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Fardau black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.16 crt - AAA

  12.630.319,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Piuta black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  9.891.803,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Pootsie black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.018 crt - AAA

  5.747.935,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Porfiria black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.018 crt - AAA

  8.581.349,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Poshia black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  7.837.578,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Posie black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  6.110.492,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Pranshi black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  11.185.493,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Princetta black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - AAA

  9.203.996,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Purlie black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.076 crt - AAA

  8.851.713,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Puthika black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.004 crt - AAA

  7.429.328,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Quinta black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.008 crt - AAA

  8.421.023,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Benson black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.016 crt - AAA

  7.039.734,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Elon black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.005 crt - AAA

  8.783.581,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Emerson black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.005 crt - AAA

  8.535.658,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Howard black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.02 crt - AAA

  6.314.618,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Ira black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.036 crt - AAA

  7.077.043,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Jenee black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.005 crt - AAA

  6.021.003,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Lynnette black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.04 crt - AAA

  8.883.345,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Mariano black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.025 crt - AAA

  8.608.385,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Zachary black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  8.916.871,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Dominik black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.092 crt - AAA

  8.134.978,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Maple black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.42 crt - AAA

  14.210.326,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Endrit black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.168 crt - AAA

  9.563.852,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Ninurta black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.136 crt - AAA

  8.286.923,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Avice black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.088 crt - AAA

  8.470.499,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Bottego black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  6.714.486,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Empilera black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Onyx Đen

  0.28 crt - AAA

  13.209.168,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Larised black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  9.387.845,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Leganued black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.295 crt - AAA

  9.402.714,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Curbear black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  7.352.004,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Astgh black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  8.093.882,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Bituon black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.093 crt - AAA

  5.370.507,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Ekadrsti black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.072 crt - AAA

  14.447.705,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Hoshi black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  6.597.959,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter black-onyx

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  17.550.401,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  15.956.606,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter black-onyx

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.012 crt - AAA

  15.956.606,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Fetu black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.036 crt - AAA

  5.085.273,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Glampi black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.024 crt - AAA

  14.673.189,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Hviezda black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.03 crt - AAA

  5.314.542,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Juldiz black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.054 crt - AAA

  5.281.016,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Alterable black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.068 crt - AAA

  6.487.110,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Alteration black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.064 crt - AAA

  6.626.888,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Amendment black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.054 crt - AAA

  6.255.949,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Bata black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.152 crt - AAA

  17.549.591,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Bocah black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.096 crt - AAA

  15.518.616,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Challenger black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.054 crt - AAA

  9.708.225,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Challenging black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Onyx Đen

  0.08 crt - AAA

  11.214.422,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Consultancy black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen & Đá Moissanite

  0.054 crt - AAA

  8.574.860,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Consultant black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  7.900.031,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Consultation black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.032 crt - AAA

  7.722.944,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Discretionary black-onyx

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Discretionary

  Vàng 14K & Đá Onyx Đen

  0.048 crt - AAA

  6.537.398,00 ₫
  3.698.578  - 41.041.237  3.698.578 ₫ - 41.041.237 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng