Đang tải...
Tìm thấy 61 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  8.705.900,00 ₫
  5.360.917  - 49.457.306  5.360.917 ₫ - 49.457.306 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Bituon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.093 crt - VS

  7.002.702,00 ₫
  3.290.927  - 36.636.617  3.290.927 ₫ - 36.636.617 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Jenee

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.815.060,00 ₫
  3.871.679  - 38.631.888  3.871.679 ₫ - 38.631.888 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.207.322,00 ₫
  4.211.300  - 40.329.989  4.211.300 ₫ - 40.329.989 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Ezira

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  10.992.117,00 ₫
  6.090.536  - 60.778.009  6.090.536 ₫ - 60.778.009 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Drew

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  8.343.922,00 ₫
  5.026.391  - 47.546.943  5.026.391 ₫ - 47.546.943 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Princetta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.220.694,00 ₫
  6.339.592  - 66.056.285  6.339.592 ₫ - 66.056.285 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Falcila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.580.142,00 ₫
  5.589.596  - 53.914.837  5.589.596 ₫ - 53.914.837 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Taht

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.901.084,00 ₫
  5.603.746  - 58.839.338  5.603.746 ₫ - 58.839.338 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Quillie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  7.816.093,00 ₫
  4.979.692  - 44.674.310  4.979.692 ₫ - 44.674.310 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Purlie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  12.154.469,00 ₫
  6.022.612  - 58.754.436  6.022.612 ₫ - 58.754.436 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  7.073.738,00 ₫
  4.038.093  - 37.556.418  4.038.093 ₫ - 37.556.418 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  10.825.419,00 ₫
  5.377.332  - 57.877.082  5.377.332 ₫ - 57.877.082 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  9.453.350,00 ₫
  5.479.219  - 53.575.216  5.479.219 ₫ - 53.575.216 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Quinta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  9.948.913,00 ₫
  5.805.820  - 56.561.045  5.805.820 ₫ - 56.561.045 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Bottego

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.442.029,00 ₫
  4.344.885  - 49.443.161  4.344.885 ₫ - 49.443.161 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Naledi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.163 crt - VS

  12.442.298,00 ₫
  5.794.783  - 72.919.461  5.794.783 ₫ - 72.919.461 ₫
 19. Vòng tay trẻ em Benson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  8.066.847,00 ₫
  4.581.487  - 46.683.738  4.581.487 ₫ - 46.683.738 ₫
 20. Vòng tay trẻ em Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  9.447.406,00 ₫
  5.327.804  - 54.579.922  5.327.804 ₫ - 54.579.922 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Lintang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  5.480.350,00 ₫
  3.097.343  - 31.867.770  3.097.343 ₫ - 31.867.770 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Curbear

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.183.535,00 ₫
  4.712.241  - 53.688.423  4.712.241 ₫ - 53.688.423 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Elon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  10.188.911,00 ₫
  5.675.632  - 57.947.831  5.675.632 ₫ - 57.947.831 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Emerson

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 56.249.726  5.582.520 ₫ - 56.249.726 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Vòng tay trẻ em Porfiria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  10.343.157,00 ₫
  6.022.612  - 58.669.531  6.022.612 ₫ - 58.669.531 ₫
 27. Vòng tay trẻ em Ira

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  8.173.262,00 ₫
  4.495.450  - 48.268.636  4.495.450 ₫ - 48.268.636 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Sitora

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  10.375.421,00 ₫
  5.518.841  - 60.112.916  5.518.841 ₫ - 60.112.916 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  9.156.748,00 ₫
  5.364.314  - 51.877.111  5.364.314 ₫ - 51.877.111 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Encyclia Daughter 0.008 Carat

  Vòng Tay GLAMIRA Encyclia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.564.307,00 ₫
  3.742.623  - 37.669.625  3.742.623 ₫ - 37.669.625 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Eydie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  12.413.430,00 ₫
  7.025.910  - 70.683.626  7.025.910 ₫ - 70.683.626 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Dominik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  10.297.590,00 ₫
  4.988.183  - 59.645.936  4.988.183 ₫ - 59.645.936 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  9.678.633,00 ₫
  5.403.370  - 56.886.521  5.403.370 ₫ - 56.886.521 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  6.989.682,00 ₫
  4.022.244  - 41.391.307  4.022.244 ₫ - 41.391.307 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.712.198,00 ₫
  7.231.097  - 77.009.065  7.231.097 ₫ - 77.009.065 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  10.823.155,00 ₫
  6.384.875  - 61.131.783  6.384.875 ₫ - 61.131.783 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Piuta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  11.691.453,00 ₫
  6.755.628  - 67.075.150  6.755.628 ₫ - 67.075.150 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  10.012.309,00 ₫
  5.591.859  - 60.296.876  5.591.859 ₫ - 60.296.876 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  10.186.931,00 ₫
  5.660.916  - 59.461.980  5.660.916 ₫ - 59.461.980 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Ekadrsti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  17.609.065,00 ₫
  8.259.865  - 30.176.458  8.259.865 ₫ - 30.176.458 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Hoshi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.717.603,00 ₫
  4.280.356  - 44.447.896  4.280.356 ₫ - 44.447.896 ₫
 42. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter 0.012 Carat

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  20.829.521,00 ₫
  10.265.045  - 119.744.707  10.265.045 ₫ - 119.744.707 ₫
 43. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter 0.012 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  18.901.606,00 ₫
  9.308.445  - 26.506.287  9.308.445 ₫ - 26.506.287 ₫
 44. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter 0.012 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  18.901.606,00 ₫
  9.308.445  - 26.506.287  9.308.445 ₫ - 26.506.287 ₫
 45. Nhẫn trẻ em
 46. Vòng tay trẻ em Odsjaj

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  15.824.357,00 ₫
  8.380.148  - 22.371.968  8.380.148 ₫ - 22.371.968 ₫
 47. Vòng tay trẻ em Stralucire

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.018 crt - VS

  16.650.769,00 ₫
  8.149.489  - 23.707.810  8.149.489 ₫ - 23.707.810 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Ildaite

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - VS

  9.230.048,00 ₫
  4.733.467  - 54.155.396  4.733.467 ₫ - 54.155.396 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Kesucian

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  11.913.056,00 ₫
  6.174.310  - 69.070.426  6.174.310 ₫ - 69.070.426 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Kleurich

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.058 crt - VS

  9.097.314,00 ₫
  4.754.694  - 50.943.150  4.754.694 ₫ - 50.943.150 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Kolere

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.3 crt - VS

  13.505.312,00 ₫
  5.355.823  - 67.910.052  5.355.823 ₫ - 67.910.052 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Mchezo

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  10.882.871,00 ₫
  5.582.520  - 63.523.276  5.582.520 ₫ - 63.523.276 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Nevinnost

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  10.018.254,00 ₫
  5.476.389  - 58.046.893  5.476.389 ₫ - 58.046.893 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Invariable

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  19.796.508,00 ₫
  9.345.238  - 33.115.313  9.345.238 ₫ - 33.115.313 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Involved

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  19.133.965,00 ₫
  9.142.881  - 30.161.742  9.142.881 ₫ - 30.161.742 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Katovice

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  8.090.338,00 ₫
  4.372.620  - 46.669.589  4.372.620 ₫ - 46.669.589 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ahuifuru Daughter 0.012 Carat

  Vòng Tay GLAMIRA Ahuifuru Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  21.200.275,00 ₫
  10.449.006  - 121.867.342  10.449.006 ₫ - 121.867.342 ₫
 58. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Brassia Daughter 0.012 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Brassia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  18.605.004,00 ₫
  9.161.276  - 26.107.798  9.161.276 ₫ - 26.107.798 ₫
 59. Lắc Tay Kim Cương
 60. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Breuddwyd Daughter 0.096 Carat

  Vòng Tay GLAMIRA Breuddwyd Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  8.699.392,00 ₫
  4.258.847  - 50.858.248  4.258.847 ₫ - 50.858.248 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Cereus Daughter 0.008 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Cereus Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  18.799.155,00 ₫
  9.271.653  - 25.840.631  9.271.653 ₫ - 25.840.631 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Daffo Daughter 0.012 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Daffo Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  19.198.209,00 ₫
  9.455.615  - 26.904.776  9.455.615 ₫ - 26.904.776 ₫
 63. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Pangarap Daughter 0.078 Carat

  Vòng Tay GLAMIRA Pangarap Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.078 crt - VS

  7.757.792,00 ₫
  3.893.188  - 42.551.682  3.893.188 ₫ - 42.551.682 ₫
 64. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Sapnot Daughter 0.018 Carat

  Vòng Tay GLAMIRA Sapnot Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.298 crt - VS

  15.886.904,00 ₫
  6.665.062  - 94.046.720  6.665.062 ₫ - 94.046.720 ₫

You’ve viewed 60 of 61 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng