Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter 0.228 Carat

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  10.340.877,00 ₫
  4.273.912  - 65.806.572  4.273.912 ₫ - 65.806.572 ₫
 2. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Ishonch Daughter 0.125 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Ishonch Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.125 crt - VS

  17.428.737,00 ₫
  7.802.702  - 32.077.054  7.802.702 ₫ - 32.077.054 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Fardau 0.16 Carat

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  13.630.666,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Onwunwu 0.15 Carat

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Onwunwu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  33.399.403,00 ₫
  13.399.234  - 192.593.722  13.399.234 ₫ - 192.593.722 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Mabulukon 0.128 Carat

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mabulukon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  10.336.822,00 ₫
  4.927.381  - 60.845.389  4.927.381 ₫ - 60.845.389 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Naupang 0.128 Carat

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Naupang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  8.672.191,00 ₫
  4.027.340  - 51.315.064  4.027.340 ₫ - 51.315.064 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Ragsak 0.12 Carat

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ragsak

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  24.749.922,00 ₫
  11.122.500  - 143.279.350  11.122.500 ₫ - 143.279.350 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Spalvinga 0.24 Carat

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Spalvinga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  10.815.366,00 ₫
  4.319.063  - 64.603.452  4.319.063 ₫ - 64.603.452 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Chidaliro Daughter 0.112 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Chidaliro Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  17.983.253,00 ₫
  8.171.748  - 31.967.826  8.171.748 ₫ - 31.967.826 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Manonofy Daughter 0.108 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Manonofy Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  33.627.591,00 ₫
  13.762.604  - 52.662.563  13.762.604 ₫ - 52.662.563 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng