Đang tải...
Tìm thấy 10 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter 0.228 Carat

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  11.380.981,00 ₫
  4.796.580  - 72.070.406  4.796.580 ₫ - 72.070.406 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Ragsak

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  29.133.822,00 ₫
  13.194.276  - 168.452.024  13.194.276 ₫ - 168.452.024 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Ishonch Daughter 0.125 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Ishonch Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.125 crt - VS

  20.283.581,00 ₫
  9.179.673  - 36.317.939  9.179.673 ₫ - 36.317.939 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  15.677.472,00 ₫
  8.150.338  - 92.971.253  8.150.338 ₫ - 92.971.253 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Onwunwu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  39.708.207,00 ₫
  16.055.018  - 228.777.213  16.055.018 ₫ - 228.777.213 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Mabulukon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  11.636.264,00 ₫
  5.624.973  - 68.362.880  5.624.973 ₫ - 68.362.880 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Naupang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.128 crt - VS

  9.597.124,00 ₫
  4.516.959  - 56.688.410  4.516.959 ₫ - 56.688.410 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Spalvinga

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.24 crt - VS

  12.137.205,00 ₫
  4.988.183  - 72.296.820  4.988.183 ₫ - 72.296.820 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Chidaliro Daughter 0.112 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Chidaliro Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  20.901.127,00 ₫
  9.584.388  - 36.253.411  9.584.388 ₫ - 36.253.411 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Manonofy Daughter 0.108 Carat

  Vòng tay GLAMIRA Manonofy Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.108 crt - VS

  40.021.224,00 ₫
  16.467.091  - 61.602.725  16.467.091 ₫ - 61.602.725 ₫

You’ve viewed 10 of 10 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng