Đang tải...
Tìm thấy 17 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Puthika Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.004 crt - AAA

  7.429.328,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Quinta Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  8.393.987,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Penny Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  1.55 crt - AAA

  78.280.084,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Eydie Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.005 crt - AAA

  10.475.248,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Eyshal Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.012 crt - AAA

  9.041.778,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Ezira Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.04 crt - AAA

  8.714.638,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Fabiolita Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  7.562.617,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Falcila Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.01 crt - AAA

  8.058.465,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Fardau Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.16 crt - AAA

  12.576.246,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Piuta Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.012 crt - AAA

  9.891.803,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Pootsie Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.018 crt - AAA

  5.720.898,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Porfiria Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.018 crt - AAA

  8.554.312,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Poshia Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.024 crt - AAA

  7.810.541,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Pranshi Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.03 crt - AAA

  11.158.457,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Princetta Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Đá Garnet

  0.072 crt - AAA

  9.176.960,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Purlie Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Đá Garnet

  0.076 crt - AAA

  8.824.676,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Quillie Đá Garnet

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Đá Garnet

  0.008 crt - AAA

  6.658.521,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫

You’ve viewed 17 of 17 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng