Đang tải...
Tìm thấy 16 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Purlie Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite

  0.076 crt - AAA

  8.851.713,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Falcila Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.01 crt - AAA

  8.085.502,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Puthika Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite

  0.004 crt - AAA

  7.429.328,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Eydie Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.005 crt - AAA

  10.475.248,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Eyshal Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.012 crt - AAA

  9.095.850,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Ezira Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite

  0.04 crt - AAA

  8.849.820,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Fabiolita Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite

  0.024 crt - AAA

  7.643.726,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Fardau Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Tsavorite

  0.16 crt - AAA

  13.495.484,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Piuta Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.012 crt - AAA

  9.945.875,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Pootsie Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.018 crt - AAA

  5.802.007,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Porfiria Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.018 crt - AAA

  8.635.421,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Poshia Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.024 crt - AAA

  7.891.650,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Pranshi Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.03 crt - AAA

  11.212.530,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Princetta Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Đá Tsavorite

  0.072 crt - AAA

  9.420.287,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Quillie Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.008 crt - AAA

  6.685.557,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Quinta Đá Tsavorite

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Tsavorite

  0.008 crt - AAA

  8.421.023,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫

You’ve viewed 16 of 16 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng