Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Puthika Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.004 crt - AAA

  7.537.473,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Sitora Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.054 crt - AAA

  8.818.188,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Quillie Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.793.702,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Fabiolita Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  7.968.163,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Maple Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.42 crt - AAA

  17.670.984,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Falcila Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.01 crt - AAA

  8.301.793,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Curbear Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  7.811.622,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Purlie Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.076 crt - AAA

  9.284.295,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Posie Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.353.820,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Elon Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  8.891.726,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Mariano Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.025 crt - AAA

  9.149.113,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Poshia Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  8.216.087,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Princetta Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  9.933.979,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Fardau Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.16 crt - AAA

  13.630.666,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Porfiria Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.018 crt - AAA

  8.959.858,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Pootsie Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.018 crt - AAA

  6.126.444,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Pranshi Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  11.509.930,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Quinta Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  8.529.168,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Penny Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  1.55 crt - AAA

  85.579.909,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Eydie Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  10.583.393,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Eyshal Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  9.420.287,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Ezira Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  9.390.548,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Piuta Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  10.270.312,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Drew Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  7.360.385,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Benson Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.016 crt - AAA

  7.256.025,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Emerson Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  8.643.803,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Howard Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.02 crt - AAA

  6.747.200,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Ira Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  7.320.371,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Jenee Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.005 crt - AAA

  6.129.148,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Lynnette Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.04 crt - AAA

  9.261.855,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Zachary Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  8.997.980,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Dominik Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - AAA

  9.649.015,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Endrit Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.168 crt - AAA

  10.131.616,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Ninurta Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.136 crt - AAA

  9.692.815,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Avice Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.088 crt - AAA

  9.633.064,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Bottego Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  7.174.104,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Empilera Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.28 crt - AAA

  14.155.441,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Larised Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  10.334.118,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Leganued Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - AAA

  10.484.169,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Astgh Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  8.174.991,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Bituon Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.093 crt - AAA

  5.830.126,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.072 crt - AAA

  14.745.105,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Hoshi Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  6.976.468,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Hồng Ngọc

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  17.631.510,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  16.037.715,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Hồng Ngọc

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.012 crt - AAA

  16.037.715,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Fetu Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.036 crt - AAA

  5.382.673,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Glampi Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  15.051.698,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Hviezda Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.03 crt - AAA

  5.503.797,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Juldiz Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.054 crt - AAA

  5.686.561,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Alterable Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.068 crt - AAA

  7.081.911,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Alteration Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.064 crt - AAA

  7.275.761,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Amendment Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.054 crt - AAA

  6.526.313,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Bata Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.152 crt - AAA

  19.117.702,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Bocah Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.096 crt - AAA

  16.491.926,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Challenger Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - AAA

  10.005.626,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Challenging Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.08 crt - AAA

  12.025.514,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Consultancy Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Hồng Ngọc & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - AAA

  8.899.297,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Consultant Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  8.413.722,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Consultation Hồng Ngọc

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Hồng Ngọc

  0.032 crt - AAA

  8.236.635,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng