Đang tải...
Tìm thấy 99 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Drew Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  7.333.349,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Jenee Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.156.184,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Puthika Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  7.537.473,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Posie Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.353.820,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Emerson Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  8.535.658,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Sitora Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  9.061.516,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Encyclia Daughter Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Encyclia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  5.845.807,00 ₫
  3.328.720  - 33.552.158  3.328.720 ₫ - 33.552.158 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Pootsie Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  6.153.481,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  10.340.877,00 ₫
  4.273.912  - 65.806.572  4.273.912 ₫ - 65.806.572 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Bituon Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.093 crt - VS

  6.370.854,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Porfiria Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  8.959.858,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Taht Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Taht

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  8.608.385,00 ₫
  4.866.549  - 51.342.099  4.866.549 ₫ - 51.342.099 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Avice Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  9.633.064,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Benson Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  7.174.916,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Poshia Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  8.216.087,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Lintang Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lintang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  4.916.565,00 ₫
  2.773.933  - 28.618.013  2.773.933 ₫ - 28.618.013 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Curbear Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.055.296,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Hviezda Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  5.584.906,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Empilera Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.28 crt - AAA

  14.155.441,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Tròn

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  40.395.881,00 ₫
  14.382.278  - 75.390.433  14.382.278 ₫ - 75.390.433 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Purlie Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  10.446.860,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Ishonch Daughter Tròn

  Vòng tay GLAMIRA Ishonch Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.125 crt - VS

  17.428.737,00 ₫
  7.802.702  - 32.077.054  7.802.702 ₫ - 32.077.054 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Astgh Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  8.174.991,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Ezira Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  9.579.803,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Princetta Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  10.718.034,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Quinta Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.583.241,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Quillie Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  6.793.702,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Ira Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  7.347.407,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Fabiolita Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  7.968.163,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Elon Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.918.762,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Falcila Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  8.301.793,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Fetu Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  5.382.673,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Fardau Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  13.630.666,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Ninurta Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  8.449.141,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Bottego Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  8.417.778,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Eydie Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  10.583.393,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Dominik Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  9.270.506,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Entity Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Entity

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  6.599.041,00 ₫
  3.452.005  - 38.607.959  3.452.005 ₫ - 38.607.959 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Mariano Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  8.608.385,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Leganued Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - VS

  12.349.680,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Howard Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  6.287.581,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Pranshi Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  11.753.258,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Eyshal Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  9.312.142,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Piuta Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  9.999.948,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Lynnette Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  8.856.309,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Zachary Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  8.916.871,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Endrit Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  9.644.961,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Larised Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  9.550.063,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  15.015.469,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Hoshi Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  6.841.286,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  17.631.510,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 56. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Tròn

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  16.037.715,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 57. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Tròn

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  16.037.715,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Glampi Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  14.916.516,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Juldiz Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  5.767.671,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Alterable Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  7.054.874,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Alteration Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  7.275.761,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Amendment Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  6.688.532,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Bata Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.152 crt - VS

  19.117.702,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Bocah Tròn

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.096 crt - VS

  16.491.926,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫

You’ve viewed 60 of 99 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng