Đang tải...
Tìm thấy 99 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  8.705.900,00 ₫
  5.360.917  - 49.457.306  5.360.917 ₫ - 49.457.306 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Bituon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.093 crt - VS

  7.002.702,00 ₫
  3.290.927  - 36.636.617  3.290.927 ₫ - 36.636.617 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Jenee

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.815.060,00 ₫
  3.871.679  - 38.631.888  3.871.679 ₫ - 38.631.888 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  7.207.322,00 ₫
  4.211.300  - 40.329.989  4.211.300 ₫ - 40.329.989 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Quillie

  Vàng Trắng 14K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  7.816.093,00 ₫
  4.979.692  - 44.674.310  4.979.692 ₫ - 44.674.310 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Drew

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  8.343.922,00 ₫
  5.026.391  - 47.546.943  5.026.391 ₫ - 47.546.943 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Ezira

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  10.992.117,00 ₫
  6.090.536  - 60.778.009  6.090.536 ₫ - 60.778.009 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Hviezda

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.03 crt - VS

  6.217.045,00 ₫
  3.376.965  - 34.853.606  3.376.965 ₫ - 34.853.606 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Purlie

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  12.154.469,00 ₫
  6.022.612  - 58.754.436  6.022.612 ₫ - 58.754.436 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Princetta

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  12.220.694,00 ₫
  6.339.592  - 66.056.285  6.339.592 ₫ - 66.056.285 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Fetu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  5.968.272,00 ₫
  3.183.380  - 35.320.583  3.183.380 ₫ - 35.320.583 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Falcila

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  9.580.142,00 ₫
  5.589.596  - 53.914.837  5.589.596 ₫ - 53.914.837 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Entity

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  7.389.870,00 ₫
  3.893.188  - 43.174.321  3.893.188 ₫ - 43.174.321 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  9.447.406,00 ₫
  5.327.804  - 54.579.922  5.327.804 ₫ - 54.579.922 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  7.073.738,00 ₫
  4.038.093  - 37.556.418  4.038.093 ₫ - 37.556.418 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  10.825.419,00 ₫
  5.377.332  - 57.877.082  5.377.332 ₫ - 57.877.082 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  9.453.350,00 ₫
  5.479.219  - 53.575.216  5.479.219 ₫ - 53.575.216 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Quinta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  9.948.913,00 ₫
  5.805.820  - 56.561.045  5.805.820 ₫ - 56.561.045 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Bottego

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  9.442.029,00 ₫
  4.344.885  - 49.443.161  4.344.885 ₫ - 49.443.161 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Naledi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.163 crt - VS

  12.442.298,00 ₫
  5.794.783  - 72.919.461  5.794.783 ₫ - 72.919.461 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Benson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  8.066.847,00 ₫
  4.581.487  - 46.683.738  4.581.487 ₫ - 46.683.738 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  11.380.981,00 ₫
  4.796.580  - 72.070.406  4.796.580 ₫ - 72.070.406 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Lintang

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  5.480.350,00 ₫
  3.097.343  - 31.867.770  3.097.343 ₫ - 31.867.770 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Curbear

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.183.535,00 ₫
  4.712.241  - 53.688.423  4.712.241 ₫ - 53.688.423 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Elon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  10.188.911,00 ₫
  5.675.632  - 57.947.831  5.675.632 ₫ - 57.947.831 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Emerson

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  9.750.801,00 ₫
  5.582.520  - 56.249.726  5.582.520 ₫ - 56.249.726 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Alterable

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.068 crt - VS

  7.941.187,00 ₫
  4.065.263  - 44.164.882  4.065.263 ₫ - 44.164.882 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.28 crt - AAA

  16.375.109,00 ₫
  8.257.035  - 110.532.488  8.257.035 ₫ - 110.532.488 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Ragsak

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  29.133.822,00 ₫
  13.194.276  - 168.452.024  13.194.276 ₫ - 168.452.024 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Porfiria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  10.343.157,00 ₫
  6.022.612  - 58.669.531  6.022.612 ₫ - 58.669.531 ₫
 34. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Ishonch Daughter Tròn

  Vòng tay GLAMIRA Ishonch Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.125 crt - VS

  20.283.581,00 ₫
  9.179.673  - 36.317.939  9.179.673 ₫ - 36.317.939 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Tròn

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  47.477.037,00 ₫
  17.115.767  - 85.892.421  17.115.767 ₫ - 85.892.421 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Ira

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  8.173.262,00 ₫
  4.495.450  - 48.268.636  4.495.450 ₫ - 48.268.636 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Sitora

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  10.375.421,00 ₫
  5.518.841  - 60.112.916  5.518.841 ₫ - 60.112.916 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  9.156.748,00 ₫
  5.364.314  - 51.877.111  5.364.314 ₫ - 51.877.111 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  15.677.472,00 ₫
  8.150.338  - 92.971.253  8.150.338 ₫ - 92.971.253 ₫
 40. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Encyclia Daughter Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Encyclia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.564.307,00 ₫
  3.742.623  - 37.669.625  3.742.623 ₫ - 37.669.625 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Taht

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.901.084,00 ₫
  5.603.746  - 58.839.338  5.603.746 ₫ - 58.839.338 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  9.549.010,00 ₫
  5.162.239  - 63.452.524  5.162.239 ₫ - 63.452.524 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Eydie

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  12.413.430,00 ₫
  7.025.910  - 70.683.626  7.025.910 ₫ - 70.683.626 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Alteration

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.064 crt - VS

  8.061.187,00 ₫
  4.151.300  - 47.193.170  4.151.300 ₫ - 47.193.170 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Dominik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  10.297.590,00 ₫
  4.988.183  - 59.645.936  4.988.183 ₫ - 59.645.936 ₫
 46. Nhẫn trẻ em
 47. Vòng tay trẻ em Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  9.678.633,00 ₫
  5.403.370  - 56.886.521  5.403.370 ₫ - 56.886.521 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Leganued

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - VS

  13.854.554,00 ₫
  5.582.520  - 85.089.211  5.582.520 ₫ - 85.089.211 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  6.989.682,00 ₫
  4.022.244  - 41.391.307  4.022.244 ₫ - 41.391.307 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  13.712.198,00 ₫
  7.231.097  - 77.009.065  7.231.097 ₫ - 77.009.065 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  10.823.155,00 ₫
  6.384.875  - 61.131.783  6.384.875 ₫ - 61.131.783 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Piuta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  11.691.453,00 ₫
  6.755.628  - 67.075.150  6.755.628 ₫ - 67.075.150 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  10.012.309,00 ₫
  5.591.859  - 60.296.876  5.591.859 ₫ - 60.296.876 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  10.186.931,00 ₫
  5.660.916  - 59.461.980  5.660.916 ₫ - 59.461.980 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  10.949.098,00 ₫
  5.879.688  - 74.249.643  5.879.688 ₫ - 74.249.643 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  10.738.533,00 ₫
  5.370.257  - 87.098.639  5.370.257 ₫ - 87.098.639 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Ekadrsti

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  17.609.065,00 ₫
  8.259.865  - 30.176.458  8.259.865 ₫ - 30.176.458 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Hoshi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.717.603,00 ₫
  4.280.356  - 44.447.896  4.280.356 ₫ - 44.447.896 ₫
 59. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Tròn

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  20.829.521,00 ₫
  10.265.045  - 119.744.707  10.265.045 ₫ - 119.744.707 ₫
 60. Lắc Tay Kim Cương
 61. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Tròn

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  18.901.606,00 ₫
  9.308.445  - 26.506.287  9.308.445 ₫ - 26.506.287 ₫
 62. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Tròn

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  18.901.606,00 ₫
  9.308.445  - 26.506.287  9.308.445 ₫ - 26.506.287 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Glampi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  17.542.558,00 ₫
  8.535.808  - 25.319.878  8.535.808 ₫ - 25.319.878 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Juldiz

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  6.371.289,00 ₫
  3.269.418  - 35.094.170  3.269.418 ₫ - 35.094.170 ₫
 65. Vòng tay trẻ em Amendment

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  7.520.623,00 ₫
  3.936.207  - 42.070.549  3.936.207 ₫ - 42.070.549 ₫

You’ve viewed 60 of 99 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng