Đang tải...
Tìm thấy 84 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Posie Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.008 crt - VS1

  6.543.075,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Drew Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  7.468.531,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Benson Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.016 crt - VS1

  7.715.644,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Elon Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  9.026.908,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Emerson Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  8.778.985,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Howard Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.02 crt - VS1

  7.206.819,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Ira Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.036 crt - VS1

  8.158.499,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Jenee Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.005 crt - VS1

  6.264.330,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Lynnette Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.04 crt - VS1

  10.045.910,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Mariano Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.025 crt - VS1

  9.716.877,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Zachary Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  9.295.380,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Dominik Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương Đen

  0.092 crt - VS1

  12.055.254,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Maple Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.42 crt - VS1

  42.274.099,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Endrit Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.168 crt - VS1

  16.377.022,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Ninurta Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.136 crt - VS1

  13.802.347,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Avice Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.088 crt - VS1

  11.741.902,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Bottego Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  8.390.742,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Empilera Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Vàng

  0.28 crt - VS1

  24.834.816,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Larised Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.34 crt - VS1

  22.203.094,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Leganued Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.295 crt - VS1

  21.271.690,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Curbear Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  9.028.260,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Astgh Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  8.445.355,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Bituon Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.093 crt - VS1

  7.452.310,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.072 crt - VS1

  16.529.507,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Hoshi Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  7.571.269,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Kim Cương Vàng

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  17.901.874,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  16.308.079,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  16.308.079,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Fetu Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.036 crt - VS1

  6.139.692,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Glampi Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.024 crt - VS1

  15.646.499,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Hviezda Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  6.044.525,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Juldiz Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.054 crt - VS1

  6.686.908,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Alterable Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.068 crt - VS1

  8.460.767,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Alteration Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.064 crt - VS1

  9.222.381,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Amendment Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.054 crt - VS1

  7.688.878,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Bata Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.152 crt - VS1

  23.713.888,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Bocah Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.096 crt - VS1

  19.411.856,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Challenger Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.054 crt - VS1

  11.060.044,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Challenging Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  14.458.789,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Consultancy Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.054 crt - VS1

  9.872.607,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Consultant Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.032 crt - VS1

  9.197.778,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Consultation Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.032 crt - VS1

  9.020.691,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Discretionary Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Discretionary

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  8.484.018,00 ₫
  3.698.578  - 41.041.237  3.698.578 ₫ - 41.041.237 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Dziecko Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dziecko

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.08 crt - VS1

  18.354.733,00 ₫
  7.363.360  - 27.291.611  7.363.360 ₫ - 27.291.611 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Enfant Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enfant

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.16 crt - VS1

  24.136.195,00 ₫
  8.488.074  - 37.366.452  8.488.074 ₫ - 37.366.452 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Enforced Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enforced

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.064 crt - VS1

  13.259.996,00 ₫
  5.742.529  - 65.766.017  5.742.529 ₫ - 65.766.017 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Entity Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Entity

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  8.059.006,00 ₫
  3.452.005  - 38.607.959  3.452.005 ₫ - 38.607.959 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Farverig Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Farverig

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.132 crt - VS1

  12.996.662,00 ₫
  4.886.827  - 62.873.124  4.886.827 ₫ - 62.873.124 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Individually Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Individually

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.308 crt - VS1

  34.805.295,00 ₫
  10.371.159  - 160.285.236  10.371.159 ₫ - 160.285.236 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.304 crt - VS1

  49.588.254,00 ₫
  14.382.278  - 75.390.433  14.382.278 ₫ - 75.390.433 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Visuayasa Daughter Kim Cương Vàng

  Vòng tay GLAMIRA Visuayasa Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.084 crt - VS1

  18.528.849,00 ₫
  7.785.128  - 29.785.449  7.785.128 ₫ - 29.785.449 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Lintang Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lintang

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  5.186.929,00 ₫
  2.773.933  - 28.618.013  2.773.933 ₫ - 28.618.013 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Naledi Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Naledi

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.163 crt - VS1

  14.586.130,00 ₫
  5.069.322  - 64.995.476  5.069.322 ₫ - 64.995.476 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Odsjaj Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Odsjaj

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.012 crt - VS1

  13.687.171,00 ₫
  7.097.052  - 19.087.689  7.097.052 ₫ - 19.087.689 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Onwunwu Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Onwunwu

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.15 crt - VS1

  35.075.659,00 ₫
  13.399.234  - 192.593.722  13.399.234 ₫ - 192.593.722 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Sitora Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.054 crt - VS1

  9.737.425,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Stralucire Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Stralucire

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.018 crt - VS1

  14.343.345,00 ₫
  6.888.872  - 20.221.056  6.888.872 ₫ - 20.221.056 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Taht Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Taht

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng

  0.03 crt - VS1

  9.446.513,00 ₫
  4.866.549  - 51.342.099  4.866.549 ₫ - 51.342.099 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Ildaite Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ildaite

  Vàng 14K & Kim Cương Vàng & Kim Cương

  0.07 crt - VS1

  9.144.787,00 ₫
  4.136.567  - 47.881.440  4.136.567 ₫ - 47.881.440 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Kesucian Kim Cương Vàng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kesucian

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Vàng

  0.048 crt - VS1

  11.777.861,00 ₫
  5.314.272  - 59.899.117  5.314.272 ₫ - 59.899.117 ₫

You’ve viewed 60 of 84 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng