Đang tải...
Tìm thấy 84 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Drew Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  7.549.640,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Elon Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  9.108.017,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Posie Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.008 crt - VS1

  6.705.293,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Jenee Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  6.345.439,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Avice Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.088 crt - VS1

  12.742.249,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Benson Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.016 crt - VS1

  7.823.789,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Emerson Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.005 crt - VS1

  8.860.094,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Howard Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.02 crt - VS1

  7.531.255,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Ira Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.036 crt - VS1

  8.888.482,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Lynnette Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.04 crt - VS1

  10.694.784,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Mariano Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.025 crt - VS1

  10.122.423,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Zachary Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  9.538.708,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Dominik Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương Đen

  0.092 crt - VS1

  13.353.001,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Maple Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.42 crt - VS1

  251.779.092,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Endrit Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.168 crt - VS1

  17.512.551,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Ninurta Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.136 crt - VS1

  14.721.584,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Bottego Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  9.796.634,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Empilera Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.28 crt - VS1

  33.162.024,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Larised Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.34 crt - VS1

  30.530.302,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Leganued Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.295 crt - VS1

  29.598.898,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Curbear Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  10.434.152,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Astgh Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  8.688.683,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Bituon Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.093 crt - VS1

  9.047.457,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.072 crt - VS1

  17.989.472,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Hoshi Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  7.733.487,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  18.145.202,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 30. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  16.551.407,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 31. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  16.551.407,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Fetu Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.036 crt - VS1

  6.869.675,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Glampi Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.024 crt - VS1

  15.808.717,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Hviezda Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  6.666.362,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Juldiz Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.054 crt - VS1

  7.768.364,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Alterable Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.068 crt - VS1

  9.704.441,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Alteration Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.064 crt - VS1

  9.654.963,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Amendment Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.054 crt - VS1

  8.743.297,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Bata Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.152 crt - VS1

  24.741.271,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Bocah Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.096 crt - VS1

  20.060.730,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Challenger Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.054 crt - VS1

  11.600.772,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Challenging Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  14.999.517,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Consultancy Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.054 crt - VS1

  10.413.335,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Consultant Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.032 crt - VS1

  9.414.069,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Consultation Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.032 crt - VS1

  9.236.982,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Discretionary Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Discretionary

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  8.808.455,00 ₫
  3.698.578  - 41.041.237  3.698.578 ₫ - 41.041.237 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Dziecko Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dziecko

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.08 crt - VS1

  18.895.461,00 ₫
  7.363.360  - 27.291.611  7.363.360 ₫ - 27.291.611 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Enfant Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enfant

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.16 crt - VS1

  25.217.651,00 ₫
  8.488.074  - 37.366.452  8.488.074 ₫ - 37.366.452 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Enforced Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enforced

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.064 crt - VS1

  13.692.578,00 ₫
  5.742.529  - 65.766.017  5.742.529 ₫ - 65.766.017 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Entity Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Entity

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  8.383.443,00 ₫
  3.452.005  - 38.607.959  3.452.005 ₫ - 38.607.959 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Farverig Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Farverig

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.132 crt - VS1

  15.673.265,00 ₫
  4.886.827  - 62.873.124  4.886.827 ₫ - 62.873.124 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Individually Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Individually

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.308 crt - VS1

  38.968.899,00 ₫
  10.371.159  - 160.285.236  10.371.159 ₫ - 160.285.236 ₫
 54. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.304 crt - VS1

  51.643.019,00 ₫
  14.382.278  - 75.390.433  14.382.278 ₫ - 75.390.433 ₫
 55. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Visuayasa Daughter Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay GLAMIRA Visuayasa Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.084 crt - VS1

  20.232.141,00 ₫
  7.785.128  - 29.785.449  7.785.128 ₫ - 29.785.449 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Lintang Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lintang

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  5.430.257,00 ₫
  2.773.933  - 28.618.013  2.773.933 ₫ - 28.618.013 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Naledi Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Naledi

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.163 crt - VS1

  15.180.931,00 ₫
  5.069.322  - 64.995.476  5.069.322 ₫ - 64.995.476 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Odsjaj Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Odsjaj

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.012 crt - VS1

  13.930.499,00 ₫
  7.097.052  - 19.087.689  7.097.052 ₫ - 19.087.689 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Onwunwu Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Onwunwu

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.15 crt - VS1

  37.671.153,00 ₫
  13.399.234  - 192.593.722  13.399.234 ₫ - 192.593.722 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Sitora Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.054 crt - VS1

  10.791.845,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Stralucire Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Stralucire

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.018 crt - VS1

  14.694.818,00 ₫
  6.888.872  - 20.221.056  6.888.872 ₫ - 20.221.056 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Taht Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Taht

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.03 crt - VS1

  9.987.241,00 ₫
  4.866.549  - 51.342.099  4.866.549 ₫ - 51.342.099 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Ildaite Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ildaite

  Vàng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây & Kim Cương

  0.07 crt - VS1

  9.685.515,00 ₫
  4.136.567  - 47.881.440  4.136.567 ₫ - 47.881.440 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Kesucian Kim Cương Xanh Lá Cây

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kesucian

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Xanh Lá Cây

  0.048 crt - VS1

  12.102.298,00 ₫
  5.314.272  - 59.899.117  5.314.272 ₫ - 59.899.117 ₫

You’ve viewed 60 of 84 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng