Đang tải...
Tìm thấy 36 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Bituon

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.093 crt - VS

  7.002.702,00 ₫
  3.290.927  - 36.636.617  3.290.927 ₫ - 36.636.617 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Rachelis

  Vàng Hồng 14K
  6.525.251,00 ₫
  3.984.886  - 37.358.310  3.984.886 ₫ - 37.358.310 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Fetu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.036 crt - VS

  5.968.272,00 ₫
  3.183.380  - 35.320.583  3.183.380 ₫ - 35.320.583 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Taht

  Vàng 14K & Đá Moissanite

  0.03 crt - VS

  9.901.084,00 ₫
  5.603.746  - 58.839.338  5.603.746 ₫ - 58.839.338 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Etolia

  Vàng Hồng 14K
  10.010.329,00 ₫
  5.960.348  - 57.311.047  5.960.348 ₫ - 57.311.047 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Naledi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.163 crt - VS

  12.442.298,00 ₫
  5.794.783  - 72.919.461  5.794.783 ₫ - 72.919.461 ₫
 7. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Trái tim

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.228 crt - VS

  11.380.981,00 ₫
  4.796.580  - 72.070.406  4.796.580 ₫ - 72.070.406 ₫
 8. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Heliconia Daughter Trái tim

  Vòng Tay GLAMIRA Heliconia Daughter

  Vàng 14K
  8.267.789,00 ₫
  4.796.580  - 47.334.675  4.796.580 ₫ - 47.334.675 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Ragsak

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.12 crt - VS

  29.133.822,00 ₫
  13.194.276  - 168.452.024  13.194.276 ₫ - 168.452.024 ₫
 11. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Trái tim

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.304 crt - VS

  47.477.037,00 ₫
  17.115.767  - 85.892.421  17.115.767 ₫ - 85.892.421 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Sitora

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  10.375.421,00 ₫
  5.518.841  - 60.112.916  5.518.841 ₫ - 60.112.916 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Eufracia

  Vàng 14K
  10.010.329,00 ₫
  5.883.934  - 57.311.047  5.883.934 ₫ - 57.311.047 ₫
 14. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Encyclia Daughter Trái tim

  Vòng Tay GLAMIRA Encyclia Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  6.564.307,00 ₫
  3.742.623  - 37.669.625  3.742.623 ₫ - 37.669.625 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Rafaila

  Vàng Hồng 14K
  8.823.920,00 ₫
  5.388.653  - 50.518.627  5.388.653 ₫ - 50.518.627 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Taruva

  Vàng 14K
  6.896.003,00 ₫
  4.000.735  - 39.480.937  4.000.735 ₫ - 39.480.937 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Hoshi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  7.717.603,00 ₫
  4.280.356  - 44.447.896  4.280.356 ₫ - 44.447.896 ₫
 18. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Dovera Daughter Trái tim

  Vòng Tay GLAMIRA Dovera Daughter

  Vàng 14K
  18.760.098,00 ₫
  9.308.445  - 25.204.407  9.308.445 ₫ - 25.204.407 ₫
 19. Vòng tay trẻ em Glampi

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.024 crt - VS

  17.542.558,00 ₫
  8.535.808  - 25.319.878  8.535.808 ₫ - 25.319.878 ₫
 20. Vòng tay trẻ em Juldiz

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  6.371.289,00 ₫
  3.269.418  - 35.094.170  3.269.418 ₫ - 35.094.170 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Bunta

  Vàng 14K
  10.714.759,00 ₫
  6.134.404  - 61.683.666  6.134.404 ₫ - 61.683.666 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Consult

  Vàng 14K
  9.676.651,00 ₫
  5.540.067  - 55.740.298  5.540.067 ₫ - 55.740.298 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Discretionary

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  7.908.923,00 ₫
  4.194.319  - 46.146.001  4.194.319 ₫ - 46.146.001 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Energetic

  Vàng 14K
  7.192.607,00 ₫
  4.172.810  - 41.518.671  4.172.810 ₫ - 41.518.671 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Vòng tay trẻ em Individuality

  Vàng 14K
  26.249.308,00 ₫
  12.623.713  - 150.621.921  12.623.713 ₫ - 150.621.921 ₫
 27. Vòng tay trẻ em Onwunwu

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.15 crt - VS

  39.708.207,00 ₫
  16.055.018  - 228.777.213  16.055.018 ₫ - 228.777.213 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Taraka

  Vàng 14K
  6.154.497,00 ₫
  3.570.548  - 35.235.675  3.570.548 ₫ - 35.235.675 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Wahas

  Vàng 14K
  35.851.810,00 ₫
  15.325.964  - 205.258.455  15.325.964 ₫ - 205.258.455 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Yarqirash

  Vàng 14K
  17.017.560,00 ₫
  8.443.827  - 22.863.287  8.443.827 ₫ - 22.863.287 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Zirka

  Vàng 14K
  9.824.952,00 ₫
  5.624.973  - 56.249.730  5.624.973 ₫ - 56.249.730 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Infano

  Vàng Vàng-Trắng 14K
  9.157.596,00 ₫
  5.242.899  - 52.768.611  5.242.899 ₫ - 52.768.611 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Kaulinan

  Vàng 14K
  9.639.576,00 ₫
  5.518.841  - 55.528.033  5.518.841 ₫ - 55.528.033 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Pueri

  Vàng 14K
  8.675.619,00 ₫
  4.966.957  - 50.009.196  4.966.957 ₫ - 50.009.196 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ahuifuru Daughter Trái tim

  Vòng Tay GLAMIRA Ahuifuru Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  21.200.275,00 ₫
  10.449.006  - 121.867.342  10.449.006 ₫ - 121.867.342 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Cereus Daughter Trái tim

  Vòng tay GLAMIRA Cereus Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.008 crt - VS

  18.799.155,00 ₫
  9.271.653  - 25.840.631  9.271.653 ₫ - 25.840.631 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Chidaliro Daughter Trái tim

  Vòng tay GLAMIRA Chidaliro Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.112 crt - VS

  20.901.127,00 ₫
  9.584.388  - 36.253.411  9.584.388 ₫ - 36.253.411 ₫
 38. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Sapnot Daughter Trái tim

  Vòng Tay GLAMIRA Sapnot Daughter

  Vàng 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.298 crt - VS

  15.886.904,00 ₫
  6.665.062  - 94.046.720  6.665.062 ₫ - 94.046.720 ₫

You’ve viewed 36 of 36 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng