Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.228 crt - AAA

  10.340.877,00 ₫
  4.273.912  - 65.806.572  4.273.912 ₫ - 65.806.572 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Ira Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  7.347.407,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Sitora Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.054 crt - AAA

  8.845.225,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Princetta Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.072 crt - AAA

  10.069.161,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Maple Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.42 crt - AAA

  19.320.203,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Quinta Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  8.502.132,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Penny Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.55 crt - AAA

  88.013.184,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Pranshi Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  11.374.748,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Benson Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  7.174.916,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Lynnette Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.04 crt - AAA

  9.099.637,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Zachary Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  9.025.016,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Bottego Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  7.201.141,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Empilera Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.28 crt - AAA

  14.777.278,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Larised Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAA

  10.739.664,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Leganued Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.295 crt - AAA

  11.024.897,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Curbear Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  7.838.659,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Astgh Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  8.202.028,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 19. Vòng tay trẻ em Bituon Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.093 crt - AAA

  5.776.053,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 20. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.072 crt - AAA

  15.015.469,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Hoshi Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  6.841.286,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Ngọc Lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  17.658.547,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  16.064.752,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  16.064.752,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Vòng tay trẻ em Fetu Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  5.409.710,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 27. Vòng tay trẻ em Glampi Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  14.916.516,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Hviezda Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  5.530.833,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Juldiz Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.054 crt - AAA

  5.713.598,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Alterable Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.068 crt - AAA

  7.081.911,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Alteration Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.064 crt - AAA

  7.410.943,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Amendment Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.054 crt - AAA

  6.742.604,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Bata Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.152 crt - AAA

  19.415.102,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Bocah Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.096 crt - AAA

  16.681.181,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Challenger Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  10.140.808,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Challenging Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  12.187.732,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Consultancy Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  9.061.515,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Consultant Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.032 crt - AAA

  8.224.468,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Consultation Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.032 crt - AAA

  8.047.381,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Discretionary Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Discretionary

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  7.105.162,00 ₫
  3.698.578  - 41.041.237  3.698.578 ₫ - 41.041.237 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Dziecko Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dziecko

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  16.083.676,00 ₫
  7.363.360  - 27.291.611  7.363.360 ₫ - 27.291.611 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Enfant Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enfant

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  19.594.081,00 ₫
  8.488.074  - 37.366.452  8.488.074 ₫ - 37.366.452 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Enforced Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enforced

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.064 crt - AAA

  11.448.558,00 ₫
  5.742.529  - 65.766.017  5.742.529 ₫ - 65.766.017 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Entity Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Entity

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  6.680.150,00 ₫
  3.452.005  - 38.607.959  3.452.005 ₫ - 38.607.959 ₫
 45. Lắc Tay Kim Cương
 46. Vòng tay trẻ em Farverig Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Farverig

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.132 crt - AAA

  10.238.950,00 ₫
  4.886.827  - 62.873.124  4.886.827 ₫ - 62.873.124 ₫
 47. Vòng tay trẻ em Individually Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Individually

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.308 crt - AAA

  26.802.523,00 ₫
  10.371.159  - 160.285.236  10.371.159 ₫ - 160.285.236 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.304 crt - AAA

  40.990.681,00 ₫
  14.382.278  - 75.390.433  14.382.278 ₫ - 75.390.433 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Visuayasa Daughter Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Visuayasa Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.084 crt - AAA

  16.771.483,00 ₫
  7.785.128  - 29.785.449  7.785.128 ₫ - 29.785.449 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Lintang Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lintang

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  4.943.602,00 ₫
  2.773.933  - 28.618.013  2.773.933 ₫ - 28.618.013 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Naledi Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Naledi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.163 crt - AAA

  10.692.890,00 ₫
  5.069.322  - 64.995.476  5.069.322 ₫ - 64.995.476 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Odsjaj Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Odsjaj

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  13.443.844,00 ₫
  7.097.052  - 19.087.689  7.097.052 ₫ - 19.087.689 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Onwunwu Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Onwunwu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  32.858.675,00 ₫
  13.399.234  - 192.593.722  13.399.234 ₫ - 192.593.722 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Stralucire Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Stralucire

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.018 crt - AAA

  14.045.945,00 ₫
  6.888.872  - 20.221.056  6.888.872 ₫ - 20.221.056 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Taht Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Taht

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  8.932.822,00 ₫
  4.866.549  - 51.342.099  4.866.549 ₫ - 51.342.099 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Ildaite Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ildaite

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Sapphire Trắng

  0.07 crt - AAA

  8.144.441,00 ₫
  4.136.567  - 47.881.440  4.136.567 ₫ - 47.881.440 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Kesucian Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kesucian

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  10.399.005,00 ₫
  5.314.272  - 59.899.117  5.314.272 ₫ - 59.899.117 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Kleurich Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kleurich

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.058 crt - AAA

  7.963.568,00 ₫
  4.156.845  - 44.812.816  4.156.845 ₫ - 44.812.816 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Kolere Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kolere

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  12.929.612,00 ₫
  4.787.604  - 61.629.451  4.787.604 ₫ - 61.629.451 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Mabulukon Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mabulukon

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.128 crt - AAA

  10.607.185,00 ₫
  4.927.381  - 60.845.389  4.927.381 ₫ - 60.845.389 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Mchezo Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mchezo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  9.779.331,00 ₫
  4.886.827  - 56.222.172  4.886.827 ₫ - 56.222.172 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Naupang Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Naupang

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.128 crt - AAA

  8.942.554,00 ₫
  4.027.340  - 51.315.064  4.027.340 ₫ - 51.315.064 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Nevinnost Ngọc Lục Bảo

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Nevinnost

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.032 crt - AAA

  8.720.316,00 ₫
  4.744.886  - 50.585.082  4.744.886 ₫ - 50.585.082 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng