Đang tải...
Tìm thấy 77 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Princetta

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.072 crt - AAA

  11.541.452,00 ₫
  6.339.592  - 66.056.285  6.339.592 ₫ - 66.056.285 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Alterable

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.068 crt - AAA

  7.969.489,00 ₫
  4.065.263  - 44.164.882  4.065.263 ₫ - 44.164.882 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.228 crt - AAA

  11.380.981,00 ₫
  4.796.580  - 72.070.406  4.796.580 ₫ - 72.070.406 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Ira

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  8.173.262,00 ₫
  4.495.450  - 48.268.636  4.495.450 ₫ - 48.268.636 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Sitora

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.054 crt - AAA

  10.149.007,00 ₫
  5.518.841  - 60.112.916  5.518.841 ₫ - 60.112.916 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Maple

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.42 crt - AAA

  21.633.292,00 ₫
  7.321.663  - 339.451.216  7.321.663 ₫ - 339.451.216 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Quinta

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.008 crt - AAA

  9.864.008,00 ₫
  5.805.820  - 56.561.045  5.805.820 ₫ - 56.561.045 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Penny

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  1.55 crt - AAA

  99.584.527,00 ₫
  29.544.482  - 476.389.250  29.544.482 ₫ - 476.389.250 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  13.315.974,00 ₫
  7.231.097  - 77.009.065  7.231.097 ₫ - 77.009.065 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Benson

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.016 crt - AAA

  8.066.847,00 ₫
  4.581.487  - 46.683.738  4.581.487 ₫ - 46.683.738 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.04 crt - AAA

  10.267.024,00 ₫
  5.591.859  - 60.296.876  5.591.859 ₫ - 60.296.876 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Zachary

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  10.300.138,00 ₫
  5.660.916  - 59.461.980  5.660.916 ₫ - 59.461.980 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Bottego

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  8.168.451,00 ₫
  4.344.885  - 49.443.161  4.344.885 ₫ - 49.443.161 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Empilera

  Vàng Hồng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.28 crt - AAA

  17.026.050,00 ₫
  8.257.035  - 110.532.488  8.257.035 ₫ - 110.532.488 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Larised

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  12.210.224,00 ₫
  5.370.257  - 87.098.639  5.370.257 ₫ - 87.098.639 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Leganued

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - AAA

  12.552.674,00 ₫
  5.582.520  - 85.089.211  5.582.520 ₫ - 85.089.211 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Curbear

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  8.909.957,00 ₫
  4.712.241  - 53.688.423  4.712.241 ₫ - 53.688.423 ₫
 19. Vòng tay trẻ em Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  9.475.708,00 ₫
  5.327.804  - 54.579.922  5.327.804 ₫ - 54.579.922 ₫
 20. Vòng tay trẻ em Bituon

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.093 crt - AAA

  6.380.063,00 ₫
  3.290.927  - 36.636.617  3.290.927 ₫ - 36.636.617 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Ekadrsti

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.072 crt - AAA

  17.609.065,00 ₫
  8.259.865  - 30.176.458  8.259.865 ₫ - 30.176.458 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Hoshi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  7.717.603,00 ₫
  4.280.356  - 44.447.896  4.280.356 ₫ - 44.447.896 ₫
 23. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  20.857.823,00 ₫
  10.265.045  - 119.744.707  10.265.045 ₫ - 119.744.707 ₫
 24. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  18.929.908,00 ₫
  9.308.445  - 26.506.287  9.308.445 ₫ - 26.506.287 ₫
 25. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 26. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  18.929.908,00 ₫
  9.308.445  - 26.506.287  9.308.445 ₫ - 26.506.287 ₫
 27. Vòng tay trẻ em Fetu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  5.996.574,00 ₫
  3.183.380  - 35.320.583  3.183.380 ₫ - 35.320.583 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Glampi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.024 crt - AAA

  17.542.558,00 ₫
  8.535.808  - 25.319.878  8.535.808 ₫ - 25.319.878 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Hviezda

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  6.160.442,00 ₫
  3.376.965  - 34.853.606  3.376.965 ₫ - 34.853.606 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Juldiz

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.054 crt - AAA

  6.314.686,00 ₫
  3.269.418  - 35.094.170  3.269.418 ₫ - 35.094.170 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Alteration

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.064 crt - AAA

  8.202.695,00 ₫
  4.151.300  - 47.193.170  4.151.300 ₫ - 47.193.170 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Amendment

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.054 crt - AAA

  7.577.227,00 ₫
  3.936.207  - 42.070.549  3.936.207 ₫ - 42.070.549 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Bata

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.152 crt - AAA

  22.548.288,00 ₫
  9.952.311  - 41.268.482  9.952.311 ₫ - 41.268.482 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Bocah

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.096 crt - AAA

  19.389.813,00 ₫
  8.848.542  - 33.128.898  8.848.542 ₫ - 33.128.898 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - AAA

  11.775.509,00 ₫
  6.052.046  - 68.787.405  6.052.046 ₫ - 68.787.405 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  13.981.630,00 ₫
  6.969.023  - 80.292.068  6.969.023 ₫ - 80.292.068 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Consultancy

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - AAA

  10.432.025,00 ₫
  5.518.841  - 60.537.442  5.518.841 ₫ - 60.537.442 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Consultant

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.032 crt - AAA

  9.387.973,00 ₫
  5.115.541  - 54.438.418  5.115.541 ₫ - 54.438.418 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Consultation

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.032 crt - AAA

  9.165.521,00 ₫
  4.988.183  - 53.164.835  4.988.183 ₫ - 53.164.835 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Discretionary

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  7.993.828,00 ₫
  4.194.319  - 46.146.001  4.194.319 ₫ - 46.146.001 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Dziecko

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  18.727.268,00 ₫
  8.646.184  - 31.109.284  8.646.184 ₫ - 31.109.284 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Enfant

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.16 crt - AAA

  22.735.645,00 ₫
  9.989.103  - 42.103.949  9.989.103 ₫ - 42.103.949 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Enforced

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.064 crt - AAA

  13.096.634,00 ₫
  6.622.609  - 75.211.902  6.622.609 ₫ - 75.211.902 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Entity

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  7.474.775,00 ₫
  3.893.188  - 43.174.321  3.893.188 ₫ - 43.174.321 ₫
 45. Nhẫn trẻ em
 46. Vòng tay trẻ em Farverig

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.132 crt - AAA

  11.533.811,00 ₫
  5.582.520  - 70.485.507  5.582.520 ₫ - 70.485.507 ₫
 47. Vòng tay trẻ em Individually

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - AAA

  32.486.730,00 ₫
  12.314.658  - 187.315.142  12.314.658 ₫ - 187.315.142 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.304 crt - AAA

  48.099.676,00 ₫
  17.115.767  - 85.892.421  17.115.767 ₫ - 85.892.421 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Visuayasa Daughter Đá Emerald / Ngọc lục Bảo

  Vòng tay GLAMIRA Visuayasa Daughter

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.084 crt - AAA

  19.558.492,00 ₫
  9.142.881  - 33.869.272  9.142.881 ₫ - 33.869.272 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Lintang

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  5.508.652,00 ₫
  3.097.343  - 31.867.770  3.097.343 ₫ - 31.867.770 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Naledi

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.163 crt - AAA

  12.640.410,00 ₫
  5.794.783  - 72.919.461  5.794.783 ₫ - 72.919.461 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Odsjaj

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.012 crt - AAA

  15.852.659,00 ₫
  8.380.148  - 22.371.968  8.380.148 ₫ - 22.371.968 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Onwunwu

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.15 crt - AAA

  39.142.172,00 ₫
  16.055.018  - 228.777.213  16.055.018 ₫ - 228.777.213 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Stralucire

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.018 crt - AAA

  16.594.165,00 ₫
  8.149.489  - 23.707.810  8.149.489 ₫ - 23.707.810 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Taht

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.03 crt - AAA

  10.240.705,00 ₫
  5.603.746  - 58.839.338  5.603.746 ₫ - 58.839.338 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Ildaite

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo & Kim Cương Nhân Tạo

  0.07 crt - AAA

  9.286.652,00 ₫
  4.733.467  - 54.155.396  4.733.467 ₫ - 54.155.396 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Kesucian

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.048 crt - AAA

  11.997.961,00 ₫
  6.174.310  - 69.070.426  6.174.310 ₫ - 69.070.426 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Kleurich

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.058 crt - AAA

  9.040.710,00 ₫
  4.754.694  - 50.943.150  4.754.694 ₫ - 50.943.150 ₫
 59. Lắc Tay Kim Cương
 60. Vòng tay trẻ em Kolere

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.3 crt - AAA

  14.127.951,00 ₫
  5.355.823  - 67.910.052  5.355.823 ₫ - 67.910.052 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Mabulukon

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.128 crt - AAA

  11.919.281,00 ₫
  5.624.973  - 68.362.880  5.624.973 ₫ - 68.362.880 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Mchezo

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.08 crt - AAA

  11.052.681,00 ₫
  5.582.520  - 63.523.276  5.582.520 ₫ - 63.523.276 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Naupang

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.128 crt - AAA

  9.880.141,00 ₫
  4.516.959  - 56.688.410  4.516.959 ₫ - 56.688.410 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Nevinnost

  Vàng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.032 crt - AAA

  10.018.254,00 ₫
  5.476.389  - 58.046.893  5.476.389 ₫ - 58.046.893 ₫

You’ve viewed 60 of 77 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng