Đang tải...
Tìm thấy 89 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Puthika Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  7.537.473,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Bituon Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.093 crt - AAA

  5.830.126,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Sitora Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  8.818.188,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Poshia Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  8.216.087,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Posie Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  6.353.820,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Empilera Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.28 crt - AAA

  14.155.441,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Porfiria Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  8.959.858,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Purlie Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.076 crt - AAA

  9.284.295,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Avice Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  9.633.064,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Maple Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.42 crt - AAA

  18.076.530,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Quillie Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  6.793.702,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Pootsie Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  6.126.444,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Fardau Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  13.630.666,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Curbear Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  7.811.622,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Quinta Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.008 crt - AAA

  8.529.168,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Eydie Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.005 crt - AAA

  10.583.393,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Fabiolita Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  7.968.163,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Princetta Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.072 crt - AAA

  9.933.979,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Ezira Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.04 crt - AAA

  9.390.548,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Falcila Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.01 crt - AAA

  8.301.793,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Piuta Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  10.270.312,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Eyshal Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  9.420.287,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Pranshi Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  11.509.930,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Endrit Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.168 crt - AAA

  10.131.616,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Ninurta Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.136 crt - AAA

  9.692.815,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Bottego Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  7.174.104,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Larised Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  10.334.118,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Leganued Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - AAA

  10.484.169,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Astgh Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  8.174.991,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.072 crt - AAA

  14.745.105,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Hoshi Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  6.976.468,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 35. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Đá Sapphire Hồng

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  17.631.510,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 36. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  16.037.715,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 37. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  16.037.715,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Fetu Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.036 crt - AAA

  5.382.673,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Glampi Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  15.051.698,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Hviezda Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.03 crt - AAA

  5.503.797,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Juldiz Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  5.686.561,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Alterable Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.068 crt - AAA

  7.081.911,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Alteration Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.064 crt - AAA

  7.275.761,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Amendment Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.054 crt - AAA

  6.526.313,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Bata Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.152 crt - AAA

  19.117.702,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Bocah Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.096 crt - AAA

  16.491.926,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Challenger Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - AAA

  10.005.626,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Challenging Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  12.025.514,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Consultancy Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - AAA

  8.899.297,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Consultant Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  8.413.722,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Consultation Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.032 crt - AAA

  8.236.635,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Discretionary Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Discretionary

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.048 crt - AAA

  7.024.053,00 ₫
  3.698.578  - 41.041.237  3.698.578 ₫ - 41.041.237 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Dziecko Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dziecko

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.08 crt - AAA

  15.921.458,00 ₫
  7.363.360  - 27.291.611  7.363.360 ₫ - 27.291.611 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Enfant Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enfant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  18.188.189,00 ₫
  8.488.074  - 37.366.452  8.488.074 ₫ - 37.366.452 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Enforced Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enforced

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.064 crt - AAA

  11.313.376,00 ₫
  5.742.529  - 65.766.017  5.742.529 ₫ - 65.766.017 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Entity Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Entity

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.048 crt - AAA

  6.599.041,00 ₫
  3.452.005  - 38.607.959  3.452.005 ₫ - 38.607.959 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Farverig Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Farverig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.132 crt - AAA

  9.725.259,00 ₫
  4.886.827  - 62.873.124  4.886.827 ₫ - 62.873.124 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Individually Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Individually

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.308 crt - AAA

  27.451.397,00 ₫
  10.371.159  - 160.285.236  10.371.159 ₫ - 160.285.236 ₫
 60. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.304 crt - AAA

  38.314.079,00 ₫
  14.382.278  - 75.390.433  14.382.278 ₫ - 75.390.433 ₫
 61. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Visuayasa Daughter Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay GLAMIRA Visuayasa Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.084 crt - AAA

  16.447.046,00 ₫
  7.785.128  - 29.785.449  7.785.128 ₫ - 29.785.449 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Lintang Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lintang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  4.916.565,00 ₫
  2.773.933  - 28.618.013  2.773.933 ₫ - 28.618.013 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Naledi Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Naledi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng & Kim Cương Nhân Tạo

  0.163 crt - AAA

  11.071.400,00 ₫
  5.069.322  - 64.995.476  5.069.322 ₫ - 64.995.476 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Odsjaj Đá Sapphire Hồng

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Odsjaj

  Vàng 14K & Đá Sapphire Hồng

  0.012 crt - AAA

  13.416.807,00 ₫
  7.097.052  - 19.087.689  7.097.052 ₫ - 19.087.689 ₫

You’ve viewed 60 of 89 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng