Đang tải...
Tìm thấy 100 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Hviezda

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  6.103.838,00 ₫
  3.376.965  - 34.853.606  3.376.965 ₫ - 34.853.606 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Lintang

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  5.452.049,00 ₫
  3.097.343  - 31.867.770  3.097.343 ₫ - 31.867.770 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Bituon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.093 crt - AAA

  6.323.460,00 ₫
  3.290.927  - 36.636.617  3.290.927 ₫ - 36.636.617 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.088 crt - AAA

  10.485.798,00 ₫
  5.377.332  - 57.877.082  5.377.332 ₫ - 57.877.082 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.094.115,00 ₫
  4.211.300  - 40.329.989  4.211.300 ₫ - 40.329.989 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.004 crt - AAA

  8.649.297,00 ₫
  5.360.917  - 49.457.306  5.360.917 ₫ - 49.457.306 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Porfiria

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  10.145.045,00 ₫
  6.022.612  - 58.669.531  6.022.612 ₫ - 58.669.531 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  6.734.117,00 ₫
  4.038.093  - 37.556.418  4.038.093 ₫ - 37.556.418 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Maple

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.42 crt - AAA

  19.652.170,00 ₫
  7.321.663  - 339.451.216  7.321.663 ₫ - 339.451.216 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.28 crt - AAA

  15.554.359,00 ₫
  8.257.035  - 110.532.488  8.257.035 ₫ - 110.532.488 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Purlie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.076 crt - AAA

  10.456.364,00 ₫
  6.022.612  - 58.754.436  6.022.612 ₫ - 58.754.436 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Drew

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.005 crt - AAA

  8.315.620,00 ₫
  5.026.391  - 47.546.943  5.026.391 ₫ - 47.546.943 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Dominik

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  10.156.081,00 ₫
  4.988.183  - 59.645.936  4.988.183 ₫ - 59.645.936 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Princetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  11.286.737,00 ₫
  6.339.592  - 66.056.285  6.339.592 ₫ - 66.056.285 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Quinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  9.835.706,00 ₫
  5.805.820  - 56.561.045  5.805.820 ₫ - 56.561.045 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Quillie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.008 crt - AAA

  7.759.490,00 ₫
  4.979.692  - 44.674.310  4.979.692 ₫ - 44.674.310 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Eydie

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.005 crt - AAA

  12.356.827,00 ₫
  7.025.910  - 70.683.626  7.025.910 ₫ - 70.683.626 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Ezira

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.482.685,00 ₫
  6.090.536  - 60.778.009  6.090.536 ₫ - 60.778.009 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  15.960.489,00 ₫
  8.150.338  - 92.971.253  8.150.338 ₫ - 92.971.253 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  9.255.238,00 ₫
  5.479.219  - 53.575.216  5.479.219 ₫ - 53.575.216 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  8.958.636,00 ₫
  5.364.314  - 51.877.111  5.364.314 ₫ - 51.877.111 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Piuta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  11.776.358,00 ₫
  6.755.628  - 67.075.150  6.755.628 ₫ - 67.075.150 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.738.250,00 ₫
  6.384.875  - 61.131.783  6.384.875 ₫ - 61.131.783 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Falcila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.01 crt - AAA

  9.466.935,00 ₫
  5.589.596  - 53.914.837  5.589.596 ₫ - 53.914.837 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.03 crt - AAA

  13.344.275,00 ₫
  7.231.097  - 77.009.065  7.231.097 ₫ - 77.009.065 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Benson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.016 crt - AAA

  8.066.847,00 ₫
  4.581.487  - 46.683.738  4.581.487 ₫ - 46.683.738 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Elon

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.005 crt - AAA

  10.132.308,00 ₫
  5.675.632  - 57.947.831  5.675.632 ₫ - 57.947.831 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Emerson

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.005 crt - AAA

  9.835.706,00 ₫
  5.582.520  - 56.249.726  5.582.520 ₫ - 56.249.726 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.02 crt - AAA

  7.272.700,00 ₫
  4.022.244  - 41.391.307  4.022.244 ₫ - 41.391.307 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Ira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  8.031.753,00 ₫
  4.495.450  - 48.268.636  4.495.450 ₫ - 48.268.636 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Jenee

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.005 crt - AAA

  6.758.457,00 ₫
  3.871.679  - 38.631.888  3.871.679 ₫ - 38.631.888 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.04 crt - AAA

  10.295.326,00 ₫
  5.591.859  - 60.296.876  5.591.859 ₫ - 60.296.876 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.025 crt - AAA

  9.989.952,00 ₫
  5.403.370  - 56.886.521  5.403.370 ₫ - 56.886.521 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  10.243.535,00 ₫
  5.660.916  - 59.461.980  5.660.916 ₫ - 59.461.980 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.168 crt - AAA

  11.628.340,00 ₫
  5.879.688  - 74.249.643  5.879.688 ₫ - 74.249.643 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.136 crt - AAA

  10.001.838,00 ₫
  5.162.239  - 63.452.524  5.162.239 ₫ - 63.452.524 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Bottego

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  8.140.149,00 ₫
  4.344.885  - 49.443.161  4.344.885 ₫ - 49.443.161 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.34 crt - AAA

  11.247.964,00 ₫
  5.370.257  - 87.098.639  5.370.257 ₫ - 87.098.639 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Leganued

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.295 crt - AAA

  10.996.078,00 ₫
  5.582.520  - 85.089.211  5.582.520 ₫ - 85.089.211 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Curbear

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  8.881.655,00 ₫
  4.712.241  - 53.688.423  4.712.241 ₫ - 53.688.423 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  9.419.105,00 ₫
  5.327.804  - 54.579.922  5.327.804 ₫ - 54.579.922 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Ekadrsti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  17.382.651,00 ₫
  8.259.865  - 30.176.458  8.259.865 ₫ - 30.176.458 ₫
 46. Nhẫn trẻ em
 47. Vòng tay trẻ em Hoshi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  7.660.999,00 ₫
  4.280.356  - 44.447.896  4.280.356 ₫ - 44.447.896 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Đá Sapphire Trắng

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  20.801.220,00 ₫
  10.265.045  - 119.744.707  10.265.045 ₫ - 119.744.707 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  18.873.305,00 ₫
  9.308.445  - 26.506.287  9.308.445 ₫ - 26.506.287 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Đá Sapphire Trắng

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  18.873.305,00 ₫
  9.308.445  - 26.506.287  9.308.445 ₫ - 26.506.287 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Fetu

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.036 crt - AAA

  5.855.065,00 ₫
  3.183.380  - 35.320.583  3.183.380 ₫ - 35.320.583 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Glampi

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.024 crt - AAA

  17.485.954,00 ₫
  8.535.808  - 25.319.878  8.535.808 ₫ - 25.319.878 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Juldiz

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  6.144.875,00 ₫
  3.269.418  - 35.094.170  3.269.418 ₫ - 35.094.170 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Alterable

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.068 crt - AAA

  7.714.773,00 ₫
  4.065.263  - 44.164.882  4.065.263 ₫ - 44.164.882 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Alteration

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  7.976.281,00 ₫
  4.151.300  - 47.193.170  4.151.300 ₫ - 47.193.170 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Amendment

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  7.209.304,00 ₫
  3.936.207  - 42.070.549  3.936.207 ₫ - 42.070.549 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Bata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  21.303.011,00 ₫
  9.952.311  - 41.268.482  9.952.311 ₫ - 41.268.482 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Bocah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  18.597.364,00 ₫
  8.848.542  - 33.128.898  8.848.542 ₫ - 33.128.898 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  11.435.888,00 ₫
  6.052.046  - 68.787.405  6.052.046 ₫ - 68.787.405 ₫
 60. Lắc Tay Kim Cương
 61. Vòng tay trẻ em Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  13.330.690,00 ₫
  6.969.023  - 80.292.068  6.969.023 ₫ - 80.292.068 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Consultancy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  10.120.705,00 ₫
  5.518.841  - 60.537.442  5.518.841 ₫ - 60.537.442 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Consultant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.331.369,00 ₫
  5.115.541  - 54.438.418  5.115.541 ₫ - 54.438.418 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Consultation

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  9.108.917,00 ₫
  4.988.183  - 53.164.835  4.988.183 ₫ - 53.164.835 ₫
 65. Vòng tay trẻ em Discretionary

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  7.824.017,00 ₫
  4.194.319  - 46.146.001  4.194.319 ₫ - 46.146.001 ₫

You’ve viewed 60 of 100 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng