Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Drew Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  7.333.349,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Puthika Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.004 crt - AAA

  7.510.437,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Fabiolita Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  7.860.018,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Posie Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  6.272.711,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Jenee Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  6.102.112,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Curbear Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  7.649.404,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Pootsie Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.018 crt - AAA

  6.018.299,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Leganued Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - AAA

  9.591.969,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Emerson Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  8.616.767,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Eyshal Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  9.312.142,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Ezira Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  9.174.257,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Quinta Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  8.502.132,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Purlie Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.076 crt - AAA

  9.040.967,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Penny Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  1.55 crt - AAA

  83.146.634,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Eydie Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  10.556.357,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Falcila Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.01 crt - AAA

  8.220.684,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Fardau Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.16 crt - AAA

  13.630.666,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Piuta Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  10.162.167,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Porfiria Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.018 crt - AAA

  8.851.713,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Poshia Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  8.107.942,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Pranshi Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  11.401.785,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Princetta Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  9.690.651,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Quillie Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.008 crt - AAA

  6.766.666,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Benson Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.016 crt - AAA

  7.201.952,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Elon Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  8.864.690,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Howard Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.02 crt - AAA

  6.612.018,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Ira Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.036 crt - AAA

  7.212.225,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Lynnette Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.04 crt - AAA

  9.126.673,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Mariano Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.025 crt - AAA

  8.986.895,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Zachary Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  8.970.944,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Dominik Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - AAA

  9.297.542,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Maple Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.42 crt - AAA

  16.021.764,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Endrit Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.168 crt - AAA

  10.699.380,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Ninurta Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.136 crt - AAA

  9.206.160,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Avice Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.088 crt - AAA

  9.254.555,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Bottego Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  7.011.886,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Empilera Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Sapphire

  0.28 crt - AAA

  13.263.241,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Larised Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  9.441.918,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Astgh Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  8.147.955,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Bituon Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.093 crt - AAA

  5.667.908,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.072 crt - AAA

  14.582.887,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Hoshi Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  6.868.323,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Đá Sapphire

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  17.604.474,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 48. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Đá Sapphire

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Fetu Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.036 crt - AAA

  5.274.528,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Glampi Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.024 crt - AAA

  14.943.553,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Hviezda Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.03 crt - AAA

  5.422.688,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Juldiz Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.054 crt - AAA

  5.524.343,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Alterable Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.068 crt - AAA

  6.865.620,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Alteration Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.064 crt - AAA

  7.059.470,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Amendment Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.054 crt - AAA

  6.364.095,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Bata Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.152 crt - AAA

  18.576.974,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Bocah Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.096 crt - AAA

  16.167.490,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Challenger Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - AAA

  9.924.516,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Challenging Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire

  0.08 crt - AAA

  11.755.150,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Consultancy Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Đá Sapphire & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - AAA

  8.818.187,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Consultant Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  8.251.504,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Consultation Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultation

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.032 crt - AAA

  8.074.417,00 ₫
  4.359.618  - 46.732.400  4.359.618 ₫ - 46.732.400 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Discretionary Đá Sapphire

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Discretionary

  Vàng 14K & Đá Sapphire

  0.048 crt - AAA

  6.861.835,00 ₫
  3.698.578  - 41.041.237  3.698.578 ₫ - 41.041.237 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng