Đang tải...
Tìm thấy 92 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Gardey Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gardey

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Trai Hồng
  4.887.637,00 ₫
  2.835.575  - 27.982.657  2.835.575 ₫ - 27.982.657 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Gantier Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gantier

  Vàng 14K
  5.029.308,00 ₫
  2.917.766  - 28.793.752  2.917.766 ₫ - 28.793.752 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Bentang Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bentang

  Vàng 14K
  8.110.646,00 ₫
  4.643.499  - 46.434.997  4.643.499 ₫ - 46.434.997 ₫
 4. Kids Cord Bracelet Natcattiram Symbols

  GLAMIRA Kids Cord Bracelet Natcattiram

  Vàng 14K
  7.402.292,00 ₫
  4.237.953  - 42.379.537  4.237.953 ₫ - 42.379.537 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Artrion Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Artrion

  Vàng 14K
  8.925.252,00 ₫
  4.905.482  - 51.098.775  4.905.482 ₫ - 51.098.775 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Ira Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  7.347.407,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Elon Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.918.762,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Dominik Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.092 crt - AAA

  9.135.324,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Entity Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Entity

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.048 crt - AAA

  6.517.932,00 ₫
  3.452.005  - 38.607.959  3.452.005 ₫ - 38.607.959 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Leganued Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.295 crt - AAA

  9.619.005,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Howard Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 13. Kids Gold GK10121 Symbols

  GLAMIRA Kids Gold GK10121

  Vàng 14K
  13.788.559,00 ₫
  13.788.559  - 14.753.758  13.788.559 ₫ - 14.753.758 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Evaristo Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evaristo

  Vàng Trắng 14K
  8.323.151,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Jennefer Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jennefer

  Vàng Trắng 14K
  6.658.521,00 ₫
  3.862.959  - 38.121.307  3.862.959 ₫ - 38.121.307 ₫
 16. Kids Gold GK10116 Symbols

  GLAMIRA Kids Gold GK10116

  Vàng 14K
  11.787.866,00 ₫
  11.787.866  - 12.613.016  11.787.866 ₫ - 12.613.016 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Piamaria Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piamaria

  Vàng 14K
  11.546.160,00 ₫
  6.434.119  - 66.103.972  6.434.119 ₫ - 66.103.972 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Eruchi Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eruchi

  Vàng Trắng 14K
  7.083.534,00 ₫
  4.325.822  - 40.554.585  4.325.822 ₫ - 40.554.585 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Estlin Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Estlin

  Vàng Trắng 14K
  9.279.429,00 ₫
  5.454.321  - 53.126.505  5.454.321 ₫ - 53.126.505 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Zachary Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  8.889.835,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Endrit Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  8.996.088,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.072 crt - AAA

  14.799.178,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Tohrans Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Tohrans

  Vàng 14K
  6.375.180,00 ₫
  3.698.578  - 36.499.125  3.698.578 ₫ - 36.499.125 ₫
 25. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Symbols

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  17.604.474,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Symbols

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 28. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Lycaste Daughter Symbols

  Vòng tay GLAMIRA Lycaste Daughter

  Vàng 14K
  16.398.380,00 ₫
  8.136.601  - 22.031.412  8.136.601 ₫ - 22.031.412 ₫
 29. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Symbols

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.012 crt - AAA

  16.010.679,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Bliki Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bliki

  Vàng 14K
  14.946.256,00 ₫
  8.214.736  - 20.080.466  8.214.736 ₫ - 20.080.466 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Destello Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Destello

  Vàng 14K
  14.698.333,00 ₫
  7.293.066  - 19.747.379  7.293.066 ₫ - 19.747.379 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Academia Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Academia

  Vàng 14K
  5.950.168,00 ₫
  3.452.005  - 34.390.283  3.452.005 ₫ - 34.390.283 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Academy Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Academy

  Vàng 14K
  7.083.534,00 ₫
  4.055.458  - 40.879.021  4.055.458 ₫ - 40.879.021 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Adjust Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Adjust

  Vàng 14K
  6.446.016,00 ₫
  3.739.673  - 37.229.108  3.739.673 ₫ - 37.229.108 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Alteration Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  7.194.652,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Amendment Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  6.391.131,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Bata Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.152 crt - AAA

  18.225.501,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Bocah Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.096 crt - AAA

  15.924.162,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Challenger Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  9.897.480,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Challenging Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  11.565.895,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Clausee Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Clausee

  Vàng 14K
  7.968.974,00 ₫
  4.562.390  - 45.948.338  4.562.390 ₫ - 45.948.338 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Consultancy Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.054 crt - AAA

  8.818.187,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Consultant Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.032 crt - AAA

  8.170.395,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Dziecko Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dziecko

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.08 crt - AAA

  15.461.839,00 ₫
  7.363.360  - 27.291.611  7.363.360 ₫ - 27.291.611 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Enfant Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enfant

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.16 crt - AAA

  18.350.407,00 ₫
  8.488.074  - 37.366.452  8.488.074 ₫ - 37.366.452 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Enforced Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Enforced

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.064 crt - AAA

  11.232.267,00 ₫
  5.742.529  - 65.766.017  5.742.529 ₫ - 65.766.017 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Farverig Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Farverig

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.132 crt - AAA

  9.806.368,00 ₫
  4.886.827  - 62.873.124  4.886.827 ₫ - 62.873.124 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Flos Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Flos

  Vàng 14K
  14.769.167,00 ₫
  7.328.213  - 20.166.982  7.328.213 ₫ - 20.166.982 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Rainlily Daughter Symbols

  Vòng tay GLAMIRA Rainlily Daughter

  Vàng 14K
  34.850.988,00 ₫
  13.833.980  - 46.822.702  13.833.980 ₫ - 46.822.702 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Somnium Daughter Symbols

  Vòng Tay GLAMIRA Somnium Daughter

  Vàng 14K
  7.296.039,00 ₫
  4.232.816  - 41.771.220  4.232.816 ₫ - 41.771.220 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Visuayasa Daughter Symbols

  Vòng tay GLAMIRA Visuayasa Daughter

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.084 crt - AAA

  16.501.119,00 ₫
  7.785.128  - 29.785.449  7.785.128 ₫ - 29.785.449 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Canchs Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Canchs

  Vàng 14K
  6.198.092,00 ₫
  3.595.839  - 35.485.260  3.595.839 ₫ - 35.485.260 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Gambhiramaya Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gambhiramaya

  Vàng 14K
  5.666.826,00 ₫
  3.287.624  - 32.443.665  3.287.624 ₫ - 32.443.665 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Nirdosa Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Nirdosa

  Vàng 14K
  6.304.344,00 ₫
  3.657.482  - 36.093.577  3.657.482 ₫ - 36.093.577 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Onschelleg Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Onschelleg

  Vàng 14K
  16.079.622,00 ₫
  7.978.438  - 21.603.156  7.978.438 ₫ - 21.603.156 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Onschuldig Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Onschuldig

  Vàng 14K
  17.319.241,00 ₫
  8.593.516  - 23.268.599  8.593.516 ₫ - 23.268.599 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Onskuldig Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Onskuldig

  Vàng 14K
  6.339.762,00 ₫
  3.678.029  - 36.296.347  3.678.029 ₫ - 36.296.347 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Senkulpana Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Senkulpana

  Vàng 14K
  15.194.180,00 ₫
  7.539.097  - 20.413.555  7.539.097 ₫ - 20.413.555 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Sogasaina Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sogasaina

  Vàng 14K
  5.737.662,00 ₫
  3.328.720  - 32.849.212  3.328.720 ₫ - 32.849.212 ₫
 61. Kids Cord Bracelet Stelo Symbols

  GLAMIRA Kids Cord Bracelet Stelo

  Vàng 14K
  7.791.886,00 ₫
  4.461.003  - 44.610.037  4.461.003 ₫ - 44.610.037 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Stralucire Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Stralucire

  Vàng 14K & Đá Sapphire Trắng

  0.018 crt - AAA

  14.018.908,00 ₫
  6.888.872  - 20.221.056  6.888.872 ₫ - 20.221.056 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Suutu Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Suutu

  Vàng 14K
  16.469.216,00 ₫
  8.171.748  - 22.126.580  8.171.748 ₫ - 22.126.580 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Tyylikas Symbols

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Tyylikas

  Vàng 14K
  6.127.256,00 ₫
  3.554.744  - 35.079.712  3.554.744 ₫ - 35.079.712 ₫

You’ve viewed 60 of 92 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng