Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Porfiria Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.018 crt - AAA

  8.581.349,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Benson Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.016 crt - AAA

  7.039.734,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 3. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Passiflora Daughter Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Passiflora Daughter

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.304 crt - AAA

  37.259.659,00 ₫
  14.382.278  - 75.390.433  14.382.278 ₫ - 75.390.433 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Đá Thạch Anh Tím

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.228 crt - AAA

  8.556.476,00 ₫
  4.273.912  - 65.806.572  4.273.912 ₫ - 65.806.572 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Leganued Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.295 crt - AAA

  9.402.714,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Curbear Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  7.352.004,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Puthika Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.004 crt - AAA

  7.429.328,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Bottego Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  6.714.486,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Mariano Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  8.608.385,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Posie Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  6.110.492,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Quillie Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  6.685.557,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Purlie Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.076 crt - AAA

  8.851.713,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Ezira Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.04 crt - AAA

  8.741.674,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Falcila Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.01 crt - AAA

  8.058.465,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Fardau Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.16 crt - AAA

  12.630.319,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Princetta Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.072 crt - AAA

  9.203.996,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Penny Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  1.55 crt - AAA

  61.274.194,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Eydie Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  10.475.248,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Eyshal Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  9.041.778,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Fabiolita Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  7.589.654,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Piuta Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  9.891.803,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Pootsie Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.018 crt - AAA

  5.747.935,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Poshia Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  7.837.578,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Pranshi Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  11.185.493,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Quinta Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.008 crt - AAA

  8.421.023,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Drew Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  7.252.240,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Elon Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  8.783.581,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Emerson Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  8.535.658,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Howard Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.02 crt - AAA

  6.314.618,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Ira Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.036 crt - AAA

  7.077.043,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Jenee Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.005 crt - AAA

  6.021.003,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Lynnette Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.04 crt - AAA

  8.883.345,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Zachary Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  8.916.871,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Dominik Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.092 crt - AAA

  8.134.978,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Maple Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.42 crt - AAA

  14.210.326,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Endrit Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.168 crt - AAA

  9.563.852,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Ninurta Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.136 crt - AAA

  8.286.923,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Avice Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.088 crt - AAA

  8.470.499,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Empilera Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.28 crt - AAA

  13.209.168,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Larised Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.34 crt - AAA

  9.387.845,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Astgh Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  8.093.882,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Bituon Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.093 crt - AAA

  5.370.507,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.072 crt - AAA

  14.447.705,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Hoshi Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  6.597.959,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 49. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Đá Thạch Anh Tím

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  17.550.401,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  15.956.606,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.012 crt - AAA

  15.956.606,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Fetu Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.036 crt - AAA

  5.085.273,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Glampi Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.024 crt - AAA

  14.673.189,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Hviezda Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.03 crt - AAA

  5.314.542,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Juldiz Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.054 crt - AAA

  5.281.016,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Alterable Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.068 crt - AAA

  6.487.110,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Alteration Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.064 crt - AAA

  6.626.888,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Amendment Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.054 crt - AAA

  6.255.949,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Bata Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.152 crt - AAA

  17.549.591,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Bocah Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.096 crt - AAA

  15.518.616,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Challenger Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.054 crt - AAA

  9.708.225,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Challenging Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.08 crt - AAA

  11.214.422,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Consultancy Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím & Đá Moissanite

  0.054 crt - AAA

  8.574.860,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Consultant Đá Thạch Anh Tím

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultant

  Vàng 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.032 crt - AAA

  7.900.031,00 ₫
  4.461.003  - 47.746.257  4.461.003 ₫ - 47.746.257 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng