Đang tải...
Tìm thấy 101 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Jenee Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  6.021.003,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Maple Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.42 crt - AAAAA

  12.750.361,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Avice Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.088 crt - AAAAA

  8.146.063,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Arzuw Daughter Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Arzuw Daughter

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.228 crt - AAAAA

  7.366.875,00 ₫
  4.273.912  - 65.806.572  4.273.912 ₫ - 65.806.572 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Empilera Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.28 crt - AAAAA

  12.289.931,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Drew Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  7.225.204,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Lintang Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lintang

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  4.781.384,00 ₫
  2.773.933  - 28.618.013  2.773.933 ₫ - 28.618.013 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Puthika Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.004 crt - AAAAA

  7.402.292,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Posie Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  6.056.420,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Entity Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Entity

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.048 crt - AAAAA

  5.950.168,00 ₫
  3.452.005  - 38.607.959  3.452.005 ₫ - 38.607.959 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Purlie Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.076 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Ezira Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  8.606.493,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Emerson Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  8.535.658,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Howard Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.02 crt - AAAAA

  6.233.509,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Dominik Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.092 crt - AAAAA

  7.756.469,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Pootsie Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.018 crt - AAAAA

  5.666.826,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Ira Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  6.941.862,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Poshia Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  7.756.469,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Fabiolita Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  7.508.545,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Falcila Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.01 crt - AAAAA

  8.004.393,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Porfiria Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.018 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Quinta Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  8.393.987,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Penny Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  1.55 crt - AAAAA

  51.568.130,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Eydie Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  10.448.212,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Fardau Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 14K & Đá Swarovski

  0.16 crt - AAAAA

  11.900.337,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Eyshal Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Piuta Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  9.810.694,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Pranshi Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  11.050.312,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Princetta Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  8.960.669,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Quillie Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.008 crt - AAAAA

  6.658.521,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Benson Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.016 crt - AAAAA

  7.012.698,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Elon Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.005 crt - AAAAA

  8.783.581,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Lynnette Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.04 crt - AAAAA

  8.748.164,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Mariano Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.025 crt - AAAAA

  8.500.240,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Zachary Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  8.889.835,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Endrit Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.168 crt - AAAAA

  8.996.088,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Ninurta Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.136 crt - AAAAA

  7.827.305,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Bottego Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  6.552.268,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Larised Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.34 crt - AAAAA

  8.252.317,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Leganued Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.295 crt - AAAAA

  8.429.405,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Curbear Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  7.189.786,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Astgh Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  8.039.810,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Bituon Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bituon

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.093 crt - AAAAA

  5.100.144,00 ₫
  2.958.862  - 33.173.649  2.958.862 ₫ - 33.173.649 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Ekadrsti Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ekadrsti

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.072 crt - AAAAA

  14.096.232,00 ₫
  6.994.313  - 26.400.493  6.994.313 ₫ - 26.400.493 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Hoshi Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hoshi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  6.516.850,00 ₫
  3.780.768  - 39.419.050  3.780.768 ₫ - 39.419.050 ₫
 50. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Đá Swarovski

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  17.496.329,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 51. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Gigantea Daughter Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Gigantea Daughter

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  15.902.534,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 52. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Miltonia Daughter Đá Swarovski

  Vòng tay GLAMIRA Miltonia Daughter

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.012 crt - AAAAA

  15.902.534,00 ₫
  7.890.570  - 22.608.909  7.890.570 ₫ - 22.608.909 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Fetu Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fetu

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.036 crt - AAAAA

  4.923.055,00 ₫
  2.856.124  - 31.916.456  2.856.124 ₫ - 31.916.456 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Glampi Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Glampi

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.024 crt - AAAAA

  14.592.080,00 ₫
  7.240.345  - 21.713.465  7.240.345 ₫ - 21.713.465 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Hviezda Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Hviezda

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.03 crt - AAAAA

  5.206.397,00 ₫
  3.020.505  - 31.267.582  3.020.505 ₫ - 31.267.582 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Juldiz Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Juldiz

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  5.064.725,00 ₫
  2.938.314  - 31.700.161  2.938.314 ₫ - 31.700.161 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Alterable Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alterable

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.068 crt - AAAAA

  6.162.674,00 ₫
  3.575.292  - 39.148.693  3.575.292 ₫ - 39.148.693 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Alteration Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Alteration

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.064 crt - AAAAA

  6.410.597,00 ₫
  3.719.125  - 42.649.900  3.719.125 ₫ - 42.649.900 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Amendment Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Amendment

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  5.985.586,00 ₫
  3.472.554  - 37.350.772  3.472.554 ₫ - 37.350.772 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Bata Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bata

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.152 crt - AAAAA

  17.035.900,00 ₫
  8.452.927  - 36.568.340  8.452.927 ₫ - 36.568.340 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Bocah Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bocah

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.096 crt - AAAAA

  15.194.180,00 ₫
  7.539.097  - 29.173.344  7.539.097 ₫ - 29.173.344 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Challenger Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  9.491.935,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Challenging Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Vàng-Trắng 14K & Đá Swarovski

  0.08 crt - AAAAA

  10.944.059,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Consultancy Đá Swarovski

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Consultancy

  Vàng 14K & Đá Swarovski

  0.054 crt - AAAAA

  8.358.570,00 ₫
  4.785.441  - 52.964.286  4.785.441 ₫ - 52.964.286 ₫

You’ve viewed 60 of 101 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng