Đang tải...
Tìm thấy 211 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Avice Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Avice

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.088 crt - AAA

  12.431.330,00 ₫
  4.725.960  - 51.233.953  4.725.960 ₫ - 51.233.953 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Maple Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.42 crt - AAA

  22.456.425,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Ezira Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  12.536.231,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Puthika Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  10.080.245,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Posie Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  8.434.270,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Thartil Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Thartil

  Vàng Hồng 18K
  9.374.057,00 ₫
  3.994.626  - 39.946.267  3.994.626 ₫ - 39.946.267 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Porfiria Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  11.879.788,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Rachelis Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachelis

  Vàng Hồng 18K
  7.613.446,00 ₫
  3.460.657  - 32.443.665  3.460.657 ₫ - 32.443.665 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Princetta Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  13.796.127,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Poshia Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  10.880.523,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Curbear Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Curbear

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  11.525.071,00 ₫
  4.116.290  - 47.435.344  4.116.290 ₫ - 47.435.344 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Purlie Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  13.366.790,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Fardau Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  17.718.568,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Gardey Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gardey

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Trai Hồng
  6.566.596,00 ₫
  2.835.575  - 27.982.657  2.835.575 ₫ - 27.982.657 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Fabiolita Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  10.547.434,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Quillie Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Hồng 18K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  9.080.981,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Quinta Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  11.466.672,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Lummie Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lummie

  Vàng Hồng 18K
  15.322.061,00 ₫
  6.964.573  - 65.292.877  6.964.573 ₫ - 65.292.877 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Rachana Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachana

  Vàng Hồng 18K
  9.849.896,00 ₫
  4.477.225  - 41.973.990  4.477.225 ₫ - 41.973.990 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Falcila Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  11.051.394,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Penny Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  1.55 crt - VS

  188.377.674,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Evaristo Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evaristo

  Vàng Hồng 18K
  11.182.249,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Evnika Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evnika

  Vàng Hồng 18K
  8.517.542,00 ₫
  4.113.586  - 36.296.347  4.113.586 ₫ - 36.296.347 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Presila Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Presila

  Vàng Hồng 18K
  10.849.162,00 ₫
  5.054.723  - 46.232.227  5.054.723 ₫ - 46.232.227 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Eruchi Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eruchi

  Vàng Hồng 18K
  9.516.809,00 ₫
  4.325.822  - 40.554.585  4.325.822 ₫ - 40.554.585 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Estlin Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Estlin

  Vàng Hồng 18K
  12.467.019,00 ₫
  5.454.321  - 53.126.505  5.454.321 ₫ - 53.126.505 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Etolia Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Etolia

  Vàng Hồng 18K
  11.467.755,00 ₫
  5.082.300  - 48.868.275  5.082.300 ₫ - 48.868.275 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Eufracia Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eufracia

  Vàng Hồng 18K
  11.467.755,00 ₫
  5.017.142  - 48.868.275  5.017.142 ₫ - 48.868.275 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Fardosa Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardosa

  Vàng Hồng 18K
  16.083.408,00 ₫
  6.579.576  - 68.537.250  6.579.576 ₫ - 68.537.250 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Fernie Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fernie

  Vàng Hồng 18K
  14.893.806,00 ₫
  6.177.544  - 63.467.925  6.177.544 ₫ - 63.467.925 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Phindulo Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Phindulo

  Vàng Hồng 18K
  10.849.162,00 ₫
  4.869.794  - 46.232.227  4.869.794 ₫ - 46.232.227 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Piamaria Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piamaria

  Vàng Hồng 18K
  15.512.398,00 ₫
  6.434.119  - 66.103.972  6.434.119 ₫ - 66.103.972 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Pipoca Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pipoca

  Vàng Hồng 18K
  14.751.054,00 ₫
  6.118.335  - 62.859.607  6.118.335 ₫ - 62.859.607 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Rafaila Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rafaila

  Vàng Hồng 18K
  10.182.985,00 ₫
  4.628.629  - 43.393.402  4.628.629 ₫ - 43.393.402 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Rajamir Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajamir

  Vàng Hồng 18K
  7.851.367,00 ₫
  3.658.023  - 33.457.530  3.658.023 ₫ - 33.457.530 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Rajuna Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajuna

  Vàng Hồng 18K
  11.182.249,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Eydie Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  14.172.474,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Eyshal Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  12.390.235,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Piuta Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  13.370.034,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Pootsie Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  8.100.101,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Pranshi Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  15.549.167,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Drew Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  9.815.289,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Benson Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  9.583.858,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Elon Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  11.936.023,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Emerson Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  11.467.755,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Howard Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  8.428.863,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Ira Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Hồng 18K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  9.732.017,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Jenee Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.224.468,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Jennefer Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jennefer

  Vàng Hồng 18K
  8.945.800,00 ₫
  3.862.959  - 38.121.307  3.862.959 ₫ - 38.121.307 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Lynnette Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  11.861.403,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Mariano Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Hồng 18K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  11.528.315,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Zachary Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  11.970.631,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Dominik Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  11.934.942,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Endrit Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  12.735.220,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Ninurta Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Hồng 18K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  11.137.909,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Wapasha Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Wapasha

  Vàng Hồng 18K
  7.851.367,00 ₫
  3.390.363  - 33.457.530  3.390.363 ₫ - 33.457.530 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Bottego Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Hồng 18K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  10.668.558,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Empilera Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Empilera

  Vàng Hồng 18K & Đá Sapphire Hồng

  0.28 crt - AAA

  18.377.173,00 ₫
  7.036.220  - 97.074.156  7.036.220 ₫ - 97.074.156 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Gantier Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gantier

  Vàng Hồng 18K
  6.756.933,00 ₫
  2.917.766  - 28.793.752  2.917.766 ₫ - 28.793.752 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Larised Vàng Hồng 18K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Larised

  Vàng Hồng 18K & Đá Moissanite

  0.34 crt - VS

  12.384.829,00 ₫
  4.724.609  - 79.149.033  4.724.609 ₫ - 79.149.033 ₫

You’ve viewed 60 of 211 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng