Đang tải...
Tìm thấy 21 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Posie Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.353.820,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Mariano Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  8.608.385,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Astgh Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Astgh

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  8.174.991,00 ₫
  4.602.945  - 47.273.123  4.602.945 ₫ - 47.273.123 ₫
 4. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Euphorbia Daughter Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Euphorbia Daughter

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  17.631.510,00 ₫
  8.681.385  - 101.413.500  8.681.385 ₫ - 101.413.500 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Bentang Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bentang

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.110.646,00 ₫
  4.643.499  - 46.434.997  4.643.499 ₫ - 46.434.997 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Challenger Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenger

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  10.167.844,00 ₫
  5.216.941  - 59.831.525  5.216.941 ₫ - 59.831.525 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Challenging Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Challenging

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.08 crt - VS

  12.025.514,00 ₫
  6.015.055  - 70.010.727  6.015.055 ₫ - 70.010.727 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Sitora Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Sitora

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.054 crt - VS

  9.061.516,00 ₫
  4.785.441  - 52.558.742  4.785.441 ₫ - 52.558.742 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Infano Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Infano

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.004.393,00 ₫
  4.582.668  - 46.151.116  4.582.668 ₫ - 46.151.116 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Kesucian Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kesucian

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  10.317.896,00 ₫
  5.314.272  - 59.899.117  5.314.272 ₫ - 59.899.117 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Kleurich Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Kleurich

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.058 crt - VS

  8.017.640,00 ₫
  4.156.845  - 44.812.816  4.156.845 ₫ - 44.812.816 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Mutamba Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mutamba

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  10.341.960,00 ₫
  5.684.130  - 59.534.131  5.684.130 ₫ - 59.534.131 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Mwana Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mwana

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  6.764.774,00 ₫
  3.924.602  - 39.054.061  3.924.602 ₫ - 39.054.061 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Nevinnost Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Nevinnost

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.032 crt - VS

  8.720.316,00 ₫
  4.744.886  - 50.585.082  4.744.886 ₫ - 50.585.082 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Puso Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puso

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.889.835,00 ₫
  5.089.600  - 51.220.441  5.089.600 ₫ - 51.220.441 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Ubing Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ubing

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  7.189.786,00 ₫
  4.116.290  - 41.487.338  4.116.290 ₫ - 41.487.338 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Wosalakwa Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Wosalakwa

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.571.075,00 ₫
  4.907.104  - 49.071.045  4.907.104 ₫ - 49.071.045 ₫
 19. Vòng tay trẻ em Maasoom Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maasoom

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  8.712.747,00 ₫
  4.988.214  - 49.882.140  4.988.214 ₫ - 49.882.140 ₫
 20. Xem Cả Bộ
  Vòng Tay Ahuifuru Daughter Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng Tay GLAMIRA Ahuifuru Daughter

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  17.950.269,00 ₫
  8.839.547  - 103.238.453  8.839.547 ₫ - 103.238.453 ₫
 21. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Pagsalig Daughter Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay GLAMIRA Pagsalig Daughter

  Vàng Trắng-Đỏ 14K
  16.292.128,00 ₫
  8.083.880  - 21.888.660  8.083.880 ₫ - 21.888.660 ₫
 22. Xem Cả Bộ
  Vòng tay Vreugdent Daughter Vàng Trắng-Đỏ 14K

  Vòng tay GLAMIRA Vreugdent Daughter

  Vàng Trắng-Đỏ 14K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.072 crt - VS

  17.069.695,00 ₫
  8.013.586  - 29.160.368  8.013.586 ₫ - 29.160.368 ₫

You’ve viewed 21 of 21 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng