Đang tải...
Tìm thấy 211 sản phẩm có thể tùy chỉnh theo yêu cầu. [i]
 1. Vòng tay trẻ em Bentang Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bentang

  Vàng Trắng 9K
  6.191.333,00 ₫
  4.643.499  - 46.434.997  4.643.499 ₫ - 46.434.997 ₫
 2. Vòng tay trẻ em Gardey Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gardey

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Trai Hồng
  3.731.021,00 ₫
  2.835.575  - 27.982.657  2.835.575 ₫ - 27.982.657 ₫
 3. Vòng tay trẻ em Jenee Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jenee

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  4.731.367,00 ₫
  3.493.101  - 34.876.940  3.493.101 ₫ - 34.876.940 ₫
 4. Vòng tay trẻ em Benson Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Benson

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Đen

  0.016 crt - AAA

  5.515.423,00 ₫
  4.068.435  - 41.554.929  4.068.435 ₫ - 41.554.929 ₫
 5. Vòng tay trẻ em Butited Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Butited

  Vàng Trắng 9K
  4.379.895,00 ₫
  3.328.720  - 32.849.212  3.328.720 ₫ - 32.849.212 ₫
 6. Vòng tay trẻ em Gantier Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Gantier

  Vàng Trắng 9K
  3.839.167,00 ₫
  2.917.766  - 28.793.752  2.917.766 ₫ - 28.793.752 ₫
 7. Vòng tay trẻ em Puthika Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Puthika

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.004 crt - AAA

  5.785.786,00 ₫
  4.633.496  - 42.785.082  4.633.496 ₫ - 42.785.082 ₫
 8. Vòng tay trẻ em Thartil Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Thartil

  Vàng Trắng 9K
  5.326.169,00 ₫
  3.994.626  - 39.946.267  3.994.626 ₫ - 39.946.267 ₫
 9. Bảo Hành Trọn Đời
 10. Vòng tay trẻ em Posie Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Posie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  4.920.622,00 ₫
  3.698.577  - 35.485.256  3.698.577 ₫ - 35.485.256 ₫
 11. Vòng tay trẻ em Pootsie Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pootsie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.018 crt - VS

  4.812.477,00 ₫
  3.547.174  - 32.930.320  3.547.174 ₫ - 32.930.320 ₫
 12. Vòng tay trẻ em Entity Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Entity

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.048 crt - VS

  5.190.986,00 ₫
  3.452.005  - 38.607.959  3.452.005 ₫ - 38.607.959 ₫
 13. Vòng tay trẻ em Falcila Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Falcila

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.01 crt - VS

  6.407.624,00 ₫
  4.827.076  - 46.637.771  4.827.076 ₫ - 46.637.771 ₫
 14. Vòng tay trẻ em Quinta Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quinta

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.008 crt - VS

  6.596.878,00 ₫
  4.997.946  - 48.760.126  4.997.946 ₫ - 48.760.126 ₫
 15. Vòng tay trẻ em Rachelis Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachelis

  Vàng Trắng 9K
  4.325.822,00 ₫
  3.460.657  - 32.443.665  3.460.657 ₫ - 32.443.665 ₫
 16. Vòng tay trẻ em Bottego Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Bottego

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.08 crt - VS

  6.867.242,00 ₫
  3.801.316  - 43.785.432  3.801.316 ₫ - 43.785.432 ₫
 17. Vòng tay trẻ em Quillie Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Quillie

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.008 crt - AAA

  5.218.022,00 ₫
  4.320.414  - 38.824.253  4.320.414 ₫ - 38.824.253 ₫
 18. Vòng tay trẻ em Evnika Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evnika

  Vàng Trắng 9K
  4.839.513,00 ₫
  4.113.586  - 36.296.347  4.113.586 ₫ - 36.296.347 ₫
 19. Thiết kế mới nhất
 20. Vòng tay trẻ em Leganued Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Leganued

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.295 crt - VS

  10.354.936,00 ₫
  4.825.995  - 76.215.584  4.825.995 ₫ - 76.215.584 ₫
 21. Vòng tay trẻ em Drew Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Drew

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.005 crt - AAA

  5.623.568,00 ₫
  4.412.338  - 41.771.217  4.412.338 ₫ - 41.771.217 ₫
 22. Vòng tay trẻ em Howard Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Howard

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.02 crt - VS

  4.812.476,00 ₫
  3.616.387  - 37.310.213  3.616.387 ₫ - 37.310.213 ₫
 23. Vòng tay trẻ em Dominik Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Dominik

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.092 crt - VS

  7.435.006,00 ₫
  4.440.726  - 53.734.821  4.440.726 ₫ - 53.734.821 ₫
 24. Vòng tay trẻ em Mariano Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Mariano

  Vàng Trắng 9K & Đá Thạch Anh Tím

  0.025 crt - AAA

  6.596.878,00 ₫
  4.801.662  - 50.693.226  4.801.662 ₫ - 50.693.226 ₫
 25. Vòng tay trẻ em Fardau Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardau

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.16 crt - AAA

  10.814.556,00 ₫
  6.994.854  - 81.109.169  6.994.854 ₫ - 81.109.169 ₫
 26. Chính sách đổi trả trong 60 ngày
 27. Vòng tay trẻ em Presila Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Presila

  Vàng Trắng 9K
  6.164.297,00 ₫
  5.054.723  - 46.232.227  5.054.723 ₫ - 46.232.227 ₫
 28. Vòng tay trẻ em Ira Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ira

  Vàng Trắng 9K & Ngọc Lục Bảo

  0.036 crt - AAA

  5.704.677,00 ₫
  4.027.340  - 43.474.511  4.027.340 ₫ - 43.474.511 ₫
 29. Vòng tay trẻ em Poshia Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Poshia

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.024 crt - AAA

  6.380.587,00 ₫
  4.736.775  - 46.516.105  4.736.775 ₫ - 46.516.105 ₫
 30. Vòng tay trẻ em Wapasha Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Wapasha

  Vàng Trắng 9K
  4.461.004,00 ₫
  3.390.363  - 33.457.530  3.390.363 ₫ - 33.457.530 ₫
 31. Vòng tay trẻ em Maple Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Maple

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.42 crt - AAA

  15.059.269,00 ₫
  6.326.515  - 316.569.095  6.326.515 ₫ - 316.569.095 ₫
 32. Vòng tay trẻ em Purlie Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Purlie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.076 crt - VS

  8.435.353,00 ₫
  5.190.986  - 50.612.117  5.190.986 ₫ - 50.612.117 ₫
 33. Vòng tay trẻ em Emerson Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Emerson

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.005 crt - VS

  6.515.770,00 ₫
  4.886.827  - 49.273.820  4.886.827 ₫ - 49.273.820 ₫
 34. Vòng tay trẻ em Eyshal Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eyshal

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire

  0.012 crt - AAA

  7.191.679,00 ₫
  5.472.164  - 52.518.182  5.472.164 ₫ - 52.518.182 ₫
 35. Vòng tay trẻ em Jennefer Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Jennefer

  Vàng Trắng 9K
  5.082.841,00 ₫
  3.862.959  - 38.121.307  3.862.959 ₫ - 38.121.307 ₫
 36. Vòng tay trẻ em Lummie Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lummie

  Vàng Trắng 9K
  8.705.717,00 ₫
  6.964.573  - 65.292.877  6.964.573 ₫ - 65.292.877 ₫
 37. Vòng tay trẻ em Rachana Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rachana

  Vàng Trắng 9K
  5.596.532,00 ₫
  4.477.225  - 41.973.990  4.477.225 ₫ - 41.973.990 ₫
 38. Vòng tay trẻ em Rajamir Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajamir

  Vàng Trắng 9K
  4.461.004,00 ₫
  3.658.023  - 33.457.530  3.658.023 ₫ - 33.457.530 ₫
 39. Vòng tay trẻ em Princetta Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Princetta

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.072 crt - VS

  8.597.571,00 ₫
  5.472.164  - 57.628.060  5.472.164 ₫ - 57.628.060 ₫
 40. Vòng tay trẻ em Ezira Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ezira

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.04 crt - VS

  7.543.152,00 ₫
  5.255.873  - 52.788.545  5.255.873 ₫ - 52.788.545 ₫
 41. Vòng tay trẻ em Porfiria Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Porfiria

  Vàng Trắng 9K & Đá Sapphire Hồng

  0.018 crt - AAA

  6.948.351,00 ₫
  5.190.986  - 50.774.335  5.190.986 ₫ - 50.774.335 ₫
 42. Vòng tay trẻ em Ninurta Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Ninurta

  Vàng Trắng 9K & Đá Rhodolite

  0.136 crt - AAA

  6.596.878,00 ₫
  4.541.031  - 56.762.899  4.541.031 ₫ - 56.762.899 ₫
 43. Vòng tay trẻ em Fardosa Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fardosa

  Vàng Trắng 9K
  9.138.300,00 ₫
  6.579.576  - 68.537.250  6.579.576 ₫ - 68.537.250 ₫
 44. Vòng tay trẻ em Phindulo Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Phindulo

  Vàng Trắng 9K
  6.164.297,00 ₫
  4.869.794  - 46.232.227  4.869.794 ₫ - 46.232.227 ₫
 45. Vòng tay trẻ em Piamaria Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piamaria

  Vàng Trắng 9K
  8.813.863,00 ₫
  6.434.119  - 66.103.972  6.434.119 ₫ - 66.103.972 ₫
 46. Lắc Tay Kim Cương
 47. Vòng tay trẻ em Fabiolita Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fabiolita

  Vàng Trắng 9K & Hồng Ngọc

  0.024 crt - AAA

  6.191.332,00 ₫
  4.642.688  - 45.096.693  4.642.688 ₫ - 45.096.693 ₫
 48. Vòng tay trẻ em Pipoca Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pipoca

  Vàng Trắng 9K
  8.381.281,00 ₫
  6.118.335  - 62.859.607  6.118.335 ₫ - 62.859.607 ₫
 49. Vòng tay trẻ em Rafaila Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rafaila

  Vàng Trắng 9K
  5.785.787,00 ₫
  4.628.629  - 43.393.402  4.628.629 ₫ - 43.393.402 ₫
 50. Vòng tay trẻ em Rajuna Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Rajuna

  Vàng Trắng 9K
  6.353.551,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 51. Vòng tay trẻ em Penny Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Penny

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  1.55 crt - VS

  158.460.286,00 ₫
  24.799.940  - 414.332.688  24.799.940 ₫ - 414.332.688 ₫
 52. Vòng tay trẻ em Evaristo Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Evaristo

  Vàng Trắng 9K
  6.353.551,00 ₫
  5.082.840  - 47.651.632  5.082.840 ₫ - 47.651.632 ₫
 53. Vòng tay trẻ em Eruchi Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eruchi

  Vàng Trắng 9K
  5.407.278,00 ₫
  4.325.822  - 40.554.585  4.325.822 ₫ - 40.554.585 ₫
 54. Vòng tay trẻ em Estlin Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Estlin

  Vàng Trắng 9K
  7.083.534,00 ₫
  5.454.321  - 53.126.505  5.454.321 ₫ - 53.126.505 ₫
 55. Vòng tay trẻ em Etolia Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Etolia

  Vàng Trắng 9K
  6.515.770,00 ₫
  5.082.300  - 48.868.275  5.082.300 ₫ - 48.868.275 ₫
 56. Vòng tay trẻ em Eufracia Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eufracia

  Vàng Trắng 9K
  6.515.770,00 ₫
  5.017.142  - 48.868.275  5.017.142 ₫ - 48.868.275 ₫
 57. Vòng tay trẻ em Fernie Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Fernie

  Vàng Trắng 9K
  8.462.390,00 ₫
  6.177.544  - 63.467.925  6.177.544 ₫ - 63.467.925 ₫
 58. Vòng tay trẻ em Eydie Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Eydie

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  8.110.916,00 ₫
  5.981.801  - 60.223.557  5.981.801 ₫ - 60.223.557 ₫
 59. Vòng tay trẻ em Piuta Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Piuta

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương Nhân Tạo

  0.012 crt - VS

  7.678.334,00 ₫
  5.766.591  - 57.384.737  5.766.591 ₫ - 57.384.737 ₫
 60. Vòng tay trẻ em Pranshi Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Pranshi

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.03 crt - VS

  9.138.299,00 ₫
  6.157.807  - 65.860.640  6.157.807 ₫ - 65.860.640 ₫
 61. Vòng tay trẻ em Elon Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Elon

  Vàng Trắng 9K & Kim Cương

  0.005 crt - VS

  6.840.205,00 ₫
  4.961.717  - 50.693.225  4.961.717 ₫ - 50.693.225 ₫
 62. Vòng tay trẻ em Lynnette Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Lynnette

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.04 crt - VS

  6.786.133,00 ₫
  4.941.711  - 53.545.568  4.941.711 ₫ - 53.545.568 ₫
 63. Vòng tay trẻ em Zachary Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Zachary

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.012 crt - VS

  6.813.170,00 ₫
  4.953.877  - 52.139.678  4.953.877 ₫ - 52.139.678 ₫
 64. Vòng tay trẻ em Endrit Vàng Trắng 9K

  Vòng tay trẻ em GLAMIRA Endrit

  Vàng Trắng 9K & Đá Moissanite

  0.168 crt - VS

  7.516.116,00 ₫
  5.150.432  - 66.266.191  5.150.432 ₫ - 66.266.191 ₫

You’ve viewed 60 of 211 products

Hợp Kim
Hủy bỏ
Áp dụng
Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Kiểu Đá
Hủy bỏ
Áp dụng
Giá
Hủy bỏ
Áp dụng
Hủy bỏ
Áp dụng